เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูสังฆรักษ์ ศิริวัฒน์ รกฺขิโต

วัดน้อยนางหงษ์

ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2566

พระมหาบุญรอด มหาวีโร

วัดหัวนา

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระครูปลัดเฉลิม โชติกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาช่องพัฒนาราม

ต. เขาสามสิบหาบ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูกาญจนปัญญาคม อธิปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาเม็งอมรเมศร์

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระครูใบฎีกา พิเศษ จารุวณฺโณ

วัดทองธรรมิการาม

ต. ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

พระครูปริยัติวชิรกาญจน์ ปญฺญาภรโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำขุนไกร

ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูสุนทรจันทโรภาส จนฺทโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปากดง

ต. หัวเขา อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์ มหาวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขามุสิการาม

ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

พระครูวินัยธรเกรียงไกร ติกฺขวิริโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาสูงแจ่มฟ้า

ต. เขาสามสิบหาบ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระมหาไพศาล โฆสธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกกตาล

ต. สัมปทวน อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระสายัณห์ สุจิณฺณธมฺโม

วัดไทยาวาส(ท่ามอญ)

ต. ไทยาวาส อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 11-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-12-2565

พระครูสังฆรักษ์ชัยยุทธ ฐิตธมฺโม

วัดใหม่สุคนธาราม

ต. วัดละมุด อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-09-2566

พระครูสุวรรณโพธิธัช สุขเวสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ทอง

ต. วังศรีราช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระมหาทองสุข สุทฺธสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดรัตนรังสี

ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระครูใบฎีกาสุคิน ธมฺมิโก

สำนักสงฆ์อ่างหิน

ต. วังไผ่ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูวินัยธรไพฑูรย์ วชิรสุวณฺโณ

วัดนาใหม่

ต. วังไผ่ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระมหาบวรวิชญ์ ถิรญาโณ

ที่พักสงฆ์เขาพานทอง

ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

อุตสาหะ ธมฺมิสฺสโร

วัดปรังกาสี

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระพลธษวรรณ กตปุญฺโญ

วัดท่านางเริง

ต. นางบวช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-12-2565

พระครูศิริวรรณโสภิต ปสนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธารนํ้าร้อน

ต. หินดาด อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูวรกาญจนโชติ โชติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปรังกาสี

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูวิโรจน์กาญจนากรณ์ อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเทพมงคล

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระบุญแต่ง ฉนฺทชาโต

สำนักสงฆ์อาศรมปัทมะประภาสุชาโต

ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

ทศพล สุภทฺโท

วัดหนองขอนเทพพนม

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระครูสุชัยกาญจนสิทธิ์ (มีชัย) กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองนางเลิ้ง

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูโสภณกาญจนเขต ปสนฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนางาม

ต. หนองโสน อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-12-2565

พระใบฏีกาพันธกานต์ สิริภทฺโท

วัดรางกำหยาด

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระมหาเอกลักษณ์ ถิรปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่ดงสัก

ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระศรัณย์วุฒิ ปญฺญาพหุโล

วัดเขาดิน

ต. เขาดิน อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระครูปัญญาวชิรกาญจน์(มหาศักดา) ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ใหม่รางวาลย์

ต. ท่าเสา อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

77 รายการ / 3 หน้า
1
2
3