เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1453 วัด
สำนักสงฆ์
79 วัด
ที่พักสงฆ์
60 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
1604 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
7447 รูป
สามเณร
313 รูป
แม่ชี
71 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
34 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
54 คน
ทั้งหมด
7955 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
76 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6391 รูป
ลาสิกขา
10 รูป
มรณภาพ
0 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูขันติสารานุกูล ขนฺติสาโร

วัดเทพนิมิต

ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระมหาอานนท์ อตฺถโกวิโท

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระใบฎีกาฉัตรชัย ฐานสมฺปุณโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระครูพิจิตรสรคุณ (พรประสิทธิ์) ปภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางเเก้ว

ต. บางแก้ว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

ศิริชัย สิริธมฺโม

สำนักสงห์ไร่ใหม่หนองหวาย

ต. หนองกร่าง อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-11-2564

พระครูสุกิจกาญจนากร (สุเทพ) อินฺทปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดห้วยยาง

ต. สระลงเรือ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-11-2564

วัชระ นิมโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาแดง

ต. ช่องด่าน อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-11-2564

พระมานะ ถิรญาโณ

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระธนวัฒน์ ปุญฺญวโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระมหาสิทธานต์ อธิปญฺโญ

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

บุญฤทธิ์ อโสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ถ้ำเขาเขียว

ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-11-2564

พระอำนวย ปญฺญาทีโป

วัดบางหญ้าแพรก

ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 31-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

อำนาจ ชยวุฑฺโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเสาธงทอง

ต. มดแดง อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-10-2564

พระสิทธิชัย สุจิตฺโต

วัดบางหญ้าแพรก

ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระครูสังฆรักษ์ ศิริวัฒน์ รกฺขิโต

วัดบางหญ้าแพรก

ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ รตนญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเถรพลาย

ต. วังน้ำซับ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-11-2564

พระครูสังฆรักษ์กิจจา สิริจนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสามพราน

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระพิเศษ สมานฉนฺโท

วัดดอนหวาย

ต. บางกระทึก อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

อินทรปกรณ์ ฐิตสุโภ

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-11-2564

อุตรา อุตฺตโร

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-11-2564

จักรพงษ์ ปญฺญาทีโป

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-11-2564

วิโรจน์กาญจนากรณ์ อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเทพมงคล

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

หนูพรม สุชาโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสุนันทวนาราม

ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-10-2564

พระครูศรีกาญจนารักษ์ (สมคบ) นาถปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาวงจินดาราม

ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-12-2564

ทศพล สุภทฺโท

วัดหนองขอนเทพพนม

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-10-2564

พระสมุห์สมจิตร ปญฺญาธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองขอนเทพพนม

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระครูพิพัฒน์เดชาธร ธมฺมเตโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเทพธงชัย

ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระครูสีลาธิการี (ถวิล) ฉนฺทสีโล

วัดคลองมะเดื่อ

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-12-2564

พระครูสุชัยกาญจนสิทธิ์ (มีชัย) กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองนางเลิ้ง

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระสมุห์อุดม ฐานวีโร

วัดรางกำหยาด

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

140 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4