เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

นางเนตรทิพย์ เจริญวัย

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนากาญจนบุรี

                                     ประวัติ  นางเนตรทิพย์  เจริญวัย

ชื่อและนามสกุล          นางเนตรทิพย์  เจริญวัย
ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
วันเดือนปีเกิด             วันที่   
การศึกษา                  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอกสุขศึกษา

                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
                                ปริญญาโทครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษา
                                สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
                               

ประวัติการรับราชการ   
                        พ.ศ.๒๕๔๑    นักวิชาการศึกษา ระดับ๓ สังกัดสำนักงานการศึกษาธิการอำเภอแก่งกระจาน เพชรบุรี
                        พ.ศ.๒๕๕๙    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ (ชำนาญการพิเศษ)
                                           สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
                        พ.ศ.๒๕๖๔    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
                        พ.ศ.๒๕๖๔    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ 
                        พ.ศ.๒๕๖๕    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

 

โดย : คณะสงฆ์ภาค ๑๔

จำนวนเข้าดู : 388

ปรับปรุงล่าสุด : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 17:28:11

ข้อมูลเมื่อ : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09:26:34

 
 
 
 

เกี่ยวกับคณะสงฆ์ภาค ๑๔

พระธรรมวชิรานุวัตร ดร.
เจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

เปิดดู : 1046

พระราชวชิรโมลี
รองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 1060

พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ ดร.
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 737

พระมหาสุพิศ ธมฺมคุตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 728