เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

พระลาสิกขา

พระสิรภพ ปญฺญาวโร

วัดบางพลี

จังหวัด : สมุทรสาคร

ธีรเดช ญาณธีโร

วัดบางเเก้ว

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ชนัฐ ญาณวีโร

วัดบางเเก้ว

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พระวิชา ธมฺม​เตโช​

วัดเขาเทพนิมิต

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อนุวัฒน์ ติกฺขวีโร

ตะคร้ำเอน

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 7 มกราคม พ.ศ. 2565

พระประทีป โชติปญฺโญ

วัดหนองน้ำขุ่น

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

34 รายการ / 2 หน้า
1
2