เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมนัส ฐานิสฺสโร

หนองกร่าง (เพิ่มโพธิ์สุวรรณ)

ต. หนองกร่าง อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-05-2565

พระปลัดดิเรก นาถธมฺโม

ถ้ำผาพิรุณ

ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระสอาด ฐานวุฑโฒ

วัดจันทร์หงาย

ต. หินดาด อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระครูกาญจนกิจโสภณ (ทนากร) วรญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกาญจนบุรีเก่า

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2565

รุ่งเพ็ชร ปิยสีโล

วัดศรีสุวรรณาวาส

ต. ทุ่งทอง อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-11-2564

พระศรีธวัชเมธี ธมฺมธโช

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

ต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-09-2566

พระครูกาญจนสุตคุณ อินฺทวณฺโณ

วัดบ้านถ้ำ

ต. เขาน้อย อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระครูธรรมธรอุทัย สุจิณฺโณ

วัดเขากำแพง

ต. ดอนคา อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

พระใบฎีกานคร กตปุญฺโญ

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

ต. หนองตากยา อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระครูอาทรยติกิจ ดร. ปญฺญากาโม

วัดพยัคฆาราม

ต. ศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระสมุห์ใส ติกฺขวีโร

วัดสามชุก

ต. สามชุก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระวิชัย ปริปุณฺโณ

วัดสมอลม

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

พระครูกาญจนกิจวิธาน ธมฺมจิตโต

วัดทุ่งลาดหญ้า

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-11-2565

พระมหาปัญญา จิตฺตปญฺโญ

วัดสามกระบือเผือก

ต. สามควายเผือก อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระประมวล วุฑฺฒิวโร

วัดปลักไม้ลาย

ต. ทุ่งขวาง อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระครูปฐมสุทธิกร (เชวง) สุชีโว

วัดอ้อมใหญ่

ต. อ้อมใหญ่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-03-2565

พระครูขันติสารโสภิต ขันติสาโร

วัดกำมะเชียร

ต. เขาพระ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระครูใบฎีกาบุญรอด กิตฺติธโร

วัดบางปลา

ต. บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-04-2566

พระครูปลัดชัยวัฒน์ อินฺทสโร

วัดชายทุ่ง

ต. ท่าระหัด อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูพิศาลสาครกิจ เถรธมฺโม

วัดกระโจมทอง

ต. หลักสอง อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระมงคลธีรคุณ (อินศร) จินฺตาปญฺโญ

วัดญาณเวศกวัน

ต. บางกระทึก อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระครูสรภาณประสิทธิ์ คมฺภีรธมฺโม

วัดนางสาว

ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระครูอาทรสาครกิจ สุทฺธิชโย

วัดท่าไม้

ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระครูธรรมธร กีรติ ทีปงฺกโร

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

ต. โคกขาม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-04-2566

พระโสภณกาญจนาภรณ์ จนฺทสุวณฺโณ

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ต. บ้านใต้ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-11-2565

พระครูสุวรรณธรรมานุสิฐ ฐิตญาโณ

วัดบางแม่หม้าย

ต. บางใหญ่ อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2565

พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์) ปญฺญาสิริ

วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2566

พระมหากำธร ฐิติสมฺปนฺโน

วัดช่องลม

ต. ไผ่กองดิน อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

28 รายการ / 1 หน้า
1