เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8533 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9075 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7363 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

รหัสวัด
02710102001

ชื่อวัด
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ

วันตั้งวัด
ปี 2328

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2484

ที่อยู่
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

เลขที่
227

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
ไชยชุมพลฯ

แขวง / ตำบล
บ้านใต้

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
44 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 1161

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:17:53

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  หรือ  ชื่อที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีเรียกขานอีกนามหนึ่งว่า วัดใต้ ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ เมื่อวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๒๑   ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๗  ถนนไชยชุมพล   ตำบลบ้านใต้   อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  พื้นที่ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๔๔  ไร่ ๒ งาน ๘๑  ตารางวา   โดยมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เป็นโฉนดเลขที่  ๑๔๓๔  เล่มที่  ๑๕  หน้า  ๓๔  เลขที่ดิน  ๖๒  หน้าสำรวจ  ๓๘๕
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔  พระอุโบสถหลังเก่าได้ผูกพัทธสีมาเมื่อปีใดไม่มีหลักฐานยืนยัน   ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๐๗ มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง  ๔๐เมตร ยาว ๘๐ เมตร
ประวัติความเป็นมาของวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  (วัดใต้)   ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแม่กลอง   ด้านทิศตะวันออก  อยู่ห่างทางใต้จากจุดแม่น้ำแคว  ๒  แคว ไหลมาบรรจบกันประมาณ  ๑๐  เส้น  ตำบลที่ตั้งวัดอยู่เดิมเรียกว่า “ตำบลปากแพรก”   ที่เรียก  ดังกล่าว  เนื่องจากแพรกแห่งลำน้ำทั้งสองคือ  แควไทรโยค (แควน้อย) กับแควศรีสวัสดิ์ (แควใหญ่) ไหลมาบรรจบรวมเป็นสายเดียวกัน  เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลอง   จึงเรียกตำบลนี้ว่า  “ตำบลปากแพรก”  มาแต่โบราณ  
ที่มาของชื่อ " วัดใต้ "
ในสมัยรัชกาลที่ ๑  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  พ.ศ.  ๒๓๒๘   พระเจ้าปะดุง (พม่า)  ยกทัพใหญ่มาตีเมืองไทย  กำลังส่วนใหญ่ของพม่าเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ ตรงเข้ามายังเมืองกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระราชวังบวรสถานมงคล   ยกทัพไปตั้งรับที่ตำบลลาดหญ้า  ริมเขาชนไก่  ลงมาตั้งที่ตำบลปากแพรกแห่งนี้  ทางด้านฝั่งซ้ายของแม่น้ำ  ตรงที่แควทั้งสองไหลมาบรรจบกันนี้เอง  ต่อมาปี  พ.ศ.  ๒๓๗๔  ในรัชกาลที่  ๓  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ได้โปรดฯ  ให้ก่อสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการขึ้นเป็นอย่างถาวร  ห่างจากริมริมฝั่งประมาณ  ๓  เส้นเศษ(ปรากฏซากกำแพงเมืองบางส่วนในปัจจุบันนี้)
ตั้งแต่นั้นมา  วัดและหมู่บ้านที่อยู่ในบริเวณตัวเมือง  วัดใดบ้านใดที่อยู่ด้านเหนือเมืองชาวบ้านก็เรียกว่า  “วัดเหนือ  บ้านเหนือ”  วัดใดบ้านใดที่อยู่ด้านใต้เมืองชาวบ้านก็เรียกว่า  “วัดใต้  บ้านใต้”  บ้านใต้ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา   ต่อมาภายหลังตำบลปากแพรกได้แยกเขตการปกครองออกเป็น  ๓ ตำบลได้แก่ตำบลบ้านเหนือ   ตำบลบ้านใต้   ตำบลปากแพรก  จนถึงปัจจุบันนี้ (ตำบลบ้านเหนือและตำบลบ้านใต้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
อนึ่งวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  (วัดใต้)  นับเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาญจนบุรีมาแต่โบราณกาลวัดหนึ่ง  หาประวัติเป็นที่แน่นอนไม่ได้ว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด ใครเป็นผู้สร้างกันแน่   อาศัยทราบจากผู้เฒ่าเล่าต่อกันมาว่า *"พระยาตาแดง"   เป็นผู้สร้าง   แต่จะเป็นการสร้างขึ้นใหม่  หรือซ่อมแซมบูรณะต่อเติมจากของเดิมซึ่งมีอยู่มาก่อนแล้วก็ได้   ทั้งนี้เพราะทราบกันแต่คำบอกเล่าต่อๆกันมาเท่านั้น  จะเท็จจริงประการใดยังไม่มีหลักฐานหรือตำนานการสร้างวัดนี้ 
* พระยาตาแดง หรือ  พระยากาญจนบุรีในสมัยนั้นชื่อพระยาประสิทธิสงคราม  นามเต็มว่า  พระยาประสิทธิสงครามรามภักดีศรีพิเศษประเทศนิคมภิรมย์ราไชยสวรรค์  พระยากาญจนบุรี  นามเดิมไม่ปรากฏแต่มีฉายาตามที่เรียกกันว่า “พระยาตาแดง  หรือ  เจ้าเมืองตาแดง”  เดิมเป็น  ที่พระราชวรินทร์  เจ้ากรมพระตำรวจและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคนที่  ๒   ของเมืองกาญจนบุรี  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๖๘  พระยาประสิทธิสงครามหรือเจ้าพระยาตาแดงผู้นี้เป็นผู้ดำเนินการสร้างป้อมปราการและกำแพงขึ้นใหม่และเสร็จในปี  พ.ศ.  ๒๔๗๕  ปรากฏในอักษรได้จารึกหลักศิลาเมืองกาญจนบุรี อันเป็นประกาศพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓   
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)  เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามไทยรบกับพม่ามาแต่โบราณ  ส่วนมากทัพพม่าจะต้องยกทัพมาทางด่านพระเจดีย์  ๓  องค์  ผ่านตรงเข้าจังหวัดกาญจนบุรีแทบทุกครั้ง   และกองทัพไทยที่ยกออกไปต่อต้านทัพพม่าก็จะต้องมาพักแรมประชุมพลที่ตำบลปากแพรก  หรือบริเวณอาณาเขตวัดไชยชุมชนะสงคราม   แทบทุกครั้งไป  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  รัชกาลที่  ๑   แห่งราชวงศ์จักรี  ไทยได้ทำสงครามกับพม่าและมีการสู้รบกันที่จังหวัดกาญจนบุรี   ๒   ครั้ง  ดังนี้
๑.ไทยรบชนะพม่าที่ทุ่งลาดหญ้า (กาญจนบุรีเดิม)  ช่วงสงคราม  ๙  ทัพ  ในปี  พ.ศ.  ๒๓๒๘ก่อนออกศึกสงครามที่แล้วจะต้องได้รับชัยชนะทุกครั้งไป
๒.ไทยรบชนะพม่าที่บ้านท่าดินแดง (ตำบลปรังเผล  อำเภอสังขละบุรี  ในปัจจุบัน)  พ.ศ. ๒๓๒๙ในการรบกับพม่าทั้งสองครั้งนี้  ตามตำนานประวัติศาสตร์  ได้บันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑)  พร้อมด้วยพระอนุชาธิราช  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  ได้ทรงประชุมพลเหล่าทหารกล้า  ณ  ตำบลปากแพรก (บริเวณวัดไชยชพลชนะสงคราม)  ก่อนออกศึกสงครามทุกครั้ง แล้วจึงยกกองทัพออกสู่สมรภูมิรบ  ได้รับชัยชนะทั้ง  ๒  ครั้ง   เมื่อมีการประชุมพลที่นี่แล้วออกศึกสงครามได้รับชัยชนะกลับมาทุกครั้ง  จึงเป็นที่มาแห่งนามวัดว่า  “วัดไชยชุมพลชนะสงคราม”   อันหมายถึงเมื่อมีการประชุมพลก่อนออกศึกสงครามที่แล้วจะต้องได้รับชัยชนะทุกครั้งไป
 ถึงปากแพรกซึ่งเป็นที่ประชุมพล          พร้อมพหลพลนิกรน้อยใหญ่
ค่ายคูเขื่อนขัณฑ์ทั้งนั้นไซร์                สารพัดแต่งไว้ทุกประการ
จึงรีบรัดจัดโดยขบวนทัพ                   สรรพด้วยพยุหทวยหาญ
ทุกหมู่หมวดกันไว้พร้อมการ               ครั้นได้ศุภวารเวลา
ให้ยกรื่นตามทางไทรโยคสถาน           ทั้งบกเรือล้วนทหารอาสา
จะสังหารอริราชพาลา                       อันสถิตอยู่ยังท่าดินแดง 
  อุโบสถหลังเก่า
 ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  มีพระเจดีย์เก่าแก่องหนึ่งอยู่ใกล้พระอุโบสถหลังเก่า ตั้งอยู่ริมตลิ่งพระเจดีย์องค์นี้มีชื่อทางโบราณคดี  กรมศิลปากรได้จัดขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ (ตามประกาศครั้งที่  ๑  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๕๒  ลงวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๔๗๘)  ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เรียกว่า “เจดีย์โบราณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม”    ในสมัยโบราณกองทัพไทยได้เคยชุมพลเหล่าทหารที่ทะแกล้วร่วมพิธีตั้งศาลเพียงตาบวงสรวงเทพารักษ์ทางไสยศาสตร์   ก่อนที่จะออกไปรบประจันกับเหล่าศัตรู  โดยชุมชุมร่วมพิธีกัน  ณ  ตรงที่ตั้งพระเจดีย์องค์นี้  แล้วยกออกไปรบกับพม่าข้าศึกได้ชัยชนะมาทุกๆครั้ง   จึงได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นไว้เพื่อเป็นนิมิตฉลองชัย คำว่า  “ไชยชุมพล”   แสดงว่าพระเจดีย์นี้สร้างขึ้นในที่ชุมพล  มิใช่สร้างขึ้นที่รบชนะเหมือนพระเจดีย์ยุทธหัตถี  แต่เมื่อชุมพลในที่นี้แล้วยกทัพไปก็มีชัยกลับมา  แต่เดิมวัดไชยชุมพลชนะสงครามบรรดาแม่ทัพนายกองของกองทัพไทยในสมัยที่ทำการรบข้าศึกได้ชัยชนะในครั้งนั้นคงเห็นว่าควรย้ายเลื่อนวัดขึ้นมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับเจดีย์  จึงได้เคลื่อนย้ายกันขึ้นมา  และได้ขนานนามวัดให้เหมาะสมตามชัยนิมิตนั้นว่า  “วัดไชยชุมพลชนะสงคราม”

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกิตติชัยกาญจน์ กิตฺติสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระเทพปริยัติโสภณ วิสุทฺธิปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระโสภณกาญจนาภรณ์ จนฺทสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-11-2565

พระครูศรีกาญจนกิตติ กิตฺติจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระวิสุทธิพงษ์เมธี มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระเมธีปริยัติวิบูล สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-11-2565

พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์ อินฺทวิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

สุทิน สิทธิวงศ์ษา

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

โกสินทร์ อินทฺปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระคนึง สีลสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

ชยพล คำเชาว์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สามเณรจนัย -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

ชนพล ใจกล้า

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

สามเณรต้นกล้า รัตธนะทอง

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

สามเณรปรเมศวร์ คลังอุดม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

ธงชัย ศมรดี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ธนโชติ อารมณ์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สามเณรสิปปกร กิงนอก

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

สามเณรก้องภพ ผาภูมิมั่งคั่ง

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

สามเณรจิระโรจน์ พันธ์คูณ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

สามเณรชานน ศรีนวล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

สามเณรชาย -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

โชคชัย สิริชัยธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ณัฐพล อาจคงหาญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ธีรเดช เกศรุ่งเรือง

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ภัทรพล อยู่ผาสุข

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

มานะ -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

วาสุเทพ โตงาม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สิทธิชัย รอดภัย

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

เอ -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

แจ็ค -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ชายน้อย -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

กาญจนนุกุล มหาลาโภธนัง

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ธนกฤต กากี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

นนทกร เกิดสังข์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

รพีภัทร์ เดชเรืองศรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ศรยุทธ ณรงค์พันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ศรัณย์ภัทร วานิชพัฒนากุล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สงกรานต์ -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

อ่องมล -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ธนวัฒน์ ทองเจือ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ดิลก รัตธนะทอง

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ขวัญชัย กุลธิดามงคล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

นนทการ ช้างงาม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

บูรพา บุดดี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สุนทร แฉ่งชัยศรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

พุทธสรณ์ -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ณัฐภัทร หอมทวนลม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

จิรภัทร นีระเด่น

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ชัยพฤกษ์ แผ้วใจดี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

นันทพงศ์ อยู่เอี่ยม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ชวัลวิทย์ สุใจโรจน์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ณัฐพนธ์ ดาวเจริญพร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ปริญญา ชงกุล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ธนพร ศรีสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ปิยะณัฐสิทธิ์ พันซ้อน

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

รัชศักดิ์ ศักดิ์สมบูรณ์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สมภพ มังคุด

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ณิติภูมิ ฉายะยันตรกะ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สามเณรปรัชญา อินทร์พิมพ์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

ณัฐวุฒิ อุดมรัตนพุธ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

นิธิ สาระศาลิน

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ป้อนเนยี -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ชนกันต์ อุดมทวีเลิศ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

ชนะชัย ไก่แก้ว

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

ณฐคุณ พงษ์ธนัทปภา

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

ภานุเดช โอสถ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

วุฒิพงศ์ ขุนสวัสดิ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

อำพล อุตตะมะศรีสุข

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

พระภิญโญ ปญฺญาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

อนุชา อภิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

สมเกียรติ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระครูสมุห์จำรัส วรโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

ปกรณ์ชัย ชยโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระอาทิตย์ อาทิตสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระมหาบุญโชค พุทฺธสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

บัลลังก์ ภูริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระสุพจน์ ธมฺมวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

ปวริศ ปุริปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

สุรพงษ์ อินฺทวิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระสุพรรณ ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระคุณาวุฒิ สุชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระรัชชานนท์ ติกฺขปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

ศุภวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโก

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระสิทธิพงษ์ ฐิตสำทโท

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

พระมานิตย์ ธมฺมมานิโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระดำรงค์ ขนฺติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระสมบัตร สมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

คมสันต์ ญาณิโก

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

นำชัย ชยมงคโล

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระชาติชาย ชาติชโย

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระมหาบดินทร์ ญาณาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

บรรเจิด ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระครูกาญจนสุตาภรณ์ (ณัฐพล) ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

คำนึง อภโย

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระครูใบฎีกาเขมชาติ จารุปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระภูวดล ญาณปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

จักรรินทร์ นรินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พุทธิภัทร ธมฺมปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-11-2564

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ธมฺมปสฏฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-11-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

เรือทิพยนาวาอาช...

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู 52 ครั้ง

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู 44 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

กาญจนบุรี เมือง...

ข้อมูลเมื่อ 25-09-2564

เปิดดู 581 ครั้ง

Checkin ถิ่นสยา...

ข้อมูลเมื่อ 25-09-2564

เปิดดู 478 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น