เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังจิก

รหัสวัด
02720802002

ชื่อวัด
วัดวังจิก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 16 เดือน เมษายน ปี 500

ที่อยู่
บ้านวังจิก

เลขที่
123

หมู่ที่
13

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังลึก

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

มือถือ
089-056-6582

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 1420

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:25:33

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

           วัดวังจิก เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ด้านตะวันออกคลองท่ามะนาว เลขที่  ๑๒๓  หมู่ที่  ๑๓   ตำบลวังลึก   อำเภอสามชุก   จังหวัดสุพรรณบุรี  มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา อยู่ห่างจากอำเภอสามชุก  ประมาณ ๘  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี  ประมาณ ๔๘  กิโลเมตร ด้วยบริเวณที่ตั้งของวัดวังจิกนั้น มีคลองท่ามะนาวไหลผ่าน  บริเวณท่าน้ำหน้าวัดน้ำลึกมาก  คล้ายกับวังอันเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ เดิมทีนั้นตรงข้ามกับหน้าวัดมีลำรางธรรมชาติ  เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำไหลลงสู่คลองท่ามะนาว  ในลำรางมีต้นจิกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียกกันว่าบางรางจิก อาศัยเหตุนี้ (หน้าวัดมีน้ำลึกคล้ายวัง  และมีต้นจิกขึ้นเป็นจำนวนมาก)  จึงเรียกกันว่า “วังจิก”  ตามลักษณะที่เป็นที่ตั้งนั่นเอง
            การตั้งวัดนั้นยังหาหลักฐานที่แน่ชัดมิได้  มีแต่หนังสือ “สามวัย” ซึ่งเป็นหนังสือ ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ “พระอธิการหร่ำ กิตฺติสาโร” อดีตเจ้าอาวาส(พ.ศ.๒๔๗๑ – ๒๕๑๐) ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยในหนังสือเขียนไว้ว่า  การหาหลักฐานการสร้างวัดต้องอาศัยสอบถามจากเรื่องเล่าของคนรุ่นเก่าบอกต่อ ๆ กันมาเป็นลักษณะตำนานว่า  “วัดนั้นสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. ๒๓๖๗ (สร้างขึ้นประมาณ ๑๕๐ ปี นับถึงวันจัดทำหนังสือ “สามวัย”) แต่ใน “หนังสือประวัติวัดจังหวัดสุพรรณบุรี ของกรมการศาสนา หน้าที่  ๓๖๔ บันทึกไว้ว่าวัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยไม่มีบันทึกไว้ว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง  และได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ วิสุงคามสีมากว้าง  ๒๐ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร
(ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดวังจิก(เท่าที่มีหลักฐานสืบค้นได้)
๑.     พระอาจารย์กลิ่น                พ.ศ.๒๔๑๒ - ๒๔๒๓
๒.     พระอาจารย์ใย                   พ.ศ.๒๔๒๓ - ๒๔๒๗
๓.     พระอาจารย์รุ่ง                   พ.ศ.๒๔๒๗ - ๒๔๓๓
๔.     พระอาจารย์เรือง                พ.ศ.๒๔๓๓ - ๒๔๕๖
๕.     พระอาจารย์โพ                   พ.ศ.๒๔๕๖ - ๒๔๕๙
๖.     พระอาจารย์เกตุ                 พ.ศ.๒๔๕๙ - ๒๔๖๗
๗.     พระอาจารโทน                  พ.ศ.๒๔๖๗ - ๒๔๖๙
๘.     พระอธิการหร่ำ กิตฺติสาโร     พ.ศ.๒๔๗๑ - ๒๕๑๐
๙.     พระครูบวรธรรมรัต              พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๓๙
๑๐.  พระอธิการจวน ฐิตเปโม        พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๖
๑๑.  พระสมุห์จรัญ เกตุธมฺโม        พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๗
๑๒.  พระครูสุวรรณวรวงศ์            ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๔๗  ถึงปัจจุบัน

อ้างอิง จากหนังสือ “สามวัย” พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ พระอธิการหร่ำ กิตฺติสาโร  อดีตเจ้าอาวาสวัดวังจิก
ผู้ให้ข้อมูล  : นายเปรื่อง ขาวพันธ์  อายุ ๘๕ ปี, นายทอง  ขาวพันธ์ ๘๔ ปี, และนายโพ จันเรือง ๘๕ ปี
ผู้จดบันทึก : พระครูวิชิตสังฆกิจ  เจ้าอาวาสวัดบ้านทึง  เจ้าคณะตำบลสามชุก


 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณวรวงศ์(ล้ำเลิศ) ปริปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระพายุ จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระประยงค์ ธีปงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระสวงษ์ พุทฺธสิสฺโส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

พระชำนาญ ขนฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระดำรง อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระมานพ คุณสิทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระสำเนา ฐานุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระภุชงค์ สุขกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานเททองหล่อพระบูรพาจารย์

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2567

เปิดดู 21 ครั้ง

สวดมนต์ทุกวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

ปฏิทินวัด

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

งานปิดทองพระประจำปี ๒๕๖๗

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2567

เปิดดู 67 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุวันออกพรรษา...

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

ทำบุประเพณีวันส...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

ทำบุญวันตรุษไทย

วันที่จัดงาน : 01-04-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปปางป่...

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 355 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ 28-02-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

สาระธรรม

จงมีสติ

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 262 ครั้ง

ใจคนไม่แน่นอน

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 1255 ครั้ง

สื่อมีเดีย

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 338 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

พระประธานบนศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

พระประธานในอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2567

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด