เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1453 วัด
สำนักสงฆ์
79 วัด
ที่พักสงฆ์
60 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
1604 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
7447 รูป
สามเณร
313 รูป
แม่ชี
71 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
34 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
54 คน
ทั้งหมด
7955 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
76 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6391 รูป
ลาสิกขา
10 รูป
มรณภาพ
0 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูโสภณชยานุศาสน์ ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโสภาวราราม

ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ สุภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดอนขมิ้น

ต. ดอนขมิ้น อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระครูสุตกาญจนรัตน์(สุรัตน์ ถาวโร) ถาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดแก่งสามัคคี

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระครูกาญจนสิริโชค(สำเริง ปานอำ่พันธุ์) โชติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดแก่งสารวัตร

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระครูวินัยธรถวิล ถาวรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอุดมมงคล

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระครูกาญจนปัญญาภรณ์ (ธรรมนูญ ปาเดช) ปญฺญาสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาสามชั้น

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม) กิตฺตินฺธโร

วัดรางไทร

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระมหาสิริ์ยส สิริยโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสกุณปักษี

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระครูสุธรรมนาถ (สมนึก) นาโถ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปลักไม้ลาย

ต. ทุ่งขวาง อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม) อิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดลาดปลาเค้า

ต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระครูสิริชัยสถิต (สัมพันธ์) ฐานธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสัมปตาก

ต. สัมปทวน อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระครูกาญจนกิจธำรง(พิทักษ์ ฐิติโก) ฐิติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพุพง

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

สมชาย ทตฺตขีโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง

ต. ต้นตาล อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระครูพิจิตรสรคุณ (พรประสิทธิ์) ปภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางเเก้ว

ต. บางแก้ว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

สุวรรณโพธิธัช สุขเวสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ทอง

ต. วังศรีราช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระราชเจติยาภิบาล (จวน) ธมฺมธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร

ต. พระประโทน อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

โกวิทสีลวัตร โกวิโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดป่าสะแก

ต. ป่าสะแก อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระครูอนุรักษ์กาญจนทร อากิณฺจโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพุน้อย

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2564

พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ วิสุทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดห้วยมงคล

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระครูกาญจนสิริพัฒน์ ฐิตญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เสาหงส์

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-11-2564

พระครูกาญจนกิจวิวัฒน์ (ศรีสวัสดิ์) ฐิตปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพรหมนิมิต

ต. สระลงเรือ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-11-2564

พระครูสุกิจกาญจนากร (สุเทพ) อินฺทปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดห้วยยาง

ต. สระลงเรือ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-11-2564

พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม) ผลญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสำโรง

ต. วัดสำโรง อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 14-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

วัชระ นิมโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาแดง

ต. ช่องด่าน อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-11-2564

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ (ศุภชัย เหมือนอินทร์) ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งมะสัง

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-11-2564

พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์ กาญฺจโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ่อกรุ

ต. บ่อกรุ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-11-2564

พระครูอดุลยพิริยานุวัตร ปญฺญาวุธโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังกระแจะ

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-11-2564

พระครูศรีสุธรรมนาถ สุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสารภี

ต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-11-2564

วิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ

วัดเทวสังฆาราม

ต. บ้านเหนือ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ อานนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเทวสังฆาราม

ต. บ้านเหนือ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

276 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4