เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

พระลาสิกขา

พระสิรภพ ปญฺญาวโร

วัดบางพลี

จังหวัด : สมุทรสาคร

ธีรเดช ญาณธีโร

วัดบางเเก้ว

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ชนัฐ ญาณวีโร

วัดบางเเก้ว

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พระชาญชล สุธมฺโม

วัดบางหญ้าแพรก

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่ลาสิกขา : 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

เทวฤทธิ์ ฐิติสมฺปนฺโน

วัดศรีอุปลาราม

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อนุวัฒน์ ติกฺขวีโร

ตะคร้ำเอน

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 7 มกราคม พ.ศ. 2565

36 รายการ / 2 หน้า
1
2