เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองอีเปาะ

รหัสวัด
02720302002

ชื่อวัด
วัดหนองอีเปาะ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน มีนาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดหนองอีเปาะ

เลขที่
313

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ด่านช้าง

เขต / อำเภอ
ด่านช้าง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72180

เนื้อที่
24 ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
0653865917

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0653865917

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 723

ปรับปรุงล่าสุด : 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 00:57:03

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

สถานที่ตั้ง วัดหนองอีเปาะ เดิมเป็นที่พื้นป่าไม่ที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด โดยเฉพาะไม่ไผ่นั้นมีมากมาย เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่ามากมาย เช่น ช้าง เสือ เก้ง กวาง หมูป่า เป็นต้น ต้น มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ7,8 ครัวเรือน ผู้เริ่มก่อตั้งวัด คือท่านผู้ใหญ่ขาว ธรรมศร และนายคำสิงห์ เมื่อพ.ศ. 2433 โดยสร้างเป็นกุฎิไม้ไผ่หลังคามุงแฝกเป็นหลังแรก จำนวนหนึ่งหลัง พระที่มาอยู่รูปแรก คือท่าน พระอาจารย์บกมา มาจำพรรษาได้1 ปีท่านก็ย้ายไปจำพรรษาที่อื่น หลังจากนั้นวัดก็ถูกทึ้งร้างมาหลายปี ก็มีพระอาจารย์ยามาจำพรรษาได้2 ปีท่านก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นวัดก็ถูกปล่อยทิ้งร้าง ได้มีพระอาจารย์มาและพระอาจารย์ม้า มาจำพรรษาได้ไม่นานท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาที่อื่น วัดก็ถูกปล่อยทิ้งร้างมาระยะหนึ่งมีพระอาจารย์คำใสท่านได้ท่อยู่หนึ่งพรรษาท่านก็ได้ลาสึกขาไป วัดเลยถูกทิ้งร้างมา2-3 ปี เรียกว่าล้มรุกคลุกคลานมาตลอด จนมาถึงหลวงพ่อพระครูวิธานสุวรรณกิจ(หลวงพ่อต้อย สุทัสสี) มาจำพรรษาเมื่อปี2489 ได้หนึ่งพรรษาก็ได้ย้ายไปศึกษาธรรมะที่วัดกำมะเชียน เป็นเวลา4พรรษาและช่วงนั้นวัดก็ถูถปล่อยทิ้งร้างอีกเหมือนเดิม หลังจากหลวงพ่อต้อยได้เล่าเรียนธรรมะเสร็จ เมื่อ พ.ศ.2493 จนมาถึงปัจจุบัน การกลับมาของหลวงพ่อต้อย ได้มีการสร้างวัดขึ้นอย่างจริงจัง เป็นครั้งแรก คือการสร้างกุฏิไม้และหอสวดมนต์เป็นหลังแรกจนถ฿งปัจจุบันโดยมีพระและชาวบ้านร่วมกันสร้างและมีสิ่งปลูกสร้างมากมายภายในวัดจนถึงทุกวันนี้ 

รายนามอดีตเจ้าสำนักสงฆ์หนองอีเปาะ
1.พระอาจารย์ บกมา
2.พระอาจารย์ ยา
3.พระอาจารย์ มา
4.พระอาจารย์ ม้า
5.พระอาจารย์คำใส
รายนามเจ้าอาวาส(ตั้งเป็นวัด)
1.พระครูวิธานสุวรรณกิจ(หลวงพ่อต้อย สุทสฺสี)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองอีเปาะ ตั้งแต่ พ.ศ.2498-2561
2.พระปลัด ธำมรงค์ โชติธมฺโม(เจ้าอาวาส) ตั้งแต่ พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
.................................................................................................
(วัดหนองอีเปาะ) ตั้งอยู่เลขที่313 หมู่2 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

1.อุโบสถ กว้าง32ยาว 42 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2536
2.หอสวดมนต์  กว้าง 414ยาว40 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2558 (ไม้และคอนกรีต)
3.กุฏิสงฆ์ 6 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง อาคารปูน 7 หลัง 
4.ศาลาการเปรียญ 1 หลัง
5.ศาลาธรรมสังเวช 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีต
...................................................................................................
วัดหนองอีเปาะ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2433 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 เขตวิสุงสีมา กว้าง 32 เมตร ยาว 42 เมตร
การบริหารและการปกครอง มีพระครูวิธานสุวรรณกิจ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ.2502-2561
และเจ้าอาวาส(พระปลัด ธำมรงค์ โชติธมฺโม) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน
...................................................................................................


เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (64.46 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (83.63 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดธำมรงค์ โชติธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระสิทธิศักดิ์ จิรสิทโท

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-03-2565

นายจันพที รัตนพร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2565

นายโชคดี พิทักษ์หงษ์สา

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2565

นายสิทธิชัย -

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2565

นายชัย -

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เชิญร่วมกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 113 ครั้ง

ร่วมสนับสนุนโครงการ " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สรา้งสุข

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

ป้าย ๕ ส.

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 103 ครั้ง

ป้ายศีล๕

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 162 ครั้ง

งานบุญประเพณี

ข้อมูลเมื่อ : 27-12-2564

เปิดดู 543 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สืบสานประเพณีบุ...

วันที่จัดงาน : 31-12-2565

เปิดดู 25 ครั้ง

ประเพณีเลี้ยงดง...

วันที่จัดงาน : 18-06-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

สืบสานประเพณีบุ...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 85 ครั้ง

สือสารประเพณีมห...

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 40 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารพระครูวิธา...

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

เปิดดู 1583 ครั้ง

พระประธานในโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 98 ครั้ง

พระประธานในศาลา...

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

เปิดดู 70 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เรื่อง ศีล ทาน ...

ข้อมูลเมื่อ 09-03-2565

เปิดดู 39 ครั้ง

ปลงสังขาร

ข้อมูลเมื่อ 04-03-2565

เปิดดู 69 ครั้ง

บุญข้าวหลามสวดม...

ข้อมูลเมื่อ 30-01-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมะกับธรรมชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2566

เปิดดู 24 ครั้ง

สาระธรรมวัดหนองอีเปาะ

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 160 ครั้ง

สาระธรรมวัดหนองอีเปาะ

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

วัดหนองอีเปาะ

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 1790 ครั้ง

คติธรรมวัดหนองอีเปาะ

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 129 ครั้ง

คติธรรมวัดหนองอีเปาะ

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 114 ครั้ง

คติธรรมวัดหนองอีเปาะ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

เปิดดู 132 ครั้ง

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

เปิดดู 91 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ประเพณียกธงแห่ธ...

ข้อมูลเมื่อ : 26-04-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

ผญาธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 1455 ครั้ง

สรภัญญะ แผ่นดิน...

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 86 ครั้ง

ผักปันสุข

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

เปิดดู 70 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดหนองอีเปาะ

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

พาหนะ(รถยนต์)

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด