เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสุวรรณตะไล

รหัสวัด
02720806004

ชื่อวัด
วัดสุวรรณตะไล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2473

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 07 เดือน ธันวาคม ปี 2549

ที่อยู่
วัดสุวรรณตะไล

เลขที่
30/1

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองสะเดา

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
19 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา

มือถือ
081 192 5089

อีเมล์
kai.suphan94@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 950

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 16:01:10

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 

          วัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่เลขที่  30/1  บ้านสุวรรณตะไล  หมู่ที่  6  ตำบลหนองสะเดา  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  19  ไร่  2  งาน  69  ตารางวา  (สิบเก้าไร่สองงานหกสิบเก้าตารางวา)  โฉนดที่ดินเลขที่  36023 เล่มที่  361  หน้า  23  ออก  ณ  วันที่  26  เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช  2549  อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางหลวง  ทิศใต้  จดที่ราชพัสดุ  ทิศตะวันออก  และทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน  อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ  กว้าง  20  เมตร     ยาว  32  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2524  เป็นอาคาร  2  ชั้น  หอสวดมนต์  กว้าง  8  เมตร  ยาว  18  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2504  เป็นอาคาร  2  ชั้น  ชั้นบนเป็นไม้       ชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์  จำนวน  7  หลัง  เป็นอาคาร  3  หลัง  และตึก  4  หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  2  หลัง  วิหาร  1  หลัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว  8  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2546  อุโบสถ  กว้าง  9  เมตร  ยาว  24  เมตร  จำนวน  1  หลัง  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2547 หอระฆัง หอกลอง สูง 9 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร กุฏิเจ้าอาวาส กว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร มีพระพุทธรูป ปางมารวิชัย 1 องค์  (หลวงพ่อทอง)
          วัดสุวรรณตะไล ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายทอง ให้สร้างวัดซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "วัดเด่น" ต่อมาทางราชการได้มาเปิดโรงเรียน ในหมู่บ้าน โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล ชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อ"วัดเด่น" ให้สอดคล้องกับโรงเรียน คือ"วัดสุวรรณตะไล" ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา

          การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามดั้งนี้
          1. พระอธิการเยื้อน                                     พ.ศ. 2473 - 2478
          2. พระอธิการเปิ่น                                       พ.ศ. 2478 - 2482
          3. พระอธิการสัมฤทธิ์                                  พ.ศ. 2482 - 2484
          4. พระอธิการปิ่น                                        พ.ศ. 2484 - 2488
          5. พระอธิการห่อ                                        พ.ศ. 2488 - 2492
          6. พระอธิการอ่อน                                      พ.ศ. 2492 - 2497
          7. พระอธิการแต้ม                                      พ.ศ. 2497 - 2499
          8. พระอธิการฮัง                                        พ.ศ. 2499 - 2504
          9. พระอธิการรุณ                                       พ.ศ. 2504 - 2506
          10. พระอธิการเปรื่อง ภากุโล                       พ.ศ. 2506 - 2512
          11. พระอธิการเสริม                                   พ.ศ. 2515 - 2515
          12. พระอธิการเต็ม                                     พ.ศ. 2515 - 2520
          13. พระอธิการแป๊ะ                                    พ.ศ. 2520 - 2525
          14. พระอธิการผล ญาณสุทฺโธ                      พ.ศ. 2525 - 2530
          15. พระปลัด สุทน จนฺทวํโส                         พ.ศ. 2530 - 2533
          16. พระอธิการมานิตย์ มานิโต                       พ.ศ. 2533 - 2535
          17. พระอธิการช้อย ถาวโร                            พ.ศ. 2535 - 2537
          18. พระอธิการสนอง เตชสาโร                      พ.ศ. 2537 - 2544
          19. พระครูปลัดสวงษ์ ฐานวีโร                      พ.ศ. 2544 - 2558
          20. พระปลัดสมบูรณ์ ฐานวีโร                       พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดสมบูรณ์ ฐานวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2567

พระสมพร กิตฺติสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระมนตรี โสภณจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระนฤขวัญ นนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระสังวอน สํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระสหภาพ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระรัชชานนท์ ปริปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมทำบุญประพณีทำบุญสารทไทย

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2566

เปิดดู 45 ครั้ง

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2566

เปิดดู 151 ครั้ง

ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2566

เปิดดู 164 ครั้ง

กิจกรรมทำบุญส่งท้านปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระพร

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

ทำบุญวันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

บุญประเพณีวันสง...

วันที่จัดงาน : 13-04-2567

เปิดดู 17 ครั้ง

ทำบุญวันอาสาฬหบ...

วันที่จัดงาน : 01-08-2566

เปิดดู 128 ครั้ง

ทำบุญตักบาตรเทโ...

วันที่จัดงาน : 11-10-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

ทำบุญวันออกพรรษ...

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อทอง

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

เปิดดู 924 ครั้ง

หลวงพ่อเงิน

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 99 ครั้ง

หลวงพ่อนาก

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 131 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

กำเนิดศาสนาพุทธ

ข้อมูลเมื่อ 10-03-2565

เปิดดู 261 ครั้ง

สาระธรรม

ความสุขในโลก

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2567

เปิดดู 47 ครั้ง

ชีวิตเราก็เหมือนกับตุ่มน้ำ

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2566

เปิดดู 135 ครั้ง

คติธรรมนำชีวิต

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2566

เปิดดู 79 ครั้ง

บุญที่ประเสริฐที่สุด

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2565

เปิดดู 450 ครั้ง

"คนที่ ควบคุม อารมณ์ได้" "คือ...ผู้ชนะ"

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

เปิดดู 524 ครั้ง

ความสำเร็จ กับ ความสุข

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 103 ครั้ง

สื่อมีเดีย

อยู่อย่างเป็นสุ...

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2566

เปิดดู 140 ครั้ง

ในหมู่มนุษย์คนท...

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2565

เปิดดู 99 ครั้ง

อบรมจิตเสมอด้วย...

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 168 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสุวรรณตะไล (วัดเด่น)

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556

ข้อมูลเมื่อ : 14-08-2566

โครงการ ๕ ส

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

ทำบุญกับวัด

วัดสุวรรณตะไล ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาส พระปลัดสมบูรณ์ ฐานวีโร
โทร. 081 192 5089

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 984-9-27067-5
ชื่อบัญชี วัดสุวรรณตะไล

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดสุวรรณตะไล