เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1453 วัด
สำนักสงฆ์
79 วัด
ที่พักสงฆ์
60 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
1604 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
7447 รูป
สามเณร
313 รูป
แม่ชี
71 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
34 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
54 คน
ทั้งหมด
7955 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
76 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6391 รูป
ลาสิกขา
10 รูป
มรณภาพ
0 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาสุดใจ จนฺทปญฺโญ

วัดดอนยายหอม

ต. ดอนยายหอม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระสุรชัย โชติปญฺโญ

วัดถ้ำเขาปูน

ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระครูปริยัติชัยกาญจน์ อภิชยวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำเขาปูน

ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระครูกาญจนปัญญาภรณ์ (ธรรมนูญ ปาเดช) ปญฺญาสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาสามชั้น

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระครูใบฎีกาวิชัย สุขวฑฺฒโก

วัดรางกำหยาด

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระครูขันติสารานุกูล ขนฺติสาโร

วัดเทพนิมิต

ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระมหาสิริ์ยส สิริยโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสกุณปักษี

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม) อิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดลาดปลาเค้า

ต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระนริทร์ นรินฺทโร

วัดสำโรง

ต. วัดสำโรง อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระมหาไพศาล โฆสธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกกตาล

ต. สัมปทวน อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระมหาปทุม คุณากโร

วัดงิ้วราย

ต. งิ้วราย อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

พระครูพิจิตรสรคุณ (พรประสิทธิ์) ปภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางเเก้ว

ต. บางแก้ว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระปลัดมานพ ฐานมุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองงูเหลือม

ต. หนองงูเหลือม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

โกวิทสีลวัตร โกวิโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดป่าสะแก

ต. ป่าสะแก อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ธมฺมปสฏฺโฐ

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ต. บ้านใต้ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-11-2564

ทัตพล จนฺทวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาโจด

ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-11-2564

พระครูกิตติวีรานุวุัฒน์ ธมฺมวุฑฺโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองหลวง

ต. หนองหญ้าไซ อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2564

พระครูสาครบัณฑูรธรรม สีลคุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบัณฑูรสิงห์

ต. บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์ สุวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพุทโธภาวนา

ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระครูสังฆรักษ์กิจจา สิริจนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสามพราน

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระตรีเนตร กิตฺติธีโร

วัดบางช้างใต้

ต. บางช้าง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระปลัดกิตติศักดิ์ ฐานจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนพเก้าทายิการาม

ต. ห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระครูวรกาญจนโชติ โชติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปรังกาสี

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

วิโรจน์กาญจนากรณ์ อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเทพมงคล

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

พระอธิการสมคิด กิตฺติสทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดแสลบเขต

ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

พระครูสุจิณบุญกาญจน์ (สมจิตร จนฺทปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่ามะเดื่อ

ต. ห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระครูโสภณธรรมมงคล (สมจิตร์) สิริจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดมงคลประชาราม

ต. คลองโยง อ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระครูสีลาธิการี (ถวิล) ฉนฺทสีโล

วัดคลองมะเดื่อ

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-12-2564

พระครูสุชัยกาญจนสิทธิ์ (มีชัย) กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองนางเลิ้ง

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

นรากร นรินฺโท

วัดน้ำตก

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2564

133 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4