เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเกาะ

รหัสวัด
02720507001

ชื่อวัด
วัดเกาะ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2358

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ปี 2496

ที่อยู่
วัดเกาะ

เลขที่
104

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังหว้า

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
22 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา

Line
Tuktik9690

มือถือ
0854299203 / 0850149952

อีเมล์
tuktik005@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 469

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:26:13

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดเกาะ   ตำบลวังหว้า  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี
 
ข้อมูลวัด
          รหัสวัด   02720507001   ตั้งอยู่ที่บ้านวัดเกาะ   เลขที่ ๑๐๔   หมู่ ๕   ตำบลวังหว้า   อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  โทรศัพท์ ๐๘๕ – ๐๑๔ – ๙๙๕๒  ,  ๐๘๕ – ๔๒๙ – ๙๒๐๓     สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
พิกัดของวัด ละติจูด  14.609645, 100.069043
ที่ดินที่ตั้งวัด     มีเนื้อที่  ๒๒ ไร่   ๓ งาน   ๐๖ ตารางวา   โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๗๑๖ , ๑๓๘๐๑
อาณาเขตวัด     ทิศเหนือ จด ลำรางสาธารณประโยชน์
                   ทิศตะวันตก      จด ลำรางสาธารณประโยชน์
                   ทิศตะวันออก     จด ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                   ทิศใต้             จด ทางสาธารณประโยชน์
ที่ธรณีสงฆ์       จำนวน ๒ แปลง  มีเนื้อที่รวม  ๑ ไร่   - งาน   ๙๓ ตารางวา   โฉนดที่ดิน เลขที่  ๒๗๘๘๐ , ๒๑๑๒๔
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย

  1. อุโบสถ  กว้าง  ๘  เมตร     ยาว ๓๐ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖     อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  2. ศาลาการเปรียญ    กว้าง ๒๕ เมตร   ยาว ๕๖ เมตร    สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓    อาคารไม้
  3. หอสวดมนต์    กว้าง ๑๒ เมตร   ยาว ๒๕ เเมตร    สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕    อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
  4. กุฏิสงฆ์  จำนวน ๗ หลัง     อาคารไม้  ๖ หลัง       อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ๑  หลัง
  5. มณฑป    กว้าง  ๑๗  เมตร    ยาว ๑๗ เมตร     สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘     อาคารไม้
  6. ศาลาโดมอเนกประสงค์  กว้าง  ๒๙ เมตร    ยาว ๖๕ เมตร    สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๒   โครงสร้างเหล็ก
  7. ศาลาบำเพ็ญกุศล  กว้าง ๑๕ เมตร   ยาว ๓๕ เมตร   สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐    อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้
ฌาปนสถาน ๑ หลัง   หอระฆัง ๑ หลัง   เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง   เรือนรับรอง ๑ หลัง   ห้องน้ำ-ห้องสุขา ๓๒ ห้อง
ปูชนียวัตถุ มี
  • พระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตัก  กว้าง ๑๐๘ นิ้ว   สูง ๑๖๘ เมตร  
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖
  • พระประธานประจำศาลาการเปรียญ  ปางมารวิชัย   ขนาดหน้าตัก  กว้าง  ๑๖  นิ้ว     สูง ๔๘ นิ้ว  
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘  โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา  เป็นผู้สร้างถวาย
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๖  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘ เมตร   ยาว ๓๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ
รูปที่  ๑.          พระพูน
รูปที่  ๒.         พระคำ
รูปที่  ๓.         พระขำ
รูปที่  ๔.         พระยิ้ม
รูปที่  ๕.         พระจันทร์
รูปที่  ๖.          พระพลาย
รูปที่  ๗.         พระขัน
รูปที่  ๘.         พระแจ้ง
รูปที่  ๙.         พระพลอย
รูปที่  ๑๐.        พระแคล้ว
รูปที่  ๑๑.        พระครูวรนาถรังษี   (  ปุย  ปุญฺญสิริ  )  ครั้งที่  ๑
รูปที่  ๑๒.       พระฉ่อย
รูปที่  ๑๓.        พระเกี้ยน
รูปที่  ๑๔.        พระครูวรนาถรังษี   (  ปุย  ปุญฺญสิริ  )  ครั้งที่  ๒
รูปที่  ๑๕.        พระครูสุวรรณปัญญารัต  (  สกล  ปญฺญพโล  )  พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๔๙
รูปที่  ๑๖.        พระมหาปกิตต์   ฐิตวํโส     พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน  ( พระครูปริยัติกิตติวงศ์ )
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (142.02 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (94.9 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (402.89 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปริยัติกิตติวงศ์ ฐิตวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระสมุห์ สุริยัณห์ สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระสุทัศน์ สุทตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระเนตร์ อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

สามเณรวีรภัทร ไชยชิต

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัดเกาะ

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เปิดดู 801 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานวันบุรพาจารย...

วันที่จัดงาน : 08-02-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปและพร...

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

เปิดดู 810 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

หลวงพ่อปุยวัดเก...

ข้อมูลเมื่อ 24-02-2565

เปิดดู 276 ครั้ง

สาระธรรม

พุทธภาษิต (ต้นไม้พูดได้)

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

เปิดดู 393 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดเกาะ

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดเกาะ

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

จิตอาสาพัฒนาวัด

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด