เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาธเนตร ธมฺมรโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านโพธิ์

ต. บ้านกุ่ม อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระอธิการไสว อาภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองบอน

ต. โคกช้าง อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระครูวิมลกาญจนาคม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองประดู่

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2565

พระอธิการเอกชัย ฐิตโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทัพตาแทน

ต. ทัพหลวง อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระอธิการทิวา สิริวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดด่านมะขามเตี้ย

ต. ด่านมะขามเตี้ย อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2565

พระใบฎีกาประเสริฐ อภิวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองแจ้ง

ต. หนองมะค่าโมง อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-04-2565

พระอธิการรชต ทีปว็โส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังจรเข้

ต. องค์พระ อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-03-2565

พระอธิการอนุชา อนุชาโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน

ต. หนองฝ้าย อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-10-2565

พระสมุห์ประจญ อรุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหัวเขา

ต. สระกระโจม อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระครูโกศลพิมลกิจ (ทศพล) จนฺทสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองสองห้องผาสุการาม

ต. หนองตากยา อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระสมุห์จำรัส สิริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำกูปนฬวัน

ต. พังตรุ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระอธิการสิทธิ์ จนฺทโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองสำรอง

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระสมุห์ฉลวย เทวสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระปลัดอนันต์ ฐานกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโกรกตารอด

ต. หนองตากยา อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระครูโสภณกาญจนาภิวัฒน์ (สมาน) อภิวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระกลอย

ต. รางสาลี่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระวินัยธรสมบูรณ์ สุธีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาเพิง

ต. พังตรุ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระอธิการคฑา อธิจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาเล็ก (รางสะเดา)

ต. พังตรุ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระปลัดปิยะวัตร เตชธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดรางเฆ่สักกะพุทธาวาส

ต. พังตรุ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระอธิการชาญวิทย์ ชิตมาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

ต. ด่านมะขามเตี้ย อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2566

พระอธิการประวิทย์ ปวฒฺฑโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเกาะแก้ววนาราม

ต. หนองโสน อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระอธิการสมศักดิ์ พุทฺธธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดห้วยนาคราช

ต. ทุ่งทอง อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระครูวรธรรมาภิรัต วรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาคีรีวงค์

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระปลัดเจียร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองปรือ

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระอธิการสง คุณวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีทองคำ

ต. แจงงาม อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

พระอธิการโต่ง ฐิตคุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านจะแก

ต. ไล่โว่ อ. สังขละบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระิอธิการหยี่แกง ฐานจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทิไร่ป้า

ต. ไล่โว่ อ. สังขละบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสมมาศ คุณาธิโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดประตูด่าน

ต. บ้านเก่า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระใบฎีกาพีระศักดิ์ ธีรสกฺโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองน้ำขุ่น

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-04-2565

พระอธิการณรงด์ ฐานจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่หนองนา

ต. หนองกระทุ่ม อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระชลัช สุจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำแฝด

ต. เขาน้อย อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

1,314 รายการ / 44 หน้า
1
2
3
4