เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1453 วัด
สำนักสงฆ์
79 วัด
ที่พักสงฆ์
60 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
1604 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
7447 รูป
สามเณร
313 รูป
แม่ชี
71 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
34 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
54 คน
ทั้งหมด
7955 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
76 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6391 รูป
ลาสิกขา
10 รูป
มรณภาพ
0 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระอธิการจำลอง อานนโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัคคณฑี

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระครูสุนทรกาญจนาคม (สุพจน์) สุพฺพโจ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ห้วยตะเคียน

ต. ยางม่วง อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระครูสุขวรกาญจน์ (มานะ) ธมฺมธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองพังตรุ

ต. พังตรุ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระอธิการประเทือง สํวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาแก้ว

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระอธิการบุญเลี้ยง อคฺคธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดผึ้งหลวง

ต. อุโลกสี่หมื่น อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระอธิการสมนึก สุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทัพศิลา

ต. ช่องสะเดา อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระครูโสภณชยานุศาสน์ ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโสภาวราราม

ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระอธิการเชาวรัตน์ ขนฺติธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาวงศ์

ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระใบฎีกาสมควร มุนินฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งดินดำ

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระมหาณรงค์ ฐานจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งกระเจ็ด

ต. ดอนมะเกลือ อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระครูสุนทรธรรมประทีป ธมฺมวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านกล้วย

ต. กระจัน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระครูสุวรรณศาสนกิจ ชนาสโภ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโคกสำโรง

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระปลัดสมลักษณ์ ติกฺขปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดยางยี่แส

ต. กระจัน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระปลัดอนวัช อภิลาโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านดงน้อย

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-01-2565

พระสมุห์บรรเจิด สุริยโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระบัวทอง

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ สุภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดอนขมิ้น

ต. ดอนขมิ้น อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระอธิการประโลม สุมงฺคโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหาดงิ้ว

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระครูสุตกาญจนรัตน์(สุรัตน์ ถาวโร) ถาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดแก่งสามัคคี

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

วิน สุขธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดต้นมะม่วง

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระครูกาญจนสุธาภรณ์(สมหวัง จนฺทสุทโธ) จนฺทสุทโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งนาโกลน

ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระครูนิโครธสุคุณ(วิชัย สุคนฺโธ) สุคนฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาพังเจริญผล

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

ธงชัย ปิยสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้องตี้น้อย

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระครูกาญจนสิริโชค(สำเริง ปานอำ่พันธุ์) โชติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดแก่งสารวัตร

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระครูวินัยธรถวิล ถาวรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอุดมมงคล

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระครูปริยัติชัยกาญจน์ อภิชยวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำเขาปูน

ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระครูกาญจนปัญญาภรณ์ (ธรรมนูญ ปาเดช) ปญฺญาสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาสามชั้น

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระครูกาญจนคีรีรักษ์ (ประภาส) ปญฺญาธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขารักษ์

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระมหาสิริ์ยส สิริยโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสกุณปักษี

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระครูธรรมธรสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปู่เจ้า

ต. บ้านกร่าง อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระอธิการนำพร เขมิโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนเตาอิฐ

ต. สระสี่มุม อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

1,213 รายการ / 41 หน้า
1
2
3
4