เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระวัชพร ทินฺนวโร

วัดอ่างทอง

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 27-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-03-2566

พระครูใบฎีกากันตินันท์ สุมงฺคโล

วัดทองขาหย่าง

ต. ไผ่กองดิน อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-03-2566

พระธนะกิต วรวฑฺฒโน

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2566

พระองอาจ ฐานวีโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2566

พระกฤษดา กิจฺจธโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-03-2566

ธาดากรณ์ โชติญาโณ

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-03-2566

พระสุปรีชา ชาคโร

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

พระคงนํฐ ปภาธโร

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

พระกิตติ กิตฺติโก

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

พระวิวัฒน์ สุนฺทรธมฺโม

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-03-2566

พระณัฐพล ปุสฺสวโร

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-03-2566

พระปรีชา ญาณิสฺสโร

วัดถ้ำเขาน้อย

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-03-2566

พระโคราช ธมฺมจาโร

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

พระธีรเดช วรธีโร

วัดท่ากระบือ

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-03-2566

พระณรงค์ศักดิ์ ฐิตปญฺโญ

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2566

พระยุทธพิชัย นราสโภ

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2566

พระคณาธร คุณากโร

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2566

พระมหาเอกภพ ปริปุณฺโณ

วัดประสาทสามัคคีธรรม

ต. บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 18-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-03-2566

พระนิคม อุตฺตโร

วัดกุสาวดี

ต. กลอนโด อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-03-2566

พระอัมรินทร์ เตชวโร

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-03-2566

พระเฉลิมพล ถาวโร

วัดโพธิ์ศรี

ต. บางปลาม้า อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2566

พระทรงฤทธิ์ ถาวโร

วัดหนองตาเกิดจันทราวาส

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2566

พระบุญนำ สิริปญฺโญ

วัดใหม่ช่องลม

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2566

พระนัฐพงษ์ ฐานกโร

วัดบางบอน

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2566

อดิศร มหายโส

วัดทุ่งสีหลง

ต. ลำเหย อ. ดอนตูม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

พระเรืองยศ วรปญฺโญ

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

พระชนะชัย ชยธมฺโม

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

พระโชคชัย โชติโก

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

พระนพกร ธมฺมวโร

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

พระวรกิจ อาจาโร

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

8,526 รายการ / 285 หน้า
1
2
3
4