เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดช่องลม

รหัสวัด
02720407001

ชื่อวัด
วัดช่องลม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2417

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2503

ที่อยู่
บ้านสุด

เลขที่
1

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ไผ่กองดิน

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา

Line
-

มือถือ
-

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
-

จำนวนเข้าดู : 1494

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 14:27:52

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดช่องลม
----------------------
 
ตามตำนานที่ได้เล่าขานสืบกันมา ( จากหลักฐานเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าชาวมอญเป็นผู้สร้าง
วัดช่องลม คือ พญาหงส์เหมราช ( เครื่องหมายประจำชาติมอญ ) สร้างด้วยทองเหลืองตั้งอยู่บนยอดเสาหน้าวัดด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ด้านละหนึ่งต้น มีอยู่คู่กับวัดมาช้านานตราบเท่าทุกวันนี้ ) ( ปัจจุบันเสาหงส์ทั้งสองด้านได้นำมารวมไว้เป็นต้นเดียวกันอยู่ที่กึ่งกลางหน้าวัด ) ประมาณปี พ.ศ.2400 มีตายายสองคน มีอาชีพขายโอ่งล่องเรือมาจากจังหวัดปทุมธานี นำโอ่งขึ้นไปขายเมืองสุพรรณบุรี ผ่านไปมาทางแม่น้ำหน้าวัดเป็นประจำ แกได้มาจับจองที่ดินบริเวณที่เป็นวัดช่องลมพักอาศัย มีนามว่า ตาถู ยายมอญ สันนิษฐานว่าจะเป็นชาวเชื้อสายรามัญ เมื่อสองตายายมีอายุมากขึ้นไปค้าขายไม่ไหวจึงอาศัยที่ดินแปลงนี้ปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงชีพเรื่อยมา สองคนตายายไม่มีบุตรธิดาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ ไม่ทราบว่าจะให้กับผู้ใด จึงได้ปรึกษาตกลงใจกันสองคน ยกที่ดินผืนนี้สร้างวัด นิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษา ปัจจุบันยังมีศาลเพียงตาทรงไทยอนุสรณ์ ซึ่งทางวัดได้สร้างให้ ตาถู ยายมอญ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกสุดเขตวัด เป็นที่บูชาสักการะของอุบาสก อุบาสิกาสืบมาทุกวันนี้
สาเหตุที่วัดได้นามว่า ” ช่องลม ” ในสมัยก่อนนั้น บริเวณใกล้เคียงวัดเป็นทุ่งโล่ง ลมพายุพัดผ่านรุนแรงมาก ต้นไม้กิ่งไม้จะล้มหักโค่นเป็นประจำ ถึงฤดูหนาวลมก็พัดแรง ด้วยเหตุนี้เองจึงได้นามว่า ” วัดช่องลม ”
วัดช่องลม ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2417 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2503 บนที่ดินจำนวน 11 ไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3          ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรณณบุรี

รายนามเจ้าอาวาสจากอดีตถึงปัจจุบัน

1.พระอาจารย์พรหม           พ.ศ.2418      ถึง พ.ศ.2430
2.พระอาจารย์กล่ำ              พ.ศ.2430      ถึง พ.ศ.2435
3.พระอาจารย์ทรัพย์           พ.ศ.2435      ถึง พ.ศ.2440
4.พระอาจารย์ทอง              พ.ศ.2440      ถึง พ.ศ.2447
5.พระอาจารย์แก้ว              พ.ศ.2447      ถึง พ.ศ.2478
6.พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ      พ.ศ.2478      ถึง พ.ศ.2491
7.พระครูสิริธรรมรังษี          พ.ศ.2491      ถึง พ.ศ.2542
8.พระมหาวีระ วิสุทฺโธ         พ.ศ.2542      ถึงปัจจุบัน ( พระครูสิริวุฒิรังษี )
 

สิ่งก่อสร้างของวัดจากอดีตถึงปัจจุบัน

ศาลาการเปรียญ นำก่อสร้างโดยหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อปี พ.ศ.2472
                      หลวงพ่อสิริธรรมรังษี ได้ทำการทำนุบำรุง และปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ และศาสนสถานมากมาย
          ตามที่เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ดีอยู่แล้ว  อาทิ
                           ปี พ.ศ.๒๔๖๘                    สร้างศาลาการเปรียญ (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค นำสร้าง)
                           ปี พ.ศ.๒๔๘๖                    สร้างหอสวดมนต์
                           ปี พ.ศ.๒๔๙๕                    สร้างเขื่อนหน้าวัด
                           ปี พ.ศ.๒๔๙๙ – ๒๕๐๓       สร้างอุโบสถ
                           ปี พ.ศ.๒๕๑๙                    สร้างฌาปนสถาน
                           ปี พ.ศ.๒๕๐๗                    ซื้อที่ดินสร้างโรงเรียนประชาบาล
                           ปี พ.ศ.๒๕๑๓                    ซ่อมแซมหอสวดมนต์
                           ปี พ.ศ.๒๕๑๖                    สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม
                           ปี พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๓๕       สร้างกุฏิสงฆ์ใหม่ทั้งหมด
                           ปี พ.ศ.๒๕๓๖                    เทคอนกรีตสนามวัด
                           ปี พ.ศ.๒๕๓๗                    สร้างกุฏิชี และสร้างศาลาท่าน้ำ
                           ปี พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๐       สร้างมณฑปประดิษฐานรอยฝ่าพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปต่าง ๆ
                           ปี พ.ศ.๒๕๔๕                    สร้างศาลาอเนกประสงค์
                          ปี พ.ศ.๒๕๔๗                    สร้างมณฑปประดิษฐานรูปหล่อพระครูสิริธรรมรังษี
                          ปี พ.ศ.๒๕๕๐                    สร้างโครงหลังเอนกประสงค์
                          ปี พ.ศ.๒๕๕๕                    สร้างห้องรับรองพระเถระ – สำนักงานคณะสงฆ์ ห้องเรียนนักธรรมชั้นตรี และธรรมศึกษา
                          ปี พ.ศ.๒๕๕๘                    สร้างห้องเรียนนักธรรมชั้นโท และชั้นเอกสร้างศาลาบูรพาจารย์
                         ปี พ.ศ.๒๕๕๙                    สร้างศาลาพระโพธิสัตว์กวนอิม
                         ปี พ.ศ.๒๕๖๑                    สร้างศาลาอบรมกัมมัฏฐาน
                         ปี พ.ศ.๒๕๖๓                    สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ภาวนารังษี พระศรีวิสุทธิโมลี (ชุบ เทพพงษ์)
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสิริวุฒิรังษี (พระมหาวีระ) วิสุทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระบุญส่ง รตนโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระมหากำธร ฐิติสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2567

พระครูใบฎีกา ปรีชา โฆสวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระพรเทพ พุทฺธสโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระภิรมย์ อภิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระปัญญา อภิปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2567

พระสมนึก ฐิตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2567

พระเชาวณัฐ อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2567

พระสมศักดิ์ ธนสุโข

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2567

พระทวิช ทฺวิโช

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินงานประจำปี ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 165 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีสรงกรานต...

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 78 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อโต พระปร...

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

เปิดดู 155 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดช่องลม

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 129 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อคิด

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 254 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ร่วมสืบสารวัฒนธ...

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 86 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดช่องลม

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด