เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์ทองเจริญ

รหัสวัด
02720909001

ชื่อวัด
วัดโพธิ์ทองเจริญ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2447

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2480

ที่อยู่
วัดโพธิ์ทองเจริญ

เลขที่
1

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
333 อู่ทอง-สระกระโจม

แขวง / ตำบล
พลับพลาไชย

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72106

เนื้อที่
16 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา

Line
pothong.it

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0968527645

อีเมล์
pothong.it@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมพระพุทธศาสนา

จำนวนเข้าดู : 1677

ปรับปรุงล่าสุด : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 12:19:30

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา


ประวัติวัดโพธิ์ทองเจริญ
       ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภออู่ทอง ระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร   สังกัดมหานิกาย  เดิมทีเป็นวัดเล็กๆร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแตก จนชาวบ้านล้านช้างหลวงพระบาง ได้อพยพถิ่นฐานมาอาศัยร่มพระบรมโพธิสมภาร ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น โดยมีการบูรณะวัดร้างเพื่อใช้ทำกิจกรรมทางศาสนา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดบ้านขาม” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๐ โดยมีพระภิกษุจาริกธุดงค์มาจากเวียงจันทร์ ชื่อ “พระอาจารย์พู” มาจำพรรษาเป็นองค์แรก ขึ้นทะเบียนเป็นวัดในคณะสงฆ์ไทย เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗ โดยมีชื่อใหม่ว่า “วัดโพธิ์ทองเจริญ” เพราะมีต้นโพธิ์ซึ้งมีใบสีเหลืองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพลับพลาไชย (อปต.) เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ได้มีการพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์ ก่อสร้างเสนาสนะเรื่อยมา โดยอดีตเจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านขาม และผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้
 
ทำเนียบเจ้าอาวาส/อดีต/ปัจจุบัน
               ๑.พระอาจารย์พู มาจากเวียงจันทร์ประเทศลาว
               ๒.พระอาจารย์มา 
               ๓.พระอาจารย์พรหมมา 
               ๔.พระอาจารย์บุญมา 
               ๕.พระอธิการเปล่ง  พ.ศ.๒๔๕๖-๒๔๖๑
               ๖.พระครูเที่ยง ฉายา สุวณฺณโชโต จร.(เจ้าคณะหมวด) พ.ศ.๒๔๖๓-๒๔๘๑
               ๗.พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์     (เพียว อินฺทสุวณฺโณ) รจอ.ชอ.อุ. พ.ศ.๒๔๙๒-๒๕๒๙
               ๘.พระอธิการวุฒิไกร ฉายา อินฺทสุวณฺโณ พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๕
               ๙.พระครูภาวนาโพธิวงศ์  จร.ชท.วิ. พ.ศ.๒๕๔๕-ปัจจุบัน (จ.ต.)
 
        ปูชนียวัตถุ
๑.สมเด็จพระสิทธารถบรมนาถมุนี (หลวงพ่อสำเร็จ      ๒.หลวงพ่อศรีโพธืคำ (หลวงพ่อสัมลฤธิ์)     ๓.หลวงพ่อดำ     
๔.รูปหล่อหลวงปู่ เพียว อินฺทสุวณฺโณ บูรพาจารย์                                                                                                                                             
 
เสนาสนะ
         อุโบสถ ๑ หลัง , ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง , หอสวดมนต์ ๑ หลัง , กุฏิพระสงฆ์ ๑๓ หลัง , ฌาปนสถาน ๑ หลัง , ห้องน้ำ ๒๕ ห้อง , ศาลาบูรพาจารย์ ๑ หลัง                             ศาลาธรรมสังเวช ๑ หลัง , โรงครัว ๒ หลัง , ศาลาบรรจุอัฐิ ๑ หลัง , หอฉันท์ ๑ หลัง , ศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง , อาคารพักผู้ปฏิบัติธรรม ๒ ชั้น ๒ หลัง

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (195.17 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูภาวนาโพธิวงศ์ สุหชฺโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระลิขิต นรินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระพลากร ปญฺญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระถวิล จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระวิมุตติ วิมุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญปฏิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 332 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญประจำปี ฮ...

วันที่จัดงาน : 16-11-2565

เปิดดู 111 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธสิทธารถบ...

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

เปิดดู 159 ครั้ง

หลวงพ่อดำ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

เปิดดู 170 ครั้ง

วิหารบูรพาจารย์

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

เปิดดู 1325 ครั้ง

หลวงพ่อศรีโพธิ์...

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

เปิดดู 483 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

งานบุญฟังธรรมผะ...

ข้อมูลเมื่อ 01-10-2564

เปิดดู 558 ครั้ง

สาระธรรม

ประโยชน์แท้ในปัจจุบัน

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 142 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คำสอน หลวงพ่อปั...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 779 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด