เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

พระภิกษุใหม่วันนี้

พระมิลธดา

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่อุปสมบท : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พระอัฐพล

วัดอ้อมน้อย

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่อุปสมบท : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พระเอกสิทธิ์

วัดอ้อมน้อย

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่อุปสมบท : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พระเอกภพ

วัดอ้อมน้อย

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่อุปสมบท : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พระพงษ์พัฒน์

วัดสุทธิวาตวราราม

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่อุปสมบท : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

0 รายการ / 0 หน้า