เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1453 วัด
สำนักสงฆ์
79 วัด
ที่พักสงฆ์
60 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
1604 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
7447 รูป
สามเณร
313 รูป
แม่ชี
71 รูป
ศิษย์วัด
38 คน
บุคคลทั่วไปชาย
34 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
59 คน
ทั้งหมด
7962 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
76 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6391 รูป
ลาสิกขา
10 รูป
มรณภาพ
0 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดใหม่ล่าสุด

ที่พักสงฆ์เขายายแก้

ข้อมูลเมื่อ 12-12-2564

สำนักสงฆ์สุกชี

ข้อมูลเมื่อ 04-12-2564

สำนักสงฆ์ศรีมหาโชติ

ข้อมูลเมื่อ 04-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

วัดโพธิ์ทองเจริญ

ข้อมูลเมื่อ 15-09-2564

 

วัดโพธาราม

ข้อมูลเมื่อ 26-09-2564

 

วัดเขากระจิว

ข้อมูลเมื่อ 26-09-2564

 

สำนักปฏิบัติธรรม

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ทาน ศีล ภาวนา

วัดโพธาราม

ปรับปรุงล่าสุด 21-01-2565

ธรรมสุภาษิต

วัดเสาธง

ปรับปรุงล่าสุด 21-01-2565

สาระธรรม

วัดบางแม่หม้าย

ปรับปรุงล่าสุด 21-01-2565

สื่อมีเดีย

ให้โอวาทนักเรียนตอนเช้า...

ประเภทไฟล์ jpg

ปรับปรุงล่าสุด 20-01-2565

ชุมชนคุณธรรมวัดดอนขมิ้น...

ประเภทไฟล์ jpg

ปรับปรุงล่าสุด 12-01-2565

​หลวงพ่อทองคำ...

ปรับปรุงล่าสุด 05-01-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

เชิญร่วมงานประเพณีปิดทองพระและลอยกระทง

วัดเสาธง

วันที่จัดงาน : 22-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

เทศกาลงานสวดมนต์ข้ามปี

วัดบางแม่หม้าย

วันที่จัดงาน : 31-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

วันบูรพาจารย์ของวัดอู่ทอง

วัดอู่ทอง

วันที่จัดงาน : 17-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการแบ่งปันน้ำใจ

วัดยางไทยเจริญผล

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

สอบธรรมศึกษา

วัดอู่ทอง

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

สวดมนต์ข้ามปีประจำทุกปี

วัดเสาธง

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565