เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

พระภิกษุใหม่วันนี้

พระมานะ

วัดสาลี

จังหวัด : สุพรรณบุรี

วันที่อุปสมบท : 7 เมษายน พ.ศ. 2566

พระอลงกรณ์

วัดอ่างทอง

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่อุปสมบท : 29 มกราคม พ.ศ. 2566

พระอดิศักดิ์

วัดท่ากระบือ

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่อุปสมบท : 29 มกราคม พ.ศ. 2566

พระปฏิกาณต์

วัดท่ากระบือ

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่อุปสมบท : 28 มกราคม พ.ศ. 2566

พระปวิช

วัดท่ากระบือ

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่อุปสมบท : 27 มกราคม พ.ศ. 2566

0 รายการ / 0 หน้า