เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1453 วัด
สำนักสงฆ์
79 วัด
ที่พักสงฆ์
60 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
1604 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
7447 รูป
สามเณร
313 รูป
แม่ชี
71 รูป
ศิษย์วัด
39 คน
บุคคลทั่วไปชาย
34 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
59 คน
ทั้งหมด
7963 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
76 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6391 รูป
ลาสิกขา
10 รูป
มรณภาพ
0 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระสอาด ฐานวุฑโฒ

วัดจันทร์หงาย

ต. หินดาด อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระครูกาญจนกิจโสภณ (ทนากร) วรญาโณ

วัดกาญจนบุรีเก่า

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

รุ่งเพ็ชร ปิยสีโล

วัดศรีสุวรรณาวาส

ต. ทุ่งทอง อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-11-2564

พระครูโกวิทสุตสาร (ชำนาญ) โกวิโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดม่วงตารศ

ต. ทัพหลวง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 14-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระศรีปริยัติโกศล มหาปญฺโญ

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

ต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-11-2564

พระครูกาญจนสุตคุณ อินฺทวณฺโณ

วัดบ้านถ้ำ

ต. เขาน้อย อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-10-2564

พระอุดม ฐิตมโน

วัดประดู่เหลี่ยม

ต. หนองปลิง อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

พระครูธรรมธรอุทัย สุจิณฺโณ

วัดเขากำแพง

ต. ดอนคา อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระสง่า จิรตฺถิโก

วัดบางสาม

ต. บางตะเคียน อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

ครูกาญจนกิตติชัย ตนฺติปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วังรักราษฏร์บำรุง

ต. หนองโรง อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-10-2564

นคร กตปุญฺโญ

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

ต. หนองตากยา อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-10-2564

พระครูอาทรยติกิจ ดร. ปญฺญากาโม

วัดพยัคฆาราม

ต. ศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

พระครูวินัยธรทวีป (ทวีป) ปสนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดรางกำหยาด

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-01-2565

สุวรรณปุญญารักษ์ ติกฺขวิริโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเดิมบาง

ต. เดิมบาง อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-10-2564

พระสมุห์ใส ติกฺขวีโร

วัดสามชุก

ต. สามชุก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-10-2564

กิตติคุณวุฒิ ทีฆายุโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดยาง

ต. ศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-11-2564

สุทิน ทินฺนญาโณ

วัดอัมพวนาราม

ต. บางกุ้ง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2565

วิชัย ปริปุณฺโณ

วัดสมอลม

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-10-2564

พระครูกาญจนกิจวิธาน ธมฺมจิตโต

วัดทุ่งลาดหญ้า

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-10-2564

ปัญญา จิตฺตปญฺโญ

วัดสามกระบือเผือก

ต. สามควายเผือก อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-10-2564

พระประมวล วุฑฺฒิวโร

วัดปลักไม้ลาย

ต. ทุ่งขวาง อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระครูปฐมสุทธิกร (เชวง) สุชีโว

วัดอ้อมใหญ่

ต. อ้อมใหญ่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ รกฺขิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านโคก

ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระใบฎีกาบุญรอด กิตฺติธโร

วัดบางปลา

ต. บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระครูปลัดชัยวัฒน์ อินฺทสโร

วัดชายทุ่ง

ต. ท่าระหัด อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระครูพิศาลสาครกิจ เถรธมฺโม

วัดกระโจมทอง

ต. หลักสอง อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระมงคลธีรคุณ (อินศร) จินฺตาปญฺโญ

วัดญาณเวศกวัน

ต. บางกระทึก อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-01-2565

พระครูสรภาณประสิทธิ์ คมฺภีรธมฺโม

วัดนางสาว

ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-11-2564

พระครูอาทรสาครกิจ สุทฺธิชโย

วัดท่าไม้

ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระโสภณกาญจนาภรณ์ จนฺทสุวณฺโณ

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ต. บ้านใต้ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-10-2564

33 รายการ / 2 หน้า
1
2