เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

รหัสวัด
02710102001

ชื่อวัด
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ

วันตั้งวัด
ปี 2328

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2484

ที่อยู่
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

เลขที่
227

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
ไชยชุมพลฯ

แขวง / ตำบล
บ้านใต้

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
44 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 2000

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:17:53

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  หรือ  ชื่อที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีเรียกขานอีกนามหนึ่งว่า วัดใต้ ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ เมื่อวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๒๑   ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๗  ถนนไชยชุมพล   ตำบลบ้านใต้   อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  พื้นที่ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๔๔  ไร่ ๒ งาน ๘๑  ตารางวา   โดยมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เป็นโฉนดเลขที่  ๑๔๓๔  เล่มที่  ๑๕  หน้า  ๓๔  เลขที่ดิน  ๖๒  หน้าสำรวจ  ๓๘๕
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔  พระอุโบสถหลังเก่าได้ผูกพัทธสีมาเมื่อปีใดไม่มีหลักฐานยืนยัน   ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๐๗ มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง  ๔๐เมตร ยาว ๘๐ เมตร
ประวัติความเป็นมาของวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  (วัดใต้)   ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแม่กลอง   ด้านทิศตะวันออก  อยู่ห่างทางใต้จากจุดแม่น้ำแคว  ๒  แคว ไหลมาบรรจบกันประมาณ  ๑๐  เส้น  ตำบลที่ตั้งวัดอยู่เดิมเรียกว่า “ตำบลปากแพรก”   ที่เรียก  ดังกล่าว  เนื่องจากแพรกแห่งลำน้ำทั้งสองคือ  แควไทรโยค (แควน้อย) กับแควศรีสวัสดิ์ (แควใหญ่) ไหลมาบรรจบรวมเป็นสายเดียวกัน  เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลอง   จึงเรียกตำบลนี้ว่า  “ตำบลปากแพรก”  มาแต่โบราณ  
ที่มาของชื่อ " วัดใต้ "
ในสมัยรัชกาลที่ ๑  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  พ.ศ.  ๒๓๒๘   พระเจ้าปะดุง (พม่า)  ยกทัพใหญ่มาตีเมืองไทย  กำลังส่วนใหญ่ของพม่าเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ ตรงเข้ามายังเมืองกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระราชวังบวรสถานมงคล   ยกทัพไปตั้งรับที่ตำบลลาดหญ้า  ริมเขาชนไก่  ลงมาตั้งที่ตำบลปากแพรกแห่งนี้  ทางด้านฝั่งซ้ายของแม่น้ำ  ตรงที่แควทั้งสองไหลมาบรรจบกันนี้เอง  ต่อมาปี  พ.ศ.  ๒๓๗๔  ในรัชกาลที่  ๓  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ได้โปรดฯ  ให้ก่อสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการขึ้นเป็นอย่างถาวร  ห่างจากริมริมฝั่งประมาณ  ๓  เส้นเศษ(ปรากฏซากกำแพงเมืองบางส่วนในปัจจุบันนี้)
ตั้งแต่นั้นมา  วัดและหมู่บ้านที่อยู่ในบริเวณตัวเมือง  วัดใดบ้านใดที่อยู่ด้านเหนือเมืองชาวบ้านก็เรียกว่า  “วัดเหนือ  บ้านเหนือ”  วัดใดบ้านใดที่อยู่ด้านใต้เมืองชาวบ้านก็เรียกว่า  “วัดใต้  บ้านใต้”  บ้านใต้ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา   ต่อมาภายหลังตำบลปากแพรกได้แยกเขตการปกครองออกเป็น  ๓ ตำบลได้แก่ตำบลบ้านเหนือ   ตำบลบ้านใต้   ตำบลปากแพรก  จนถึงปัจจุบันนี้ (ตำบลบ้านเหนือและตำบลบ้านใต้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
อนึ่งวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  (วัดใต้)  นับเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาญจนบุรีมาแต่โบราณกาลวัดหนึ่ง  หาประวัติเป็นที่แน่นอนไม่ได้ว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด ใครเป็นผู้สร้างกันแน่   อาศัยทราบจากผู้เฒ่าเล่าต่อกันมาว่า *"พระยาตาแดง"   เป็นผู้สร้าง   แต่จะเป็นการสร้างขึ้นใหม่  หรือซ่อมแซมบูรณะต่อเติมจากของเดิมซึ่งมีอยู่มาก่อนแล้วก็ได้   ทั้งนี้เพราะทราบกันแต่คำบอกเล่าต่อๆกันมาเท่านั้น  จะเท็จจริงประการใดยังไม่มีหลักฐานหรือตำนานการสร้างวัดนี้ 
* พระยาตาแดง หรือ  พระยากาญจนบุรีในสมัยนั้นชื่อพระยาประสิทธิสงคราม  นามเต็มว่า  พระยาประสิทธิสงครามรามภักดีศรีพิเศษประเทศนิคมภิรมย์ราไชยสวรรค์  พระยากาญจนบุรี  นามเดิมไม่ปรากฏแต่มีฉายาตามที่เรียกกันว่า “พระยาตาแดง  หรือ  เจ้าเมืองตาแดง”  เดิมเป็น  ที่พระราชวรินทร์  เจ้ากรมพระตำรวจและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคนที่  ๒   ของเมืองกาญจนบุรี  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๖๘  พระยาประสิทธิสงครามหรือเจ้าพระยาตาแดงผู้นี้เป็นผู้ดำเนินการสร้างป้อมปราการและกำแพงขึ้นใหม่และเสร็จในปี  พ.ศ.  ๒๔๗๕  ปรากฏในอักษรได้จารึกหลักศิลาเมืองกาญจนบุรี อันเป็นประกาศพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓   
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)  เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามไทยรบกับพม่ามาแต่โบราณ  ส่วนมากทัพพม่าจะต้องยกทัพมาทางด่านพระเจดีย์  ๓  องค์  ผ่านตรงเข้าจังหวัดกาญจนบุรีแทบทุกครั้ง   และกองทัพไทยที่ยกออกไปต่อต้านทัพพม่าก็จะต้องมาพักแรมประชุมพลที่ตำบลปากแพรก  หรือบริเวณอาณาเขตวัดไชยชุมชนะสงคราม   แทบทุกครั้งไป  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  รัชกาลที่  ๑   แห่งราชวงศ์จักรี  ไทยได้ทำสงครามกับพม่าและมีการสู้รบกันที่จังหวัดกาญจนบุรี   ๒   ครั้ง  ดังนี้
๑.ไทยรบชนะพม่าที่ทุ่งลาดหญ้า (กาญจนบุรีเดิม)  ช่วงสงคราม  ๙  ทัพ  ในปี  พ.ศ.  ๒๓๒๘ก่อนออกศึกสงครามที่แล้วจะต้องได้รับชัยชนะทุกครั้งไป
๒.ไทยรบชนะพม่าที่บ้านท่าดินแดง (ตำบลปรังเผล  อำเภอสังขละบุรี  ในปัจจุบัน)  พ.ศ. ๒๓๒๙ในการรบกับพม่าทั้งสองครั้งนี้  ตามตำนานประวัติศาสตร์  ได้บันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑)  พร้อมด้วยพระอนุชาธิราช  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  ได้ทรงประชุมพลเหล่าทหารกล้า  ณ  ตำบลปากแพรก (บริเวณวัดไชยชพลชนะสงคราม)  ก่อนออกศึกสงครามทุกครั้ง แล้วจึงยกกองทัพออกสู่สมรภูมิรบ  ได้รับชัยชนะทั้ง  ๒  ครั้ง   เมื่อมีการประชุมพลที่นี่แล้วออกศึกสงครามได้รับชัยชนะกลับมาทุกครั้ง  จึงเป็นที่มาแห่งนามวัดว่า  “วัดไชยชุมพลชนะสงคราม”   อันหมายถึงเมื่อมีการประชุมพลก่อนออกศึกสงครามที่แล้วจะต้องได้รับชัยชนะทุกครั้งไป
 ถึงปากแพรกซึ่งเป็นที่ประชุมพล          พร้อมพหลพลนิกรน้อยใหญ่
ค่ายคูเขื่อนขัณฑ์ทั้งนั้นไซร์                สารพัดแต่งไว้ทุกประการ
จึงรีบรัดจัดโดยขบวนทัพ                   สรรพด้วยพยุหทวยหาญ
ทุกหมู่หมวดกันไว้พร้อมการ               ครั้นได้ศุภวารเวลา
ให้ยกรื่นตามทางไทรโยคสถาน           ทั้งบกเรือล้วนทหารอาสา
จะสังหารอริราชพาลา                       อันสถิตอยู่ยังท่าดินแดง 
  อุโบสถหลังเก่า
 ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  มีพระเจดีย์เก่าแก่องหนึ่งอยู่ใกล้พระอุโบสถหลังเก่า ตั้งอยู่ริมตลิ่งพระเจดีย์องค์นี้มีชื่อทางโบราณคดี  กรมศิลปากรได้จัดขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ (ตามประกาศครั้งที่  ๑  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๕๒  ลงวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๔๗๘)  ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เรียกว่า “เจดีย์โบราณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม”    ในสมัยโบราณกองทัพไทยได้เคยชุมพลเหล่าทหารที่ทะแกล้วร่วมพิธีตั้งศาลเพียงตาบวงสรวงเทพารักษ์ทางไสยศาสตร์   ก่อนที่จะออกไปรบประจันกับเหล่าศัตรู  โดยชุมชุมร่วมพิธีกัน  ณ  ตรงที่ตั้งพระเจดีย์องค์นี้  แล้วยกออกไปรบกับพม่าข้าศึกได้ชัยชนะมาทุกๆครั้ง   จึงได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นไว้เพื่อเป็นนิมิตฉลองชัย คำว่า  “ไชยชุมพล”   แสดงว่าพระเจดีย์นี้สร้างขึ้นในที่ชุมพล  มิใช่สร้างขึ้นที่รบชนะเหมือนพระเจดีย์ยุทธหัตถี  แต่เมื่อชุมพลในที่นี้แล้วยกทัพไปก็มีชัยกลับมา  แต่เดิมวัดไชยชุมพลชนะสงครามบรรดาแม่ทัพนายกองของกองทัพไทยในสมัยที่ทำการรบข้าศึกได้ชัยชนะในครั้งนั้นคงเห็นว่าควรย้ายเลื่อนวัดขึ้นมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับเจดีย์  จึงได้เคลื่อนย้ายกันขึ้นมา  และได้ขนานนามวัดให้เหมาะสมตามชัยนิมิตนั้นว่า  “วัดไชยชุมพลชนะสงคราม”

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกิตติชัยกาญจน์ กิตฺติสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระเทพปริยัติโสภณ วิสุทฺธิปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระโสภณกาญจนาภรณ์ จนฺทสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-11-2565

พระครูศรีกาญจนกิตติ กิตฺติจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระวิสุทธิพงษ์เมธี มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระเมธีปริยัติวิบูล สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-11-2565

พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์ อินฺทวิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

สุทิน สิทธิวงศ์ษา

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

โกสินทร์ อินทฺปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระคนึง สีลสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

ชยพล คำเชาว์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สามเณรจนัย -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

ชนพล ใจกล้า

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

สามเณรต้นกล้า รัตธนะทอง

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

สามเณรปรเมศวร์ คลังอุดม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

ธงชัย ศมรดี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ธนโชติ อารมณ์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สามเณรสิปปกร กิงนอก

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

สามเณรก้องภพ ผาภูมิมั่งคั่ง

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

สามเณรจิระโรจน์ พันธ์คูณ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

สามเณรชานน ศรีนวล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

สามเณรชาย -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

โชคชัย สิริชัยธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ณัฐพล อาจคงหาญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ธีรเดช เกศรุ่งเรือง

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ภัทรพล อยู่ผาสุข

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

มานะ -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

วาสุเทพ โตงาม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สิทธิชัย รอดภัย

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

เอ -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

แจ็ค -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ชายน้อย -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

กาญจนนุกุล มหาลาโภธนัง

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ธนกฤต กากี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

นนทกร เกิดสังข์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

รพีภัทร์ เดชเรืองศรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ศรยุทธ ณรงค์พันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ศรัณย์ภัทร วานิชพัฒนากุล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สงกรานต์ -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

อ่องมล -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ธนวัฒน์ ทองเจือ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ดิลก รัตธนะทอง

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ขวัญชัย กุลธิดามงคล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

นนทการ ช้างงาม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

บูรพา บุดดี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สุนทร แฉ่งชัยศรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

พุทธสรณ์ -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ณัฐภัทร หอมทวนลม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

จิรภัทร นีระเด่น

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ชัยพฤกษ์ แผ้วใจดี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

นันทพงศ์ อยู่เอี่ยม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ชวัลวิทย์ สุใจโรจน์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ณัฐพนธ์ ดาวเจริญพร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ปริญญา ชงกุล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ธนพร ศรีสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ปิยะณัฐสิทธิ์ พันซ้อน

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

รัชศักดิ์ ศักดิ์สมบูรณ์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สมภพ มังคุด

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ณิติภูมิ ฉายะยันตรกะ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

สามเณรปรัชญา อินทร์พิมพ์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

ณัฐวุฒิ อุดมรัตนพุธ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

นิธิ สาระศาลิน

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ป้อนเนยี -

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

ชนกันต์ อุดมทวีเลิศ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

ชนะชัย ไก่แก้ว

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

ณฐคุณ พงษ์ธนัทปภา

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

ภานุเดช โอสถ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

วุฒิพงศ์ ขุนสวัสดิ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

อำพล อุตตะมะศรีสุข

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

พระภิญโญ ปญฺญาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

อนุชา อภิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

สมเกียรติ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระครูสมุห์จำรัส วรโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

ปกรณ์ชัย ชยโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระอาทิตย์ อาทิตสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระมหาบุญโชค พุทฺธสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

บัลลังก์ ภูริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระสุพจน์ ธมฺมวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

ปวริศ ปุริปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

สุรพงษ์ อินฺทวิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระสุพรรณ ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระคุณาวุฒิ สุชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระรัชชานนท์ ติกฺขปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

ศุภวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโก

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระสิทธิพงษ์ ฐิตสำทโท

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

พระมานิตย์ ธมฺมมานิโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระดำรงค์ ขนฺติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระสมบัตร สมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

คมสันต์ ญาณิโก

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

นำชัย ชยมงคโล

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระชาติชาย ชาติชโย

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระมหาบดินทร์ ญาณาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

บรรเจิด ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระครูกาญจนสุตาภรณ์ (ณัฐพล) ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

คำนึง อภโย

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระครูใบฎีกาเขมชาติ จารุปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระภูวดล ญาณปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

จักรรินทร์ นรินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พุทธิภัทร ธมฺมปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-11-2564

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ธมฺมปสฏฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-11-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

เรือทิพยนาวาอาช...

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู 353 ครั้ง

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู 79 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

กาญจนบุรี เมือง...

ข้อมูลเมื่อ 25-09-2564

เปิดดู 894 ครั้ง

Checkin ถิ่นสยา...

ข้อมูลเมื่อ 25-09-2564

เปิดดู 506 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด