เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดร่มโพธิ์ทอง

รหัสวัด
02720711004

ชื่อวัด
วัดร่มโพธิ์ทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2500

ที่อยู่
วัดร่มโพธิ์ทอง

เลขที่
208

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ศรีสำราญ

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72190

เนื้อที่
24 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0924963834

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 396

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 19:14:12

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดร่มโพธิ์ทอง  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๘ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๒๗ อาณาเขต ทิศใต้และทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศเหนือและทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๓๓ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๓๔๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถกว้าง ๘.๕๙ เมตร ยาว ๒๔.๕๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีจิตรกรรมฝาผนัง ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหาร กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พงศ. ๒๕๔๒ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง เป็นศาลาการเปรียญหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมจึงได้มีการบูรณะใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 12 เมตร ยาว 24.5 เมตรปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย กว้าง 60 นิ้ว สูง 90 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ กว้าง 49 สูง 71 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระพุทธชินราชจำลอง กว้าง 58 นิ้ว สูง 112 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประดิษฐานอยู่ในวิหาร วัดร่มโพธิ์ทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ เดิมชื่อวัดหนองโพธิ์ และเปลี่ยนชื่อจากหนองโพธิ์เป็นวัดร่มโพธิ์ทอง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม จึงรูปที่ ๑ พระผิว มนาโป พ.ศ.๒๔๘๘ – ๒๕๑๐ รูปที่ ๒ พระแคล้ว ชิตวํโส พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๒๑ รูปที่ ๓ พระครูพิพัฒน์สุวรรณสุนทร (สุนทร ติกฺขวีโร) พ.ศ. ๒๕๒๑ – ปัจจุบัน   มีผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๑ รูป พระกรรณเทพ เขมวีโร(ชาวเพชร) 

 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูพิพัฒน์สุวรรณสุนทร ติกฺขวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระกรรณเทพ เขมวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระรุ่งโรจน์ จิรฏฺฐิติโก

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระอินทนน ฐานสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เชิญชวนสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรม ปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 149 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานยกช่อฟ้าอุโบ...

วันที่จัดงาน : 11-03-2565

เปิดดู 221 ครั้ง

ยกช่อฟ้าอุโบสถ

วันที่จัดงาน : 11-03-2565

เปิดดู 699 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระแม่ธรณีบีบมว...

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 281 ครั้ง

หลวงพ่อทันใจ

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 237 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมะสอนใจ เด็ก...

ข้อมูลเมื่อ 10-02-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

ธรรมะสอนใจ อยู่...

ข้อมูลเมื่อ 10-02-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมมะกับโควิด-19

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

ธรรมชาติกับธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 102 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมมะ 4.0

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 26 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดร่มโพธิ์ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด