เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดธรรมมงคล

รหัสวัด
02720105003

ชื่อวัด
วัดธรรมมงคล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 14 เดือน มกราคม ปี 2516

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน มิถุนายน ปี 2533

ที่อยู่
วัดธรรมมงคล

เลขที่
4/3

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ไผ่ขวาง

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
11 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0624947260

อีเมล์
malawangso@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 1232

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17:36:38

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

        วัดธรรมมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านรางกะทุ่ม เลขที่ ๔/๓ หมูที่ ๕ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๖๒-๔๙๔๗๒๖๐ สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา มีปูชนียวัตถุ และมีพระประธานประจำอุโบสถคือพระพุทธชินราช และยังมีวิหารหลวงพ่อโต สูง ๙ ศอก มีพระยืนขนาด ๙ เมตร และวิหารหลวงพ่อเฉลย รตนโชโต อดีตเจ้าอาวาสรูปแรก เดิมวัดธรรมมงคล ใช้ชื่อว่า “วัดใหม่เจริญราษฎร์” และได้เปลี่ยนมาเป็นวัดธรรมมงคล ประทานนามโดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช พระนามเดิม ปุ่น สุขเจริญ ฉายา ปุณฺณสิริ เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ทรงพระราชทานนามวัดเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๕
          วัดธรรมมงคล เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๑ ตามที่นายทองคำ พร้อมสุข พร้อมด้วย ครูบุญลือ วันทอง ครูตุ๊ รอดสถิต นายอำนาจ (เม้ง) ผิวขาว นายปาน สุดโต นายฟัก ภู่เหมา นายเหรียญ ภู่เหมา นายจำลอง ประเสริฐ นายประเทือง คำพุฒ นายเงิน บุญมา นายช่ำ บุญโต และนายจำเนียร มาลาวงษ์ ได้ทำเรื่องขออนุญาตสร้างวัดนั้น ผู้รับอนุญาตได้สร้างเสนาสนะขึ้นสมควรเป็นที่พำนักของภิกษุสงฆ์ได้แล้ว จึงอาศัยความตามข้อ ๔ แห่งกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระศาสนา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๑๖ เป็นต้นมา โดยมีนายเจริญ นางชื่น ทัศนพันธุ์ พร้อมบุตรธิดา ได้ยกที่ดินให้สร้างวัดจำนวน ๕ ไร่ ๓ งาน ๖๖ ตารางวา นางไม้ ทิพย์ชัย ยกที่ดินให้จำนวน ๘๐ ตารางวา นายสาย นางอ่ำ สุดเส็งพันธุ์ ยกที่ดินให้จำนวน ๖๐ ตารางวา นายปิ่น นางผ่อน ทิพย์ชัย ยกที่ดินให้จำนวน ๒๑ ตารางวา นางพุก ทิพย์ชัย ยกที่ดินให้อีก ๒ งาน ๓๐ ตารางวา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ พุทธศาสนิกชน ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๒ ไร่ ๓ งาน และทางวัดได้ทำการจัดซื้อเพิ่มเติม รวมเป็น ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา
          วัดธรรมมงคล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๐.๕ เมตร ยาว ๒๐.๕ เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชเป็นองค์พระประธานประจำพระอุโบสถ
            อาณาเขตติดต่อวัดธรรมมงคล จังหวัดสุพรรณบุรี
               ทิศเหนือ           ติดกับโรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม
               ทิศใต้               ติดกับทุ่งนา
               ทิศตะวันออก    ติดกับคลองชลประทาน
               ทิศตะวันตก      ติดกับบ้านเรือนประชาชน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : เอกสารแสดงการจัดตั้งวัดธรรมมงคล (359.49 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ใบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา วัดธรรมมงคล (266.5 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : เอกสารขอตั้งชื่อวัด ลงลายพระหัตถ์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) (278.1 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระสมุห์วีระ เตชวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระปลัดยุทธนา มาลาวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2567

พระศิริพงษ์ สิริวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระใบฎีกาวิเชียร อาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระเหมือน ฐานกโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระประพนธ์ จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระปัญญา สุปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2567

พระสมุห์ธีรวัฒน์ ฐิตญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2567

เทศกาลงานบุญประเพณี

พิธีทอดกฐินสามั...

วันที่จัดงาน : 24-10-2564

เปิดดู 144 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระมงคลธรรมานุส...

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

เปิดดู 234 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

เปิดดู 81 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อเฉล...

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

เปิดดู 148 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อโต ...

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

เปิดดู 211 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

รวมธรรมะ คำสอน

ข้อมูลเมื่อ 10-03-2565

เปิดดู 160 ครั้ง

สาระธรรม

คำคมธรรมะ ข้อคิดเตือนใจ 2

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 2503 ครั้ง

คำคมธรรมะ ข้อคิดเตือนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 2583 ครั้ง

สื่อมีเดีย

รวมธรรมะ คำสอน

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 782 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ศาลานั่งพัก

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

กฎีสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

เมรุ

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

หอกลองหอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

หอสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการบำบัดยาเสพติดร่วมกับตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ภายใต้ชื่อโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันทำ MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับชุมชน โดยให้ผลครอบคลุมและดำเนินการให้สำเร็จแบบ 100 เปอร์เซนต์ ลักษณะกิจกรรม เป็นการตรวจสารเสพติดประชากรทุกหลังคาเรือนของหมู่ที่ 5 รางกะทุ่ม ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อพบสารเสพติดจะนำตัวมาทำการบำบัด และตรวจหาสารเสพติดทุกอาทิตย์ การลงพื้นที่ตรวจสอบ โดย สำนักงานตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับ อสม. กำนัน และผู้นำหมู่บ้าน เมื่อตรวจพบผู้เสพจะนำมาบำบัด และมีการมอบบัตรบุคคลสีขาว ครัวเรืองสีขาวให้กับผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นเครื่องการันตีให้กับตนเอง

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด