เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาณัฐพล ณฏฺฐพโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งเข็น

ต. ทุ่งคอก อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2567

พระครูสังฆรักษ์ ศิริวัฒน์ รกฺขิโต

วัดน้อยนางหงษ์

ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2566

พระมหาภูวนัย ภูวนโย

วัดหนองบัว

ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 17-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

พระมหาบุญเกล้า นาคเสโน

วัดโพธิ์งาม

ต. กระตีบ อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2566

พระครูสมุห์พรณัฏฐวัชร์ กิตฺติเมธี

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระปลัดขจร เขมาภิรโต

วัดดงเกตุ

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระอโนชัย อาภาธโร

วัดบางหญ้าแพรก

ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 01-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

พระพนม พลวโร

วัดหนองสองห้อง

ต. หนองสองห้อง อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2566

พระปลัด ศุภเกียรติ สุภกิตฺติ

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2567

พระครูสมุห์พรณัฎฐวัชร์ กิตฺติเมธี

วัดพยัคฆาราม

ต. ศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-10-2565

พระใบฎีกาสันชัย จิณฺณธมฺโม

วัดไผ่จระเข้

ต. ไทรงาม อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-03-2565

พระสมุห์ฉลวย เทวสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระใบฎีกาธรรมณพ ธีรวโร

วัดโพธิ์นฤมิตร

ต. ดอนปรู อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2565

พระสุวรรณ์ โกวิโท

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระชนะ อภิชโย

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระทศพร คุณพโล

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระสุเทพ พลปุญฺโญ

วัดโคกเขมา

ต. แหลมบัว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระสุขุม ปญฺญาปสุโต

วัดเวฬุวนาราม

ต. ลำพญา อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ปณฺฑิโต

วัดบึงลาดสวาย

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระมหาบุญรอด มหาวีโร

วัดหัวนา

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระครูสังฆรักษ์วรรณ์วิสุทธิ์ สุวํโส

วัดใหม่สุคนธาราม

ต. วัดละมุด อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระมหาวิทูร สิทฺธิเมธี

วัดพระงาม

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2565

พระครูปลัดเฉลิม โชติกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาช่องพัฒนาราม

ต. เขาสามสิบหาบ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูใบฎีกามนินทร จนฺทธมฺโม

สำนักสงฆ์ทุ่งแสงสว่าง

ต. หนองบัว อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระมหาสุชาติ สุชีโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาใหญ่

ต. โคกตะบอง อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระปลัดสมชาย พฺรหฺมจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หวายเหนียว

ต. หวายเหนียว อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูปัญญากาญจนวงศ์ สคารโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังจาน

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระครูสุตกิจวิธาน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาล้านธรรมาราม

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระมหามานะ สีลเตโช

ใหม่เจริญผล

ต. ท่าเรือ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระสัชฌุกร ปญฺญาธโร

วัดเดชานุสรณ์

ต. ยายชา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2565

794 รายการ / 27 หน้า
1
2
3
4