เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

พระภิกษุใหม่วันนี้

พระปรีชา

วัดถ้ำเขาน้อย

จังหวัด : สุพรรณบุรี

วันที่อุปสมบท : 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระภานุพงษ์

วัดอ้อมน้อย

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่อุปสมบท : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระประทีป

วัดบางบอน

จังหวัด : สุพรรณบุรี

วันที่อุปสมบท : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระนภจรส

วัดอ้อมน้อย

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่อุปสมบท : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระภาสวิชญ์

วัดอ้อมน้อย

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่อุปสมบท : 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

0 รายการ / 0 หน้า