เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

สาระธรรม

จะได้...ก็ช่าง ไม่ได้...ก็ช่าง

ชื่อผู้แต่ง : หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล

โดย : วัดกัลยาณีทรงธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2567

เปิดดู : 5

เรื่องการทำความดีหรือทำบุญกุศล..

ชื่อผู้แต่ง : พระครูสังฆรักษ์วีรวุฒฺิ วิสุทโธ

โดย : วัดสารภี

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2567

เปิดดู : 5

กำลังใจ ที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์เข้าสู่พระนิพพาน

ชื่อผู้แต่ง : พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

โดย : วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2567

เปิดดู : 9

การให้ธรรมะ..นี่ก็เหมือนกับ ให้ยารักษาคนไข้..นายแพทย์

ชื่อผู้แต่ง : หลวงปู่ชา สุภทฺโท

โดย : วัดกัลยาณีทรงธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2567

เปิดดู : 23

วิชามหาสะท้อน

ชื่อผู้แต่ง : พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

โดย : วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2567

เปิดดู : 27

มรรคแปดที่ย่อเหลือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นทางตรงที่สุดแล้ว

ชื่อผู้แต่ง : พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

โดย : วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 18-06-2567

เปิดดู : 57

มโนมยิทธิ

ชื่อผู้แต่ง : พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

โดย : วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 11-06-2567

เปิดดู : 61

การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา ก็จะทำให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสศรัทธา เกิดความเลื่อมใสศรัทธา

ชื่อผู้แต่ง : พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

โดย : วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 06-06-2567

เปิดดู : 51

อบรมธรรมนักเรียน

ชื่อผู้แต่ง : พระอาจารย์อุทัย

โดย : วัดขรัวตาหนู

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

เปิดดู : 40

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ปรากฏการณ์อัศจรรย์อย่างหนึ่ง

ชื่อผู้แต่ง : พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

โดย : วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 22-05-2567

เปิดดู : 35

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เรารำลึกถึงความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชื่อผู้แต่ง : พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

โดย : วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 22-05-2567

เปิดดู : 41

คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชื่อผู้แต่ง : พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

โดย : วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 22-05-2567

เปิดดู : 47

2,008 รายการ / 168 หน้า
1
2
3
4