เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ติดต่อเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ในคณะสงฆ์ภาค ๑๔

กาญจนบุรี ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี 0819812962
เจ้าคณะอำเภอท่าม่วง วัดวังขนายทายิการาม กาญจนบุรี 0879984311
เจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย วัดท่าเสด็จ กาญจนบุรี 0814408465
เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร กาญจนบุรี 0819429135
เจ้าคณะอำเภอพนมทวน พังตรุ กาญจนบุรี 089-331-3226
เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา วัดทิพย์สุคนธาราม กาญจนบุรี 081-7820538
เจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี 082-254-5290
เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ วัดปรังกาสี กาญจนบุรี 0898376068
เจ้าคณะอำเภอ ทุ่งมะสัง กาญจนบุรี 0819442471
เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี วัดสันติคีรี (ตลุงใต้) กาญจนบุรี 0819812962
สุพรรณบุรี ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะอำเภออู่ทอง วัดเขาดีสลัก สุพรรณบุรี 0811974974
เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ วัดหนองทราย สุพรรณบุรี 081-8569216
เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า วัดสาลี สุพรรณบุรี 081 2126920
เจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี 0923599544
เจ้าคณะอำเภอสามชุก วัดลาดสิงห์ สุพรรณบุรี 081-199-6633
เจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช วัดกำมะเชียร สุพรรณบุรี 0850652522
เจ้าคณะอำเภอด่านช้าง วัดหนองมะค่าโมง สุพรรณบุรี 085-704-2448
เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ วัดดอนบุบผาราม สุพรรณบุรี 0818493492
เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง สุพรรณบุรี 0915484997
นครปฐม ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะอำเภอสามพราน วัดหอมเกร็ด นครปฐม 0890217477
เจ้าคณะอำเภอบางเลน วัดบางไผ่นารถ นครปฐม 0818576092
เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล วัดมะเกลือ นครปฐม 0868147177
เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี วัดสำโรง นครปฐม 0882295233
สมุทรสาคร ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน วัดหนองพะอง สมุทรสาคร 0818578059
เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว วัดโรงเข้ สมุทรสาคร 0857044868

ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๔
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๗๒๑๐