เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7156 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเทวสังฆาราม

รหัสวัด
2710101002

ชื่อวัด
วัดเทวสังฆาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ

วันตั้งวัด
ปี 2368

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2480

ที่อยู่
วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง

เลขที่
1

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
เจ้าขุนเณร

แขวง / ตำบล
บ้านเหนือ

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
099-629-1629

โทรศัพท์
034-511-216

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นพิพิธภัณฑ์

จำนวนเข้าดู : 1431

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 23:14:55

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 14:59:10

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดเทวสังฆาราม และหอพระประวัติ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
           วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๔
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๕
อาณาเขต
ทิศเหนือ จรดวัดถาวรวราราม
ทิศใต้ จรดถนนปากแพรก
ทิศตะวันออก จรดโรงเรียนเทพมงคลรังสีโดย มีถนนเจ้าขุนเณรผ่านกลาง
ทิศตะวันตก จรดลำน้ำแควใหญ่ ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่า "วัดเหนือ"
          พระครูอนุกูล กาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ) เจ้าอาวาสองค์ที่ ๑๓ องค์ปัจจุบัน เผยว่า วัดเทวสังฆารามก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘เป็นวัดเก่าแก่โบราณแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่า “วัดเหนือ” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำศรีสวัสดิ์ จะสร้างขึ้นเมื่อใดยังหาหลักฐานไม่ได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าคงจะสร้างมาได้เกือบ ๒๐๐ ปีแล้ว โดยรู้กันเพียงว่า “ท่านสมภารเสี่ยง” เป็นผู้สร้าง ตามคำบอกเล่าประกอบเหตุการณ์พอจะประมวลได้ดังนี้      
       เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าโจมตีทำลายเผาผลาญบ้านเรือน ปราสาทราชวังยับเยินหมดสิ้นไปแล้ว ได้กวาดต้อนผู้คน และขนทรัพย์สินสมบัติแก้วแหวนเงินทอง ของมีค่าไปยังประเทศพม่าเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ แล้วนั้น
       ครั้งนั้น สามเณรเสี่ยง ยังเป็นสามเณร และเป็นบุตรของคนไทยผู้หนึ่ง ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ เมืองกาญจนบุรีเก่า ได้ถูกพม่ากวาดต้อนไปพร้อมกับโยมมารดาของท่าน และอยู่พม่าจนได้อุปสมบทเป็นภิกษุในประเทศพม่านั้น
       ต่อมา ท่านปรารถนาที่จะเข้ามาประเทศไทยเพื่อเยี่ยมเยียนแผ่นดินไทยอันเป็นมาตุภูมิบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน ท่านจึงได้ชักชวนเพื่อนรักซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันประมาณ ๕-๖ คน ปลอมตัวเป็นมอญเดินทางเข้ามา
       ก่อนจะออกเดินทาง โยมมารดาของท่านได้บอกสถานที่ที่ได้ฝังทรัพย์ไว้ในบ้านเดิมของท่าน เล่ากันว่า เมื่อภิกษุเสี่ยง หรือเรียกตามฐานะในกาลต่อมาว่า “ท่านสมภารเสี่ยง” ได้เดินทางมาถึงเมืองกาญจนบุรีเก่า เห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากทางราชการได้ย้ายเมืองมาตั้งที่ใหม่ที่ตำบลปากแพรก ผู้คนส่วนใหญ่ก็ย้ายตามมา
       “ท่านสมภารเสี่ยง” พิจารณาเห็นว่า เมืองเก่ามีแต่ชำรุดทรุดโทรมโรยราไปตามกาลเวลา ส่วนเมืองใหม่มีแต่ความเจริญรุ่งโรจน์ไพศาลสืบไป หากจะปรับปรุงวัดเก่าที่เมืองเก่าก็คงไม่เจริญรุ่งเรืองเท่ากับการสร้างวัดขึ้นใหม่ในเมืองใหม่ ท่านจึงตัดสินใจสร้างวัดขึ้นใหม่ในเมืองกาญจนบุรีใหม่ คือ “วัดเทวสังฆาราม” ในบัดนี้
       “วัดเทวสังฆาราม” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕ และวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๖ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระกฐินต้น
       ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้พระราชทานนามพระประทานในพระอุโบสถว่า “พระพุทธสุทธิมงคล” ซึ่งได้ทรงพระสุหร่ายศาลาจารึกพระนามพระราชทานนี้ด้วย
       นอกจากนี้ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จารึกพระปรมาภิไธย “ภปร.” ที่หน้าบันมุขหน้าศาลาการเปรียญที่สร้างขึ้นเป็นพลับพลาที่ประทับ เป็นพระราชานุสรณ์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จารึกพระปรมาภิไธย ภปร.เหนือผ้าทิพย์แห่งพระพุทธรูปปางประทานพรที่วัดสร้างขึ้นในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณทรงบรรจุแผ่นทองคำ เงิน นากในเบ้าพิธีหล่อพระ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาไว้บูชา โดยรายได้เพื่อบำรุงวัดฯ
       นับจากปี พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นต้นมา วัดได้จัดสร้างให้ประชาชนเช่าไปเพื่อบูชาสืบต่อเนื่องมาโดยตลอดตามวัตถุประสงค์ของวัดจนถึงปัจจุบัน โดยมีรูปแบบองค์เหมือนเดิม เพราะประชาชนรุ่นหลังยังคงมีจิตศรัทธามั่นคงเสมือนเช่นเดียวกันกับประชาชนรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ในคราวปี ๒๕๐๖ ที่จัดสร้างพระ ภปร.ครั้งแรก ครั้งนั้นยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งได้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย และทรงเยี่ยมราษฎร พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญทั้งปวงนี้เป็นการพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่วัด และพสกนิกรชาวกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่ง

รายการพระ

พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ อานนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระมหาสมยศ สุทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระมหาสมคิด จินฺตามโย

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระครูรัตนปัญญาโสภิต วิมุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

เกรียงไกร ธมฺมสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระสมุห์ วิโรจน์ วิโรจโน

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2567

พระใบฎีกา ศาศวัต วฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระมหาประพันธ์ ชิตมาโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

บัณทิต อนุวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พินิจ ภูริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระมหาเกียรติศักดิ์ กุสลาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

ณัฐธวัชพงศ์ ขนฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2564

พระมหานิเวศน์ ฐานุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระมหาวิจิตร ฐิตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

พระมหาชูชัย ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระมหาทวีทรัพย์ ทีปงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

สงกรานต์ จิตฺตสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

ถวิล โชติโก

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2564

วิฑูรย์ ชุติมนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2564

ฐิรกรณ์ อุทโย

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

กิตติภพ สิริธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2564

เวรุโจ่ จกฺกธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

สำเร็จ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

วรรณลภย์ อุตฺตมสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2564

ทิน สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระมหาปิยพงษ์ ปิยวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

ราเมศ สุวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระมหารุ่งโรจน์ ปุพฺพาจริยโชติ

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

อธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2564

เมธา เกิดสมนึก

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

กฤตภาส พ่วงงามพันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2564

ประพันธ์ ชิตมาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด