เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูธรรมสารรักษา สุวรรณ

ฉายา
ณฎฺฐโสภโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
71 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส
เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 618

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มกราคม พ.ศ. 2565 16:08:44

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 20:37:03

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ      พระครูธรรมสารรักษา ฉายา ณฏฺฐโสภโณ  วิทยฐานะ  นักธรรมชั้นเอก วัดบรรหารแจ่มใส ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
          ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น       – เจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส
                                                         – รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานะเดิม
          ชื่อ นายป่วน นามสกุล สุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๕
          บิดาชื่อ ร.ต.ต.ปุ่น สุวรรณ มารดาชื่อ นางตำหนิ สุวรรณ
          บ้านเลขที่ ๓๑๗ หมู่ ๓ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
บรรพชา
          วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ปีมะเมีย ณ วัดดอนไร่ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
          พระอุปัชฌาย์            พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ วัดดอนไร่ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยฐานะ
          พ.ศ. ๒๕๑๐    สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดหนองบัวทอง ตำบลกระเสียว  อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
          พ.ศ. ๒๕๑๔    สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดนาคกลางวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร
งานการปกครอง
          พ.ศ. ๒๕๒๐    เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวทอง ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี
          พ.ศ. ๒๕๒๐    เป็นพระกรรมวาจาจารย์
          พ.ศ. ๒๕๒๑    เป็นเจ้าคณะตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
          พ.ศ. ๒๕๒๖     เป็นเจ้าคณะตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
          พ.ศ. ๒๕๒๖    เป็นพระอุปัชฌาย์
          พ.ศ. ๒๕๔๒    เป็นเจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส
          พ.ศ. ๒๕๔๓    เข้ารับการอบรมเจ้าอาวาสใหม่
          พ.ศ. ๒๕๔๓    เป็นเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
          พ.ศ. ๒๕๕๑    เป็นหัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑๐
          พ.ศ. ๒๕๖๔    เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูวินัยธร
ได้รับ พ.ศ. 2523
พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท
ได้รับ พ.ศ. 2527
พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก
ได้รับ พ.ศ. 2536
พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท
ได้รับ พ.ศ. 2543
พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
ได้รับ พ.ศ. 2546
พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ
ได้รับ พ.ศ. 2551
พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะจังหวัด
ได้รับ พ.ศ. 2564

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2514

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2510
โรงเรียนวัดหนองบัวทอง ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี