เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดกำมะเชียร

รหัสวัด
02720201002

ชื่อวัด
วัดกำมะเชียร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 02 เดือน กันยายน ปี 2355

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 04 เดือน เมษายน ปี 2532

ที่อยู่
วัดกำมะเชียร

เลขที่
1

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
เขาพระ

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
26 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา

มือถือ
0850652522

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 955

ปรับปรุงล่าสุด : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 16:09:41

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

                                                                              วัดกำมะเชียร
   วัดกำมะเชียร  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านกำมะเชียร หมู่ที่ ๖  ตำบลเขาพระ  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี    สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๒๖ ไร่
๒ งาน  ๔๕  ตารางวา อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดที่สาธารณประโยชน์   ทิศใต้  จดที่เอกชน ทิศตะวันออก  จดที่ราชพัสดุ  และโรงเรียนวัดกำมะเชียร  ทิศตะวันตก  จดที่เอกชน  อาคารเสนาสนะประกอบไปด้วย  พระอุโบสถ  กว้าง   ๑๐   เมตร  ยาว   ๒๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็นอาคารเสริมเหล็ก  ผนังโบสถ์  มีจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์เกี่ยวกับพุทธประวัติ   ศาลาการเปรียญ  กว้าง   ๒๒  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์  กว้าง ๑๔ ยาว ๑๘  เมตร  สร้างเมื่อ      พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นอาคารไม้    กุฎิสงฆ์  ๑๐  หลัง  เป็นอาคารไม้   ๖   หลัง   เป็นอคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๔  หลัง   วิหาร   กว้าง  ๘ เมตร  ยาว   ๑๒  เมตร เป็นอาคาร 
คอนกรีตเสิมเหล็กและไม้  สร้างเมื่อ  ๒๔๔๐     ศาลาบำเพ็ญกุศล   ๒ หลัง  มีฌาปนสถาน ๑ หลัง   มีปูชนีวัตถุ  พระประธาน  ประจำพระอุโบสถ  ๑องค์  พร้อมพระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร  พระประธานหอสวดมนต์มีนามว่าหลวงพ่อดำ  ๑องค์  พระพุทธรูปนามว่าหลวงพ่อศรี วชิรบรรพต  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นพระพุทธรุปศักดิ์สิทธิ์ของวัดกำมเชียร
     วัดกำมะเชียร  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๓๕๕     ราษฎรบ้านกำมะเชียรได้บริจาคทรัพย์ร่วมกันเสนาสนะ  เพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์  และได้บูรณะและพัฒนามาตลอด  ได้รับพระราชทานวิสุงมา  เมื่อวันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๓๒  เขตวิสุงมา   ๑๐ เมตร  กว้าง ๒๐  เมตร  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส  เท่าที่ทราบรายนามคือ
      ๑.พระเปลื่อง เชี่ยวชวญ   ๒.พระฉาก  ๓.พระดาบ  อุ่นทร้พย์   ๔.พระบาง อุ่นทรัพย์   ๕.พระบาง  จันทร์ลอย   ๖.พระบัว   จันทร์ลอย ๗.พระสุวรรณ จันทร์ลอย   ๘.พระครูสุวรรณสิลวิสุทธิ์  ๙. เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน    พระครูศรีสุคม  ฉายา  ปญฺญาวชิโร

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูศรีสุตาคม ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระครูขันติสารโสภิต ขันติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระปลัดมนตรี มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระมหาอนุชา อนุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระนพดล อภิปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระชนะพล กิตฺติวุฑโธ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสนั่น วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สงกรานต์ ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันวิสาขบูชา

วันที่จัดงาน : 16-05-2565

เปิดดู 22 ครั้ง

งานเทศกาลตักบาต...

วันที่จัดงาน : 22-10-2564

เปิดดู 45 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อศรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 1337 ครั้ง

หลวงพ่อดำ

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 142 ครั้ง

พระอุโบสถหลังเก...

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ต้นไม้พููดได้

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

เปิดดู 286 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พุทธวจนคำสอนจาก...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 1556 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น