เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูธรรมสารรักษา สุวรรณ

ฉายา
ณฎฺฐโสภโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
72 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส
เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 1178

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มกราคม พ.ศ. 2565 16:08:44

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 20:37:03

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูวินัยธร
ได้รับ พ.ศ. 2523
พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท
ได้รับ พ.ศ. 2527
พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก
ได้รับ พ.ศ. 2536
พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท
ได้รับ พ.ศ. 2543
พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
ได้รับ พ.ศ. 2546
พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ
ได้รับ พ.ศ. 2551
พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะจังหวัด
ได้รับ พ.ศ. 2564

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2514

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2510
โรงเรียนวัดหนองบัวทอง ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี