เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสุวรรณตะไล

รหัสวัด
02720806004

ชื่อวัด
วัดสุวรรณตะไล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2473

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 07 เดือน ธันวาคม ปี 2549

ที่อยู่
วัดสุวรรณตะไล

เลขที่
30/1

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองสะเดา

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
19 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา

มือถือ
081 192 5089

อีเมล์
kai.suphan94@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 371

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 17:57:31

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 

          วัดสุวรรณตะไล  ตั้งอยู่เลขที่  30/1  บ้านสุวรรณตะไล  หมู่ที่  6  ตำบลหนองสะเดา  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  19  ไร่  2  งาน  69  ตารางวา  (สิบเก้าไร่สองงานหกสิบเก้าตารางวา)  โฉนดที่ดินเลขที่  36023 เล่มที่  361  หน้า  23  ออก  ณ  วันที่  26  เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช  2549  อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดทางหลวง  ทิศใต้  จดที่ราชพัสดุ  ทิศตะวันออก  และทิศตะวันตก  จดที่ดินเอกชน  อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ  กว้าง  20  เมตร     ยาว  32  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2524  เป็นอาคาร  2  ชั้น  หอสวดมนต์  กว้าง  8  เมตร  ยาว  18  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2504  เป็นอาคาร  2  ชั้น  ชั้นบนเป็นไม้       ชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์  จำนวน  7  หลัง  เป็นอาคาร  3  หลัง  และตึก  4  หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  2  หลัง  วิหาร  1  หลัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว  8  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2546  อุโบสถ  กว้าง  9  เมตร  ยาว  24  เมตร  จำนวน  1  หลัง  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2547 หอระฆัง หอกลอง สูง 9 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร กุฏิเจ้าอาวาส กว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร มีพระพุทธรูป ปางมารวิชัย 1 องค์  (หลวงพ่อทอง)
          วัดสุวรรณตะไล ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายทอง ให้สร้างวัดซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "วัดเด่น" ต่อมาทางราชการได้มาเปิดโรงเรียน ในหมู่บ้าน โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล ชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อ"วัดเด่น" ให้สอดคล้องกับโรงเรียน คือ"วัดสุวรรณตะไล" ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา

          การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามดั้งนี้
          1. พระอธิการเยื้อน                                     พ.ศ. 2473 - 2478
          2. พระอธิการเปิ่น                                       พ.ศ. 2478 - 2482
          3. พระอธิการสัมฤทธิ์                                  พ.ศ. 2482 - 2484
          4. พระอธิการปิ่น                                        พ.ศ. 2484 - 2488
          5. พระอธิการห่อ                                        พ.ศ. 2488 - 2492
          6. พระอธิการอ่อน                                      พ.ศ. 2492 - 2497
          7. พระอธิการแต้ม                                      พ.ศ. 2497 - 2499
          8. พระอธิการฮัง                                        พ.ศ. 2499 - 2504
          9. พระอธิการรุณ                                       พ.ศ. 2504 - 2506
          10. พระอธิการเปรื่อง ภากุโล                       พ.ศ. 2506 - 2512
          11. พระอธิการเสริม                                   พ.ศ. 2515 - 2515
          12. พระอธิการเต็ม                                     พ.ศ. 2515 - 2520
          13. พระอธิการแป๊ะ                                    พ.ศ. 2520 - 2525
          14. พระอธิการผล ญาณสุทฺโธ                      พ.ศ. 2525 - 2530
          15. พระปลัด สุทน จนฺทวํโส                         พ.ศ. 2530 - 2533
          16. พระอธิการมานิตย์ มานิโต                       พ.ศ. 2533 - 2535
          17. พระอธิการช้อย ถาวโร                            พ.ศ. 2535 - 2537
          18. พระอธิการสนอง เตชสาโร                      พ.ศ. 2537 - 2544
          19. พระครูปลัดสวงษ์ ฐานวีโร                      พ.ศ. 2544 - 2558
          20. พระปลัดสมบูรณ์ ฐานวีโร                       พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดสมบูรณ์ ฐานวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2566

พระสมพร กิตฺติสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2566

พระมนตรี โสภณจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2566

พระนฤขวัญ นนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2566

พระสังวอน สํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระสหภาพ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2566

พระรัชชานนท์ ปริปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2566

เปิดดู 17 ครั้ง

กิจกรรมทำบุญส่งท้านปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2566

เปิดดู 9 ครั้ง

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระพร

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2565

เปิดดู 16 ครั้ง

ทำบุญวันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2565

เปิดดู 17 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญตักบาตรเทโ...

วันที่จัดงาน : 11-10-2565

เปิดดู 15 ครั้ง

ทำบุญวันออกพรรษ...

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

เปิดดู 10 ครั้ง

ทำบุญวันเข้าพรร...

วันที่จัดงาน : 14-07-2565

เปิดดู 9 ครั้ง

ทำบุญวันอาสาฬหบ...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 9 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อทอง

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

เปิดดู 532 ครั้ง

หลวงพ่อเงิน

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

หลวงพ่อนาก

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

กำเนิดศาสนาพุทธ

ข้อมูลเมื่อ 10-03-2565

เปิดดู 231 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรมนำชีวิต

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2566

เปิดดู 21 ครั้ง

บุญที่ประเสริฐที่สุด

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2565

เปิดดู 210 ครั้ง

"คนที่ ควบคุม อารมณ์ได้" "คือ...ผู้ชนะ"

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

เปิดดู 255 ครั้ง

ความสำเร็จ กับ ความสุข

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 39 ครั้ง

สื่อมีเดีย

อยู่อย่างเป็นสุ...

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2566

เปิดดู 34 ครั้ง

ในหมู่มนุษย์คนท...

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2565

เปิดดู 61 ครั้ง

อบรมจิตเสมอด้วย...

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 102 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสุวรรณตะไล (วัดเด่น)

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการ ๕ ส

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565