เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดอนตาจีน

รหัสวัด
02720414003

ชื่อวัด
วัดดอนตาจีน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
บ้านดอนตาจีน

เลขที่
88

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วัดดาว

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
8 ไร่ 3 งาน - ตารางวา

มือถือ
089-533-6549

อีเมล์
plandee2508@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 721

ปรับปรุงล่าสุด : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 10:14:55

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

   วัดดอนตาจีน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ บ้านดอนตาจีน หมู่ที่ ๘ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมีเนื้อที่ ๘ไร่ ๓งาน  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
พระอุโบสถ กว้าง ๗.๔๐ เมตร ยาว ๒๐.๗๐ เมตร  ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๓ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์กว้าง ๑๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ 
   วัดดอนตาจีน ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.๒๔๘๒ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม มีดังนี้
๑.พระอาจารย์เล็ก ๒.พระอาจารย์เปา ๓.พระอาจารย์ห้อย ๔.พระอาจารย์สมบุญ ๕.พระอาจารย์ปาน ๖.พระอาจารย์พริ้ง อรุโณ (โพธิกุล) ๗.พระอาจารย์โต๊ะ ๘.พระอาจารญ์คร้ำ            ๙.พระอาจารย์ผล ๑๐.พระอาจารย์ทองอ่อน ๑๑.พระอธิการไพโรจน์ ฉนฺทโก (ลาสิกขา) ปัจจุบัน รูปที่๑๒.พระครูสุวรรณปัญญาธร (แผน ปญฺญาธโร ) แสงวันดี

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณปัญญาธร (แผน) ปญฺญาธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระสมนึก โชติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระจันทร์ จนฺทโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสมชาย ญาณสุโข

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสิทธิศักดิ์ สิทธิสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระเฉลา กวิวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 221 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศกาลตักบาตรเท...

วันที่จัดงาน : 11-10-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพระประธา...

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

บ้านเรา

ข้อมูลเมื่อ 28-01-2565

เปิดดู 392 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อคิด

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 812 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ดอนตาจีนบ้านเรา

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 204 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดดอนตาจีน

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดดอนตาจีน

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด