เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

รหัสวัด
2730101001

ชื่อวัด
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
27

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
ขวาพระ

แขวง / ตำบล
พระปฐมเจดีย์

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
156 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

โทรศัพท์
034 242 143

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
เป็นสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม
เป็นชมรมเปรียญธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนเข้าดู : 5561

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:44:10

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

         

        วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิด "ราชวรมหาวิหาร" ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีจุดเด่นที่สำคัญคือ องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่เเละสูงที่สุดในประเทศไทย
        องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงลังกาเเบบสุโขทัย  สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างครอบเจดีย์องค์เดิมถึงสององค์ ได้เเก่ เจดีย์ทรงสถูปสาญจิตามเเบบอินเดียยุคพระเจ้าอโศกมหาราช เเละเจดีย์ทรงขอมโบราณ นอกจากองค์พระปฐมเจดีย์เเล้ว ในลานชั้นลดด้านทิศใต้องค์พระปฐมเจดีย์ เเละพระอุโบสถ มีพระประธาน พระพุทธรูปศิลาขาว ซึ่งเป็นสองในสี่พระพุทะรูปประทับนั่งห้อยพระบาท ปางเเสดงธรรม ที่สร้างขึ้นในยุคทวาราวดี
        องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย เป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ โครงสร้างเป็นไม้ซุงรัดด้วยโซ่เส้นใหญ่ก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบื้อง ประกอบด้วยวิหาร ๔ ทิศ กำเเพงเเก้ว ๒ ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน ทางวัดกำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึง วันเเรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวม ๙ วัน ๙ คืน เป็นประจำทุกปี
     องค์พระปฐมเจดีย์นี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้ อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวที่พระสมณทูตในพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินเเดนสุวรรณภูมิก็เป็นได้ เพราะพระเจดีย์เดิมมีลักษณะทรงโอคว่ำ หรือทรงมะนาวผ่าซีกเเบเดียวกับพระสถูปสาญจี เเต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปรางค์ ซึ่งพระองค์ฯ ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า อาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ ซึ่งตรงกับความในศิลาจารึกหลักที่ ๒ (ศิลาจารึกวัดศรีชุม) ของพระมหาเถรศรีศรัทธา อันได้กล่าวไว้ว่า พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ ท่านทรงได้เเวะมาบูรณะพระธมเจดีย์องค์นี้ ก่อนที่ท่านะเดินทางกลับเมืองราด เมื่อคราวที่ท่านเสด็จกลับจากศึกษาศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานนามใหม่ว่า พระปฐมเจดีย์
        นอกจากนี้ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ยังเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เเละพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งบรรจุไว้ที่ผนังเบื้องหลังพระร่วงโรจนฤทธิ์ ที่วิหารทิศเหนือ องค์พระปฐมเจดีย์
ลำดับเจ้าอาวาส
        ๑. เจ้าอธิการแป้น                               ก่อน พ.ศ. ๒๔๐๐ - พ.ศ. ๒๔๐๘
        ๒. พระสนิทสมณคุณ (แก้ว)                   พ.ศ. ๒๔๐๘ - พ.ศ. ๒๔๑๑ 
        ๓. พระปฐมเจติยานุรักษ์ (กล่ำ)               พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๔๗
        ๔. พระราชโมลี (ช้อน โสณุตฺตโร)            พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๕๕
        ๕. พระพุทธรักขิต (พลอย)                    พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๖๒
        ๖. พระธรรมวโรดม (โชติ ธมฺมปฺปโชติโก)   พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๙๗
        ๗. พระธรรมสิริชัย (ชิต ชิตวิปุโล)             พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๒๗
        ๘. พระราชสิริชัยมุนี (โชติ                      พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๕
        ๙. พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)         พ.ศ. ๒๕๓๖ - ปัจจุบัน

 

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
       : 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (65.06 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (59.19 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์) ปญฺญาสิริ

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระพรหมเวที ผุสฺสธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-09-2564

พระมหาชัยนิวัฒน์ อริยปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระศรีสุธรรมเวที จนฺทูปโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระศรีวิสุทธิวงศ์ ปวิชฺชญฺญู

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-10-2566

พระครูพิทักษ์เจติยานุกิจ อาภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระครูอุตตรการบดี เขมเสฏฺฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-10-2566

พระครูสุธีเจติยานุกูล (รุ่ง) กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2566

พระมหาธวัชชัย ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระครูปฐมเจติยานุรักษ์ สมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระครูพิศาลเจติยภาณี มนุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสราวุฒิ ปสนฺนจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูภาวนาเจติยคุณ อติวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระมหาอาจริยพงษ์ สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-04-2565

พระเอกชัย สุทฺธิธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูศรีเจติยานุรักษ์ อิทฺธิโก

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูปุริมานุรักษ์ ธุรสิทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูปัจฉิมทิศบริหาร เตชธโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาเชาวน์ วรเขโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระมหามานพ มาณโว

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูวิกรมเจติยาภรณ์ กิตฺติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระมหาฉัตรชัย ภทฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาสหัส ปิยวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาบุญลือ วิชฺชากโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระครูปฐมพิทยาภรณ์ ภทฺทาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาชาญชัย ชยาภิภู

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาสมคิด ยสพโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระมหาชัยชุมพล ชุตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูสมุห์สุพล สุพโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระมหาวิเชียร ฐิตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระมหาวัฒนา ฉนฺทโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูสมุห์วสันต์ ฐานิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-09-2564

พระมหาคันธสาร คนฺธสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-09-2564

พระมหานงค์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระมหาพินิจ อินฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระปลัดวิษุวัต นาคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาอำนวย อภิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระครูดำรงอินทวงศ์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-09-2564

พระมหามานะ มหาธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาสุภาพ ทนฺตกาโย

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาจรูญ สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาประจักษ์ ปญฺญาลาภี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาประเสริฐ เตชสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาสันติ สิริเทโว

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหานิพันธ์ ปริปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาวัชรินทร์ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาสยาม สฺยามปาลี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาปิติพงษ์ สุรเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูสมุห์อดิศร อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระมหาอานนท์ พุทฺธรกฺขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาคมสันต์ วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูวินัยธรเขมา อนุชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2566

พระมหาคำพอง สทฺทวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาสมัย นิรุตฺติเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาเมตเตยยะ เมตฺเตยฺโย

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-09-2564

พระมหาธัมมะวีระ ธมฺมวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมุห์ประชุม ปุญฺญาคโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาทองเหลือง สจฺจวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระเมธิสิทธิ์ เมธสิทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระชาตรี กิตฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหารัตกร ธมฺมรโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาณัฐนันท์ ฐิตคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระวฤษชา ญาเณสี

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระมหาชูศักดิ์ ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาณรงค์ชัย ฐิตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระดำรงค์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาสัมฤทธิ์ อธิจิติโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาธัมมะสุมนะ ธมฺมสุมโน

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระภัชศวัฒน์ เสฏฺฐภาโค

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระบุญลม กิตฺติวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหามาณพ ภูมิมาณโว

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาบุญธรรม กลฺยาณจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระปลัดรัชวุฒิ รชวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระเฉลิมพล ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระประเสริฐศักดิ์ ปญฺญาเสฏฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระฐิติ จนฺทโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระโสฬส วิมลญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาสมใจ ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระวีระ ภูมิวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระอินทรปกรณ์ ฐิตสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาพุธ พุทฺธวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระถนิต วชิรเขโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาฬาว โรจนวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาสีมา ชินวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระนิธิชัย กนฺตชโย

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาภาคิน สมิทฺธิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระใบฎีกาสุเมธ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระวิทยา จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาวิบูลย์ ธมฺมวิปุโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาวันชัย สุวณฺณชโย

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหามนตรี มนาโป

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระพันธ์ยศ พลสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระพิพัฒน์ วิวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระทรงชัย ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาศุภชัย ปริปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระทิตร อรุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระสุมิตร มุทิตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาวรวิชญ์ นนฺทปญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาปราบภัย อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาประเสริฐ โชติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระชาญชัย ธมฺมชโย

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาจักรวาล วิสฺสุโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระชลธี ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระสุระเชษฐ์ สุรเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระยุทธชัย มงฺคลชโย

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระสงกรานต์ มงฺคลวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาออมสิน จิตฺตทนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระฉัตรชัย ฉนฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมีชัย ติกฺขปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาปัญญา ฐิตสิริ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระบัณฑิต ปณฺฑิตงฺกุโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาพรสุเทพ สุเทโว

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาสุนทร กิตฺติสุนฺทโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระหวางธือ กลฺยาณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระอภิชาติ อภิชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาวุฒิชัย นรินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระปรีชา ปริชาโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาสิน วินยธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระชนะ วชิรวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระอนุชิต อาภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระวสุพล วชิรปิโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระมหาจักรกฤษ ขนฺติชโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระรชตะ รกฺขิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระทศพร ชาตเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

สามเณรวิสาล บูน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

สามเณรสุพรรณ รุ่งเรือง

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

สามเณรโบริน พอน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

สามเณรวิบูล เฌียต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

สามเณรสาธกา กานุสนธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

สามเณรอธิวัฒน์ จันทวงษ์

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

สามเณรสิทธิโรจน์ สุธรรมา

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

สามเณรธานุง ทอน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

สามเณรสีหา ขอน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

สามเณรตุลา จิต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระวรรักษ์ โชติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

สามเณรพีระพล ภูต้องใจ

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระกฤษณะ กิตฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาสถาพร สุทฺธิเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระเอกพล สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งดจัดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

เปิดดู 433 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธไสยาสน์

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

เปิดดู 2352 ครั้ง

พระพุทธรูปศิลาข...

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

เปิดดู 2453 ครั้ง

ระเบียงคต

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

เปิดดู 2671 ครั้ง

พระอุโบสถ/หลวงพ...

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

เปิดดู 560 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด