เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ฐานข้อมูลวัด

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์

เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดดอนเจดีย์

มหานิกาย

พระโสภณกาญจนาภรณ์

รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

มหานิกาย

พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์

รองเจ้าคณะจังหวัด

วัดพระลอย

มหานิกาย

พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม)

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

วัดบางช้างเหนือ

มหานิกาย

พระมงคลพัฒนาภรณ์

รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

มหานิกาย

พระครูโสภณคุณาธาร สิงห์โต

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดสาลี

มหานิกาย

พระมหาวิสูตร

รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

วัดเทวสังฆาราม

มหานิกาย

พระครูธรรมสารรักษา

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดบรรหารแจ่มใส

มหานิกาย

พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ)

รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

มหานิกาย

วัดเขารักษ์

ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา

จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

เปิดดู 224 ครั้ง

วัดสว่างอารมณ์

ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

เปิดดู 170 ครั้ง

วัดธรรมมงคล

ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

เปิดดู 673 ครั้ง

วัดบางสะแก

ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

เปิดดู 697 ครั้ง

วัดดงตาล

ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-03-2565

เปิดดู 1031 ครั้ง

วัดใหม่เพชรรัตน์

ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-01-2566

เปิดดู 962 ครั้ง

วัดร่มโพธิ์ทอง

ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2566

เปิดดู 409 ครั้ง

วัดโสภาวราราม

ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2565

เปิดดู 505 ครั้ง

วัดโพธิ์ทองเจริญ

ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

เปิดดู 840 ครั้ง

วัดคีรีรัตนาราม

ต.ดอนคา อ.อู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

เปิดดู 542 ครั้ง

วัดนันทวัน

ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-03-2565

เปิดดู 759 ครั้ง

วัดดอนตาจีน

ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

เปิดดู 348 ครั้ง

วัดท่าเจริญ

ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

เปิดดู 661 ครั้ง

วัดช่องลม

ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

เปิดดู 749 ครั้ง

วัดบางแม่หม้าย

ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2565

เปิดดู 729 ครั้ง

วัดวังจิก

ต.วังลึก อ.สามชุก

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

เปิดดู 538 ครั้ง

วัดสุวรรณตะไล

ต.หนองสะเดา อ.สามชุก

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2566

เปิดดู 383 ครั้ง

วัดเกาะ

ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

เปิดดู 248 ครั้ง

วัดพยัคฆาราม

ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

เปิดดู 1737 ครั้ง

วัดหนองโกสูง

ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2566

เปิดดู 244 ครั้ง

วัดสระกระโจม

ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2566

เปิดดู 725 ครั้ง

วัดกำมะเชียร

ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

เปิดดู 852 ครั้ง

วัดท่าช้าง

ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

เปิดดู 243 ครั้ง

วัดกุ่มโคก

ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2565

เปิดดู 1442 ครั้ง

วัดหนองอีเปาะ

ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-11-2565

เปิดดู 582 ครั้ง

วัดทุ่งนาตาปิ่น

ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2565

เปิดดู 490 ครั้ง

วัดพะเนียงแตก

ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

เปิดดู 489 ครั้ง

วัดสำโรง

ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

เปิดดู 606 ครั้ง

วัดบางช้างเหนือ

ต.คลองใหม่ อ.สามพราน

จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-03-2566

เปิดดู 912 ครั้ง

วัดท่าเสา

ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน

จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

เปิดดู 225 ครั้ง

1,620 รายการ / 54 หน้า
50
51
52
53
54