เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1453 วัด
สำนักสงฆ์
79 วัด
ที่พักสงฆ์
60 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
1604 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
7447 รูป
สามเณร
313 รูป
แม่ชี
71 รูป
ศิษย์วัด
39 คน
บุคคลทั่วไปชาย
34 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
59 คน
ทั้งหมด
7963 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
76 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6391 รูป
ลาสิกขา
10 รูป
มรณภาพ
0 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูวินัยธรเกรียงไกร ติกฺขวิริโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาสูงแจ่มฟ้า

ต. เขาสามสิบหาบ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมหาไพศาล โฆสธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกกตาล

ต. สัมปทวน อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระสายัณห์ สุจิณฺณธมฺโม

วัดไทยาวาส(ท่ามอญ) ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ต. ไทยาวาส อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 11-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

สุวรรณโพธิธัช สุขเวสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ทอง

ต. วังศรีราช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระมหาทองสุข สุทฺธสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดรัตนรังสี

ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

สุคิน ธมฺมิโก

สำนักสงฆ์อ่างหิน

ต. วังไผ่ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

ไพฑูรย์ วชิรสุวณฺโณ

วัดนาใหม่

ต. วังไผ่ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-11-2564

บวรวิชญ์ ถิรญาโณ

เขาจันทร์ศิลาภรณ์

ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-11-2564

บุญเลี้ยง อคฺคธมฺโม

วัดห้วยกรด

ต. ตะคร้ำเอน อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-11-2564

อุตสาหะ ธมฺมิสฺสโร

วัดปรังกาสี

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-11-2564

ณธรรมปพน กตปุญฺโญ

วัดท่านางเริง

ต. นางบวช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-11-2564

พระครูสังฆรักษ์ ศิริวัฒน์ รกฺขิโต

วัดบางหญ้าแพรก

ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระครูศิริวรรณโสภิต ปสนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธารนํ้าร้อน

ต. หินดาด อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระครูวรกาญจนโชติ โชติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปรังกาสี

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

วิโรจน์กาญจนากรณ์ อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเทพมงคล

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

บุญแต่ง ฉนฺทชาโต

สำนักสงฆ์อาศรมปัทมะประภาสุชาโต

ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2564

ทศพล สุภทฺโท

วัดหนองขอนเทพพนม

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-10-2564

พระครูสีลาธิการี (ถวิล) ฉนฺทสีโล

วัดคลองมะเดื่อ

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-12-2564

พระครูสุชัยกาญจนสิทธิ์ (มีชัย) กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองนางเลิ้ง

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระครูโสภณกาญจนเขต ปสนฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนางาม

ต. หนองโสน อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2564

พระใบฏีกาพันธกานต์ สิริภทฺโท

วัดรางกำหยาด

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

เอกลักษณ์ ถิรปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่ดงสัก

ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-10-2564

ศรัณย์วุฒิ ปญฺญาพหุโล

วัดเขาดิน

ต. เขาดิน อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-10-2564

พระครูปัญญาวชิรกาญจน์(มหาศักดา) ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ใหม่รางวาลย์

ต. ท่าเสา อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระครูวิลาศกาญจนธรรม สุธมฺมปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-01-2565

พระมหาวีระ วีรนาโค

วัดพยัคฆาราม

ต. ศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระครูสมุห์สุทัศน์ ทตฺตมโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดห้วยเจริญ

ต. วังน้ำซับ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระครูศาสนกิจจาภิรม ธานี ธานิโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดาว

ต. วัดดาว อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

ครูอุดมรัตนวัฒน์ อฺตฺตมปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังสำเภาล่ม

ต. นางบวช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-11-2564

พระครูสุธรรมโสภิต (โท) ธมฺมาโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอินทราราม

ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

69 รายการ / 3 หน้า
1
2
3