เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโสภาวราราม

รหัสวัด
02720909002

ชื่อวัด
วัดโสภาวราราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 28 เดือน มิถุนายน ปี 2508

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 17 เดือน สิงหาคม ปี 2232

ที่อยู่
บ้านหนองกุฏิ

เลขที่
69

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พลับพลาไชย

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
27 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา

Line
0813834987

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0813834987

โทรศัพท์
0813834987

อีเมล์
wutsopa@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นชมรมชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองกุฏิ

จำนวนเข้าดู : 991

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 18:27:26

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

                                                                                         ประวัติสร้างวัด
                วัดโสภาวราราม (หนองกุฏิ) เลขที่วัด ๖๙ หมู่ที่ ๗  ตำบลพลับพลาไชย   อำเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๒๑๖๐  โทรศัพท์  ๐๘๑ – ๓๘๓๔๙๘๗ สถานที่วัดห่างจากที่ตั้งอำเภออู่ทองประมาณ ๑๓  กิโลเมตร  วัดตั้งอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี  ห่างจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีประมาณ  ๒๑  กิโลเมตร   เจ้าอาวาสรูปที่ ๑  พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์ (ประเดิม  ฐิตปุญโญ) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๔๘  เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ พระอธิการสายันต์  ชยธมฺโม  (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐)  เจ้าอาวาสรูปที่ ๓ พระครูโสภณชยานุศาสน์ (ขวัญชัย ขนฺติโก)  (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)
                พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์เจ้าอาวาสรูปแรกได้นำพาประชาชน  เริ่มสร้างวัดขึ้นที่หมู่บ้านหนองกุฏิ  อดีตหมู่ที่ ๘   ตำบลบ้านโข้ง  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สร้างกุฏิ  ศุกร์ที่ ๖  เมษายน   พ.ศ. ๒๔๙๙  ปีมะแม (แรม  ๑๑  ค่ำเดือน ๕)
           ต่อมากรมศาสนาอนุญาตให้สร้างวัดวันที่  ๑๖  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๐๘  ที่ดินตั้งวัด  ๒๗  ไร่  ๒  งาน  ๒๘  ตารางวา   โฉนดเลขที่  ๒๐๑๙ – เลขที่ ๓๖๑๕๙   เลขที่ ๓๐๔๙๔  - เลขที่ ๑๗๐๒๕ – เลขที่ ๑๖๖๗๙  รวม ๕  แปลง  พื้นที่ติดกัน
ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษา   ๑๔    รูป   สามเณร     ๕   ศิษย์วัด    ๕      คน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโสภณชยานุศาสน์ ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระอุทัย จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระใบฎีกาเสน่ห์ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระวิทยา มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระวันชัย ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระมนัส นาควโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระเฉลียว โชติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระมหาณัฐวุฒิ กิตฺติวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระณรงค์ศักดิ์ สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระณัฐวัฒน์ ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ข่าว

ข้อมูลเมื่อ : 28-05-2566

เปิดดู 28 ครั้ง

ข่าว

ข้อมูลเมื่อ : 28-05-2566

เปิดดู 29 ครั้ง

ข่าว

ข้อมูลเมื่อ : 28-05-2566

เปิดดู 24 ครั้ง

ข่าว

ข้อมูลเมื่อ : 28-05-2566

เปิดดู 27 ครั้ง

ข้อมูล ๖ ด้าน ตำบลพลับพลาไชย เขต๒

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

สร้างมหาเจดีย์วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 24-11-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

งานปกครอง 6 ด้าน ตำบลพลับพลาไชย เขต ๒

ข้อมูลเมื่อ : 24-11-2565

เปิดดู 265 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีวันสำคัญ

วันที่จัดงาน : 15-02-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

งานประเพณีจัดปร...

วันที่จัดงาน : 09-06-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาปฏิบัติมหาเ...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 105 ครั้ง

พระพุทธรูปปางปฐ...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 1072 ครั้ง

รอยพระพุทธบาทแก...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 783 ครั้ง

พระพุทธรูปในอุโ...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 190 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมะคลายทุกข์

ข้อมูลเมื่อ 31-01-2566

เปิดดู 71 ครั้ง

ธรรมะคลายทุกข์

ข้อมูลเมื่อ 31-01-2566

เปิดดู 38 ครั้ง

ธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ 31-01-2566

เปิดดู 50 ครั้ง

ทอดกฐินวัดโสภาว...

ข้อมูลเมื่อ 25-11-2564

เปิดดู 315 ครั้ง

วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ 25-11-2564

เปิดดู 872 ครั้ง

วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ 25-11-2564

เปิดดู 601 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม มรดกหลวงพ่อ

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

เปิดดู 101 ครั้ง

ต้นไม้ธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ : 02-12-2564

เปิดดู 1601 ครั้ง

ธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2564

เปิดดู 413 ครั้ง

เรื่องความกตัญญูกตเวทิตากถา

ข้อมูลเมื่อ : 25-11-2564

เปิดดู 3827 ครั้ง

สื่อมีเดีย

หลักธรรมในการปฏ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 94 ครั้ง

โรงเรียนผู้สูงอ...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 128 ครั้ง

บุญประเพณี

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

อบรมคุณธรรมนักเรียน

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ทำบูญในวันธรรมะสวนะ

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

โครงการปฏิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการเรียนธรรมะในวัด

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

โครงการค่ายคุณธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

บรรพชาสามเณร

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด