เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

รหัสวัด
02740303002

ชื่อวัด
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2471

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 13 เดือน กันยายน ปี 2480

ที่อยู่
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

เลขที่
17

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ยกกระบัตร

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
109 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
081-9958489 , 086-1775264

อีเมล์
anurak-13@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น

จำนวนเข้าดู : 2378

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 09:32:09

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:23:15

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นวัดราษฎร์ เดิมชื่อวัดใหม่หลักสี่ราษฎร์ศรัทธา ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๑ โดยที่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณหลักสี่และบริเวณกึ่งกลางคลองดำเนินสะดวกรวมตัวกันสร้างขึ้นบนที่ดินของนางแจ่ม วาสุกรี ผู้มีจิตศรัทธายกที่ดินถวายให้เป็นที่ธรณีสงฆ์สำหรับสร้างวัด นับได้ว่านางแจ่ม วาสุกรี เป็นผู้ให้กำเนิดวัดหลักสี่ฯ โดยแท้ ในเบื้องแรกของการสร้างวัด มีเพียงกุฏิมุงด้วยจากหลังเดียว ต่อมาได้รับการถวายบ้านเก่าเป็นฝากระดานบ้าง ฝาขัดแตะบ้าง ทางวัดได้รื้อถอนมาปลูกเป็นกุฏิสงฆ์เพิ่มขึ้น และได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหลักแบ่งเขตคลองว่าวัดใหม่หลักสี่ ตั้งอยู่ในมณฑลนครไชยศรี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ ๒ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มาถึงทุกวันนี้ นับอายุมาถึงปัจจุบันก็ประมาณ ๙๐ ปี
        ในตอนแรกของการสร้างวัดได้อาราธนาหลวงพ่ออ่ำ จากวัดใหม่ราษฎร์นุกูล มาเป็นเจ้าอาวาส แต่วัดก็ยังพัฒนาไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควร ถึงแม้เปลี่ยนเจ้าอาวาสไปถึง ๓ รูป แล้วก็ตาม ดังนั้น ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ ทางเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสมุทรคุณากร ได้พิจารณาเห็นว่า วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรนั้นทรุดโทรมมาก จำเป็นต้องหาเจ้าอาวาสไปดูแลปกครองวัดเสียใหม่ ท่านจึงได้พิจารณาเห็นว่าพระใบฎีกาบุญธรรม ( พระมงคลพิพัฒน์ )เหมาะสมที่สุด จึงได้แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส รูปที่ ๔ ของวัด เมื่อพระใบฎีกาบุญธรรมได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านก็ได้ร่วมมือกับพุทธศาสนิกชนพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองโดยลำดับ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่วัดหนึ่ง มีถาวรวัตถุที่สวยงาม เช่น โบสถ์วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาท่าน้ำ เป็นต้น ซึ่งได้รับการพัฒนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์ วัดจึงได้เจริญรุ่งเรืองใหญ่โตมาจนทุกวันนี้

อาณาเขตและอุปจารวัด
     วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสรทิศเหนือติดกับคลองดำเนินสะดวก    ทิศใต้มีที่ดินติดกับที่เอกชน    ทิศตะวันออกมีที่ดินติดกับที่เอกชน
ทิศตะวันตกมีที่ดินติดกับที่เอกชน 
     วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง แต่ปัจจุบันการชลประทานดีขึ้น ทำให้น้ำไม่ท่วมเหมือนแต่ก่อน บริเวณวัดนั้นถูกล้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้ เช่น องุ่น มะพร้าว มะนาว ฝรั่ง เป็นต้น มีการคมนาคมที่สะดวก เพราะวัดตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก สามารถไปมาได้โดยทางเรือ และทางรถ

ทรัพย์สินของวัด
      มีที่ดินที่ตั้งวัดรวมมีเนื้อที่จำนวน ๑๐๙ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา และได้ให้ราชการใช้เป็นสถานที่ในการจัดการศึกษาด้วย คือ ให้ที่ดินสำหรับจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน ๘ ไร่เศษ ( โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร )และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา ( โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ) และให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอบ้านแพ้วของกรมพลศึกษาในเขตที่ตั้งโรงเรียนมัธยมอีกด้วยและยังมีผู้ศรัทธาถวายที่ดินให้อีก ๑ แปลง จำนวน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๒๐ตารางวา ซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร และได้ซื้อที่ดินข้างวัดเพิ่มเติมอีก ๔๘ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา
     ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ องค์หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง ๘๑ นิ้ว สูง ๙๙ นิ้ว องค์พระแกะสลักด้วยศิลาแลง ( หินทรายแดง ) ผิวไล้ด้วยปูนเป็นศิลปะสมัยอู่ทอง พระพักตร์ยิ้ม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มีบุญญาภินิหารมาก เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ทั้งชาวจีนและชาวไทย ในจังหวัดสมุทรสาคร และในจังหวัดใกล้เคียง ดังจะเห็นได้ว่าจะมีประชาชนกราบไหว้ขอพรจากท่านตลอดเวลาทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงงานประจำปีปิดทองขอพรหลวงพ่อโตนั้น จะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ต่างหลั่งไหลมากันเนืองแน่นตลอดงาน จนทำให้องค์หลวงพ่อโตนั้นนิ่มไปทั้งองค์ ด้วยแผ่นทองคำเปลว

การบริหารและการปกครอง
    วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ดำเนินการปกครองเป็นไปตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามระเบียบข้อบังคับ โดยอาศัยหลักพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ ของมหาเถรสมาคม รวมทั้งกฏหมายราชอาณาจักรไทย และ ตลอดจนประเพณี และกฎกติกาของวัด
     วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร มีเจ้าอาวาสปกครองวัดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๔ จนถึงปัจจุบันมีจำนวน ๕ รูป คือ
๑.พระอธิการอ่ำ เป็นระยะแรกของการสร้างวัดใหม่ ๆ ซึ่งมีกุฏิอยู่เพียง ๑ – ๒ หลัง ท่านได้ดำรงตำแหน่งไม่นานก็สละตำแหน่งแล้วย้ายไปอยู่วัดอื่น
๒.พระอธิการแฟง ท่านมาอยู่พร้อมกับหลวงพ่อโต วัดเริ่มได้รับการพัฒนาให้เจริญขึ้นบ้าง ภายหลังท่านได้สละตำแหน่งแล้วย้ายไปอยู่วัดในจังหวัดนครปฐมและมรณภาพที่นั่น
๓.พระอธิการตัน ท่านได้มาดำรงตำแหน่งอยู่ไม่นาน ก็ย้ายไปอยู่ที่วัดอื่น
๔.พระมงคลพิพัฒน์ (บุญธรรม คุณสมฺปนฺโน)
๕.พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท) เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรรูปปัจจุบัน

ประวัติหลวงพ่อโต
     หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง ๘๑ นิ้ว สูง ๙๙ นิ้ว องค์พระแกะสลักด้วยศิลาแลง(หินทรายแดง) ผิวไล้ด้วยปูนเป็นศิลปะสมัยอู่ทอง พระพักตร์กลมอิ่มยิ้มละไม ในส่วนของพระเมาลีตอนโคนสุดเป็นรูปกลีบบัว ส่วนปลายแหลมเป็นเปลวเพลิง ตรงกลางเป็นรูปอุณาโลม เม็ดพระสกขมวดปลายแหลมเป็นก้นหอย พระกรรณยาวจรดพระอังศา พระอังศาและพระอุระใหญ่กว้างแลผึ่งผายสง่างามยิ่งนัก พระเพลาเป็นแบบสมาธิธรรมดา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา ซึ่งเราเรียกปางนี้ว่า “ ชนะมาร , สดุ้งมาร , มารวิชัย “ ลำพระองค์ได้สัดส่วนห่อหุ้มด้วยทองคำเปลว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มีบุญญาภินิหารมาก เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ทั้งชาวจีนและชาวไทย ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ดังจะเห็นได้ว่า จะมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรจากท่านตลอดเวลาทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงงานประจำปีปิดทองขอพรหลวงพ่อโตนั้น จะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต่างหลั่งไหลมากันเนืองแน่นตลอดงาน จนทำให้องค์หลวงพ่อโตนั้นนิ่มไปทั้งองค์ด้วยแผ่นทองคำเปลวที่เกิดจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
      หลวงพ่อโต ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างและผู้สร้างแต่อย่างใด แต่สันนิษฐานตามพุทธลักษณะแล้วเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณสืบอายุยืนนานมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่เดิมหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อมาวัดดังกล่าวได้ถูกทิ้งให้ร้าง ภายหลังได้พังทลายไปในแม่น้ำแม่กลอง คงเหลือแต่หลวงพ่อโตถูกทอดทิ้งให้ตากแดด ตากฝนบนเนื้อที่เพียงนิดเดียว แต่ด้วยบุญฤทธิ์และด้วยเทวาภินิหารแห่งเทพผู้พิทักษ์รักษาองค์หลวงพ่อโต จึงบันดาลให้หลวงพ่อแฟง ( เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ของวัดหลักสี่ฯ) ได้ไปพบเห็นจึงได้ขอจากทางราชการ เมื่อได้รับอนุญาต จึงอัญเชิญท่านไปประดิษฐานเป็นกาลชั่วคราวที่วัดดอนมโนรา เมื่อหลวงพ่อโตไปอยู่วัดดอนมโนรานั้น มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก แต่ก็ยังไม่ได้รับการบูรณะตบแต่งแต่อย่างใด ต่อมาประชาชนชาวหลักสี่ ได้พร้อมใจกันไปอาราธนาหลวงพ่อแฟง ให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ฯ สืบต่อจากหลวงพ่ออ่ำ ซึ่งได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสไปอยู่ที่อื่น หลวงพ่อแฟงเห็นแก่ลูกหลานและศิษายานุศิษย์ของท่าน จึงรับอาราธนาไปเป็นเจ้าอาวาส และขอนำหลวงพ่อโตไปด้วย เมื่อท่านมารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ท่านจึงได้บอกแก่ชาวบ้าน และลูกหลาน ให้ไปช่วยกันอัญเชิญหลวงพ่อโตมาจากวัดดอนมโนรา
      เมื่อหลวงพ่อโตได้มาถึงวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรแล้ว หลวงพ่อแฟงพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ได้อัญเชิญหลวงพ่อโตขึ้น และให้ท่านประดิษฐานอยู่หน้าวัดริมคลองดำเนินสะดวก ต่อจากนั้นก็ได้ปลูกวิหารมุงจาก พอกันแดดกันฝนให้หลวงพ่อโตเป็นการชั่วคราวก่อน และต่อมาก็ได้ทำการซ่อมองค์หลวงพ่อโตในส่วนที่ชำรุด ให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ และประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร มาจนถึงในปัจจุบันนี้

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมงคลพัฒนาภรณ์ ปิติทานนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2566

พระปลัดนิมนต์ ถาวรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระปลัดทวีศักดิ์ วชิรสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระมหาอนุรักษ์ ธีรสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2566

พระจตุพงษ์ สุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระใบฎีกาวีระสีห์ วีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2565

พระสัมฤทธิ์ สุทฺธสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2565

พระปัญญา ธมฺมธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2565

พระสุพรพงษ์ สุรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2565

พระสุทธิพัฒน์ สุทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2565

พระสว่าง ฐานุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2565

พระสุทัศน์ เตชปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2565

พระพุฒิพงศ์ วรวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2565

พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2566

สามเณรฉันทพัฒน์ ยืนยง

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระมหาเอกชัย เอกชโย

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อโต วัดหล...

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

เปิดดู 1950 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พิธีต้อนรับพระบ...

ข้อมูลเมื่อ 30-08-2566

เปิดดู 67 ครั้ง

การประชุมพระสัง...

ข้อมูลเมื่อ 30-08-2566

เปิดดู 48 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด