เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสุพรรณวชิราภรณ์ นนท์แก้ว

ฉายา
ปุญฺญกาโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
58 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
https://web.facebook.com/watdonchedi

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 2915

ปรับปรุงล่าสุด : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 15:31:44

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 14:10:09

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท (จต.ชท) ในราชทินนามที่พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2543
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก (จต.ชอ) ในราชทินนามที่พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2549
เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (รจอ.ชอ.) ในราชทินนามที่พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2554
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (จอ.ชอ.) ในราชทินนามที่พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2559
เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามที่พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2562
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามที่พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2564

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2530
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยห้องเรียนวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ