เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1453 วัด
สำนักสงฆ์
79 วัด
ที่พักสงฆ์
60 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
1604 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
7447 รูป
สามเณร
313 รูป
แม่ชี
71 รูป
ศิษย์วัด
38 คน
บุคคลทั่วไปชาย
34 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
59 คน
ทั้งหมด
7962 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
76 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6391 รูป
ลาสิกขา
10 รูป
มรณภาพ
0 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระแผน อธิปญฺโญ

วัดหลวง

ต. ยุ้งทะลาย อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระทรงพล สุทฺธิสทฺโธ

วัดโนนหนองแปน

ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

สุชาติ วชิโร

วัดหนองปลาซิว

ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม) กิตฺตินฺธโร

วัดรางไทร

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระใบฎีกาฉัตรชัย ฐานสมฺปุณโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธรรมศาลา

ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระเสริม อาภสฺสโร

วัดห้วยสมจิต

ต. สหกรณ์นิคม อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระครูสังฆรักษ์สมชาย (หนุ่ม) นาควโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหลวง (ประชาบูรณะ)

ต. ท่าพระยา อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

สำราญ ฉนฺทธมฺโม

วัดเขากุฏิ

ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-12-2564

พระปลัดมานิตย์ วราภิญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองเสือ

ต. หนองดินแดง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

สมจิตร กนฺตสีโล

วัดเวียคะดี้

ต. หนองลู อ. สังขละบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-11-2564

สุพพัต สุปภาโส

บึงหล่ม

ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-11-2564

สุวิทย์ เขมโก

วัดกองม่องทะ

ต. ไล่โว่ อ. สังขละบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-11-2564

ศิริชัย สิริธมฺโม

สำนักสงห์ไร่ใหม่หนองหวาย

ต. หนองกร่าง อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-11-2564

อดิศร สนตมโน

หนองสำโรง

ต. หนองรี อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-11-2564

บุญเหลือ ฐานวุฒโฑ

ลำอีซู

ต. หนองรี อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-11-2564

ประกัน วรปญฺโญ

วัดสระจันทอง

ต. สระลงเรือ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-11-2564

ไพฑูรย์ วชิรสุวณฺโณ

วัดนาใหม่

ต. วังไผ่ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-11-2564

ธนิสร จิตฺตทนฺโต

วัดเขาศาลาพัฒนาราม

ต. ห้วยกระเจา อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-11-2564

ศุภชัย สุทฺธิรตโน

วัดหนองปลิง

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-11-2564

พระกฤษณะ กตปุญโญ

วัดหนองตาเกิดจันทราวาส

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

พระปลัดพายุ ชยนฺโต

วัดหนองเค็ด

ต. หนองนกแก้ว อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

พระไชยพันธ์ ชยธมฺโม

วัดศรีพนมเทียน

ต. หนองฝ้าย อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

พระชุมพล อนีฆลาโภ

วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน

ต. หนองฝ้าย อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ศิริเชาว์ ปญญาวโร

สำนักสงฆ์หนองปล้อง

ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-10-2564

พระขุนดอน ยติกโร

วัดพุบอน

ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

โซ ชาคโร

วัดห้วยปากคอก

ต. ห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-10-2564

พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ รตนญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเถรพลาย

ต. วังน้ำซับ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-11-2564

ดำรงศักดิ์ ติสฺสโร

วัดหนองบ้านเก่า

ต. บ้านเก่า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-10-2564

ศักดา สุนฺทรธมฺโม

วัดธุดงค์สมเด็จ

ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-10-2564

จินดา ธมฺวโร

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

ต. ลิ่นถิ่น อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-11-2564

94 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4