เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
70 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1622 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8392 รูป
สามเณร
350 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
8956 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7344 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูสมุห์พรณัฎฐวัชร์ กิตฺติเมธี

วัดพยัคฆาราม

ต. ศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2565

พระใบฎีกาสันชัย จิณฺณธมฺโม

วัดไผ่จระเข้

ต. ไทรงาม อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระสมุห์ฉลวย เทวสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระใบฎีกาธรรมณพ ธีรวโร

วัดโพธิ์นฤมิตร

ต. ดอนปรู อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2565

พระสุวรรณ์ โกวิโท

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระชนะ อภิชโย

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระทศพร คุณพโล

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระอภิรักษ์ อภิปุญโญ

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระสุเทพ พลปุญฺโญ

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระสุขุม ปญฺญาปสุโต

วัดเวฬุวนาราม

ต. ลำพญา อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ปณฺฑิโต

วัดบึงลาดสวาย

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระมหาบุญรอด มหาวีโร

วัดหัวนา

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระครูสังฆรักษ์วรรณ์วิสุทธิ์ สุวํโส

วัดใหม่สุคนธาราม

ต. วัดละมุด อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระมหาวิทูร สิทฺธิเมธี

วัดพระงาม

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2565

พระครูปลัดเฉลิม โชติกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาช่องพัฒนาราม

ต. เขาสามสิบหาบ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูใบฎีกามนินทร จนฺทธมฺโม

สำนักสงฆ์ทุ่งแสงสว่าง

ต. หนองบัว อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระมหาสุชาติ สุชีโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาใหญ่

ต. โคกตะบอง อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระปลัดสมชาย พฺรหฺมจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หวายเหนียว

ต. หวายเหนียว อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูปัญญากาญจนวงศ์ สคารโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังจาน

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระครูสุตกิจวิธาน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาล้านธรรมาราม

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระมหามานะ สีลเตโช

ใหม่เจริญผล

ต. ท่าเรือ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระสัชฌุกร ปญฺญาธโร

วัดเดชานุสรณ์

ต. ยายชา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอธิการวันชัย ปญฺญาสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำพรหมโลกเขาใหญ่

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูสันติชัยกาญจน์ ปสนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

บัญชา สิริจนฺโท

หนองลานราษฎร์บำรุง

ต. ท่ามะกา อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระมหานิรินธน์ อินฺทปญฺโญ

ท่ามะกา

ต. ท่ามะกา อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูกาญจนปัญญาธร (บุญธรรม) ปญฺญาธโร

วัดมอเจริญธรรม

ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูกาญจนธีรวงศ์ ฐานุตฺตโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ใหม่เจริญผล

ต. ท่าเรือ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระชานนท์ สุเมธี

วัดบัวปากท่า

ต. นิลเพชร อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระสมชาย โชติปญฺโญ

วัดทัพหลวง

ต. ทัพหลวง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

821 รายการ / 28 หน้า
1
2
3
4