เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8789 รูป
สามเณร
345 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9350 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7595 รูป
ลาสิกขา
17 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

พระลาสิกขา

ธีรเดช ญาณธีโร

วัดบางเเก้ว

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ชนัฐ ญาณวีโร

วัดบางเเก้ว

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เทวฤทธิ์ ฐิติสมฺปนฺโน

วัดศรีอุปลาราม

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อนุวัฒน์ ติกฺขวีโร

ตะคร้ำเอน

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 7 มกราคม พ.ศ. 2565

พระสมหมาย พลญาโณ

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่ลาสิกขา : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พระเม้ง

วัดบางน้ำวน

จังหวัด : สมุทรสาคร

พระอานนท์ สุจิณโณ

ที่พักสงฆ์พรหมนิมิต

จังหวัด : สุพรรณบุรี

วันที่ลาสิกขา : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พระสินสิริ ญาณวโร

วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พระธีระพงษ์ อติลาโภ

วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พระวรวุฒิ อภินนฺโท

วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ธงชัย อรุโณ

วัดไทรทองพัฒนา

จังหวัด : กาญจนบุรี

บุญยืน ฐิติโก

วัดไทรทองพัฒนา

จังหวัด : กาญจนบุรี

พระสำรวย ธมฺมชโย

วัดรางกำหยาด

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พระอารักษ์ ปคุโณ

วัดไผ่โรงวัว

จังหวัด : สุพรรณบุรี

17 รายการ / 1 หน้า
1