เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8789 รูป
สามเณร
345 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9350 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7595 รูป
ลาสิกขา
17 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

นายอัครนันท์ นนทา

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนากาญจนบุรี

                                  ประวัติ  นายอัครนันท์  นนทา

ชื่อและนามสกุล          นายอัครนันท์  นนทา
ตำแหน่ง                    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
วันเดือนปีเกิด             วันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๑๒
การศึกษา                  ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
                                วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
                                ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)
                                สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
                                และพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประวัติการรับราชการ   
                        พ.ศ.๒๕๕๗   นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 
                                           สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
                        พ.ศ.๒๕๖๓    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
                        พ.ศ.๒๕๖๔    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
                        พ.ศ.๒๕๖๕    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

 

โดย : คณะสงฆ์ภาค ๑๔

จำนวนเข้าดู : 64

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กันยายน พ.ศ. 2565 06:07:26

ข้อมูลเมื่อ : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09:26:34

 
 
 
 

เกี่ยวกับคณะสงฆ์ภาค ๑๔

พระเทพศาสนาภิบาล
เจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

เปิดดู : 110

พระบวรรังษี
รองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 72

พระครูปลัด พงษ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 69

พระมหาสุพิศ ธมฺมคุตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 85

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานครปฐม

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 29