เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม) อินทร์กรุงเก่า

ฉายา
กิตฺตินฺธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
68 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
เป็นเจ้าคณะภาค14

จำนวนเข้าดู : 9066

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 16:04:02

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 11:16:42

 
 
 
 

สมณศักดิ์

พระครูวินัยธร
ได้รับ พ.ศ. 2533
พระครูโสภณปัญญาวุธ
ได้รับ พ.ศ. 2535
พระครูโสภณปัญญาวุธ
ได้รับ พ.ศ. 2540
พระครูโสภณปัญญาวุธ
ได้รับ พ.ศ. 2545
พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
ได้รับ พ.ศ. 2549
พระราชวิริยาลังการ
ได้รับ พ.ศ. 2554
พระเทพศาสนาภิบาล
ได้รับ พ.ศ. 2558
พระธรรมวชิรานุวัตร
ได้รับ พ.ศ. 2565

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2514
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2519

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2510
โรงเรียนวัดรางกำหยาด
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2562
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) วิทยาลัยนครราชสีมา
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) มหาลัยปทุมธานี