เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1453 วัด
สำนักสงฆ์
79 วัด
ที่พักสงฆ์
60 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
1604 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
7447 รูป
สามเณร
313 รูป
แม่ชี
71 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
34 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
54 คน
ทั้งหมด
7955 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
76 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6391 รูป
ลาสิกขา
10 รูป
มรณภาพ
0 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานประจำปีวัดโพธาราม

โดย วัดโพธาราม

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู : 1

กิจกรรมบวชเณรภาคฤดร้อน

โดย วัดปากแสก

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู : 1

โครงการ บวชเณร ภาคฤดูร้อน

โดย วัดบางแม่หม้าย

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู : 3

โครงการสร้างศาลาธัมมะสังเวช

โดย วัดนันทวัน

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

เปิดดู : 6

แจกทุนการศึกษา

โดย วัดนันทวัน

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

เปิดดู : 4

774 รายการ / 65 หน้า
1
2
3
4