เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาบุญเกล้า นาคเสโน

วัดโพธิ์งาม

ต. กระตีบ อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2566

พระอธิการทรง ธนปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านสระ

ต. บ้านสระ อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-04-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2566

พระสุวรรณ์ โกวิโท

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระประทีป เขมธมฺโม

วัดโป่งเสี้ยว

ต. วังเย็น อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระครูสังฆรักษ์วรรณ์วิสุทธิ์ สุวํโส

วัดใหม่สุคนธาราม

ต. วัดละมุด อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระครูใบฎีกา พิเศษ จารุวณฺโณ

วัดทองธรรมิการาม

ต. ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

พระครูสุวรรณธรรมาภิมณฑ์ ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีสันต์มณฑาราม

ต. สวนแตง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ ธมฺมวุฑโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองหลวง

ต. หนองหญ้าไซ อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์ มหาวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขามุสิการาม

ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

พระมหาเดชาธร สุภชโย

วัดอู่ตะเภา

ต. หัวนา อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระมหาสุดใจ จนฺทปญฺโญ

วัดดอนยายหอม

ต. ดอนยายหอม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-09-2565

พระสุรชัย โชติปญฺโญ

วัดถ้ำเขาปูน

ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระครูปริยัติชัยกาญจน์ อภิชยวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำเขาปูน

ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระครูกาญจนปัญญาภรณ์ (ธรรมนูญ ปาเดช) ปญฺญาสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาสามชั้น

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระครูใบฎีกาวิชัย สุขวฑฺฒโก

วัดรางกำหยาด

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูขันติสารานุกูล ขนฺติสาโร

วัดเทพนิมิต

ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระมหาสิริ์ยส สิริยโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสกุณปักษี

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม) อิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดลาดปลาเค้า

ต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระมหาไพศาล โฆสธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกกตาล

ต. สัมปทวน อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระมหาปทุม คุณากโร

วัดงิ้วราย

ต. งิ้วราย อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

พระครูพิจิตรสรคุณ (พรประสิทธิ์) ปภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางเเก้ว

ต. บางแก้ว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระปลัดมานพ ฐานมุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองงูเหลือม

ต. หนองงูเหลือม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระครูโกวิทสีลวัตร โกวิโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดป่าสะแก

ต. ป่าสะแก อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ธมฺมปสฏฺโฐ

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ต. บ้านใต้ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-11-2564

พระครูใบฎีกาทัตพล จนฺทวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาโจด

ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูสาครบัณฑูรธรรม สีลคุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบัณฑูรสิงห์

ต. บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์ สุวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพุทโธภาวนา

ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระครูสังฆรักษ์กิจจา สิริจนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสามพราน

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระมหารุ่งธรรม โรจโน

วัดดอนหวาย

ต. บางกระทึก อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระตรีเนตร กิตฺติธีโร

วัดบางช้างใต้

ต. บางช้าง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

140 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4