เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

พระลาสิกขา

พระกิตติพงษ์ รตนญาโณ

วัดจินดาราม

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระศิวกร พฺรหฺมวโร

วัดจินดาราม

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระอนุสรณ์ วรธมฺโม

วัดทองธรรมิการาม

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่ลาสิกขา : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ธีรเดช ญาณธีโร

วัดบางเเก้ว

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ชนัฐ ญาณวีโร

วัดบางเเก้ว

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พระปริญญา กนฺตวณฺโญ

วัดทองธรรมิการาม

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่ลาสิกขา : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระชาญชล สุธมฺโม

วัดบางหญ้าแพรก

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่ลาสิกขา : 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

เทวฤทธิ์ ฐิติสมฺปนฺโน

วัดศรีอุปลาราม

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อนุวัฒน์ ติกฺขวีโร

ตะคร้ำเอน

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 7 มกราคม พ.ศ. 2565

พระรุ่ง อรุโณ

วัดไทร

จังหวัด : นครปฐม

พระวรวุฒิ ฐานสมฺปนฺโน

วัดจินดาราม

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระวิกานต์ วรญาโณ

วัดทองธรรมิการาม

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่ลาสิกขา : 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

34 รายการ / 2 หน้า
1
2