เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
70 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1622 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8392 รูป
สามเณร
350 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
8956 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7344 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดใหม่ล่าสุด

วัดบัลลังก์

ข้อมูลเมื่อ 08-02-2565

ที่พักสงฆ์หนองอิงพิง

ข้อมูลเมื่อ 07-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สำนักปฏิบัติธรรม

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

วัดท่าขนุน

ปรับปรุงล่าสุด 30-06-2565

ต้นไม่พูดได้

วัดนันทวัน

ปรับปรุงล่าสุด 29-06-2565

การเห็นพระนิพพาน

วัดท่าขนุน

ปรับปรุงล่าสุด 29-06-2565

สื่อมีเดีย

กาลานุรูปํว ธุรํ นิยุญฺเช...

ปรับปรุงล่าสุด 28-06-2565

นานาทิฏฐิเก นานยิสฺสติ เต...

ปรับปรุงล่าสุด 28-06-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญเข้าพรรษา

วัดวังหิน

วันที่จัดงาน : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

วันอาสาฬหบูชา

วัดวังหิน

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น