เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระประมวล รตนวณฺโณ

วัดหนองประดู่

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-04-2567

พระมหาจักรกฤช นนฺทโก

วัดโบสถ์ดอนลำแพน

ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระมหาบุญเกล้า นาคเสโน

วัดโพธิ์งาม

ต. กระตีบ อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2566

พระปลัดจิรา วราโภ

วัดหนองแหน

ต. หนองขาม อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2567

พระอธิการวันชนะ ฐานุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าทอง

ต. ปากน้ำ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2566

พระทรงฤทธิ์ ถาวโร

วัดหนองตาเกิดจันทราวาส

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2566

พระเดียว จิรวฑโณ

วัดดงเชือกพันเจริญ

ต. แจงงาม อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2566

พระอธิการสมชาย วชิรวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม(บ้านลวด)

ต. หนองสาหร่าย อ. ดอนเจดีย์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2567

พระมนตรี อภินนฺโท

วัดขุนไทยธาราม

ต. รางสาลี่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2567

พระมานพ ติสฺสวํโส

วัดป่าขี

ต. ห้วยขมิ้น อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-05-2565

พระเชิด ขนฺติโก

วัดใหม่รุ่งเรืองธรรม

ต. หนองปลิง อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

พระสมุห์เจริญทรัพย์ อธิปญฺโญ

เขาคลุกคลีเจริญธรรม

ต. รางหวาย อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

พระเอกราช อภินนฺโท

วัดโกรกตารอด

ต. หนองตากยา อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2567

พระครูผาสุกกาญจนธรรม ผาสุโก

วัดโพธิ์ร่มเย็น

ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

เมธี จนฺทวํโส

โชติยาราม

ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระบุญสม อธิปญฺโญ

วัดโสนงาม

ต. หนองโสน อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระทนงศักดิ์ ฉนฺทกโร

วัดท่าตะคร้อ

ต. ท่าตะคร้อ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระทัศน์พลณัช อุตฺตโม

วัดรางพยอม

ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระวินัย กตปุญโญ

วัดหนองหิน

ต. หนองกระทุ่ม อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระมหาบุญรอด มหาวีโร

วัดหัวนา

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสุวัน ทินฺนวโร

วัดใหม่ภูมิเจริญ

ต. หนองโสน อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระมหาสรรพสิทธิ์ นาคเสโน

วัดบ้านห้วยน้ำขาว

ต. บ้านเก่า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระประสาน โชติธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระดอนรี

ต. หัวนา อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระทองม้วน สุวรรณโณ

วัดขวางเวฬุวัน

ต. ป่าสะแก อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระ วัฒนา กัลยาณธัมโม

วัดธรรมประวัติปรียาราม

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระวิสุทธิพงษ์เมธี มหาวีโร

วัดสันติคีรี (ตลุงใต้)

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระกาญจน์ อาภาธโร

เขาพระสิทธิญาณ

ต. เขาสามสิบหาบ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งมะสัง

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระพรม โชติวโร

เทพนิมิตรโชติการาม

ต. หลุมรัง อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระธารา ติสรโณ

วัดเหมืองปิล๊อก

ต. ปิล๊อก อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

111 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4