เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูสาครวิสุทธาภรณ์ วรเทโว

วัดประสาทสามัคคีธรรม

ต. บางโทรัด อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 16-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-09-2565

พระสมชาย วชิรวํโส

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม(บ้านลวด)

ต. หนองสาหร่าย อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-09-2565

พระมานพ ติสฺสวํโส

วัดป่าขี

ต. ห้วยขมิ้น อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-05-2565

พระทรง ธนปาโล

วัดบ้านสระ

ต. บ้านสระ อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-04-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-04-2565

พระภานุพงษ์ ปสนฺโน

วัดพยอมงาม

ต. ห้วยกระเจา อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

พระเชิด ขนฺติโก

วัดใหม่รุ่งเรืองธรรม

ต. หนองปลิง อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

พระสมุห์เจริญทรัพย์ อธิปญฺโญ

เขาคลุกคลีเจริญธรรม

ต. รางหวาย อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

พระกุต ฐิตคุโณ

วัดขุนไทยธาราม

ต. รางสาลี่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระครูผาสุกกาญจนธรรม ผาสุโก

วัดโพธิ์ร่มเย็น

ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระสมบัติ สมาหิโต

ที่พักสงฆ์ใหม่รางทอง

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระชาญวิทย์ ชิตมาโร

วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

ต. ด่านมะขามเตี้ย อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2565

เมธี จนฺทวํโส

โชติยาราม

ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระบุญสม อธิปญฺโญ

วัดโสนงาม

ต. หนองโสน อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระทนงศักดิ์ ฉนฺทกโร

วัดท่าตะคร้อ

ต. ท่าตะคร้อ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระทัศน์พลณัช อุตฺตโม

วัดรางพยอม

ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระวินัย กตปุญโญ

วัดหนองหิน

ต. หนองกระทุ่ม อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระมหาบุญรอด มหาวีโร

วัดหัวนา

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสุวัน ทินฺนวโร

วัดใหม่ภูมิเจริญ

ต. หนองโสน อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระมหาสรรพสิทธิ์ นาคเสโน

วัดบ้านห้วยน้ำขาว

ต. บ้านเก่า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระประสาน โชติธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระดอนรี

ต. หัวนา อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระทองม้วน สุวรรณโณ

วัดขวางเวฬุวัน

ต. ป่าสะแก อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระ วัฒนา กัลยาณธัมโม

วัดธรรมประวัติปรียาราม

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระวิสุทธิพงษ์เมธี มหาวีโร

วัดสันติคีรี (ตลุงใต้)

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระกาญจน์ อาภาธโร

เขาพระสิทธิญาณ

ต. เขาสามสิบหาบ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งมะสัง

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระพรม โชติวโร

เทพนิมิตรโชติการาม

ต. หลุมรัง อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระธารา ติสรโณ

วัดเหมืองปิล๊อก

ต. ปิล๊อก อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระธวัชชัย อนามโย

วัดเกาะเจริญสุขาราม

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระธวัชชัย จิรธมฺโม

ถ้ำพระธาตุ

ต. ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระธีรวัฒน์ อริยเมธี

วัดหนองราชวัตร

ต. หนองราชวัตร อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

116 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4