เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

รหัสวัด
02740202002

ชื่อวัด
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม ปี 2489

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน ปี 2523

ที่อยู่
บ้านศรีสำราญฯ

เลขที่
44

หมู่ที่
12

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
อ้อมน้อย

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74130

เนื้อที่
22 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

อีเมล์
watsrisamran99@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จำนวนเข้าดู : 2095

ปรับปรุงล่าสุด : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 18:37:48

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 11:32:10

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

((((ประวัติโดยย่อ )))))
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ได้ก่อตั้งราวปี ๒๔๘๐ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย โดยมีเจ้าอาวาสดำรงตำแหน่งมาแล้วทั้งสิ้น ๖ รูป (ปัจจุบันพระครูสุนทรสาครกิจ) มีไวยาวัจกรณ์ มีคณะกรรมการวัด มีเสนาสนะ ศาลา พร้อมทั้ง ห้องสุขา สมบูรณ์

(((( ตำแหน่งที่ตั้ง ))))
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ หมู่ ๑๒ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หรัสไปรษณีย์ ๗๔๑๓๐ มีที่ดินจำนวน ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา
(((( อาคารเสนาสนะ ))))
มีอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ ๓๔ ห้อง กุฎิเจ้าอาวาส หอฉัน หอกลอง หอระฆัง ศาลาเอนกประสงค์ ฌาปนสถาน ศาลาบำเพ็ญกุศล ๖ หลัง ห้องน้ำ ๓๕ ห้อง
(((( อาณาเขตและอุปจารวัด ))))
ทิศเหนือ ติดกับที่ดินเอกชน ทิศใต้ ติดกับโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ทิศตะวันตก ติดกับโครงการ TULIP ทิศตะวันออก ติดกับคลองศรีสำราญ
(((( ความเป็นมา ))))
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สังกัด มหานิกาย สร้างราว พ.ศ.๒๔๘๐ โดยมีผู้จิตศรัทธาถวายที่ดิน คือ ผู้ใหญ่ศรีสำราญ คุณแดง คุณแช่ม ร่วมกัน ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด ได้ไปกราบนิมนต์พระอาจารย์หรั่ง อยู่บำรุง มาเป็นผู้นำในการก่อสร้างวัด พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนศรีสำราญและเขตตำบลอ้อมน้อย เมื่อหมดสมัยพระอาจารย์หรั่ง ชาวบ้านก็ได้ พระอาจารย์เติ่ง ก็ได้เข้ามาดูแลใน การก่อสร้างจนหมดวาระ และชาวบ้านศรีสำราญฯ ก็ได้ไปกราบ นิมนต์พระอธิการศุกร์ มาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดเป็นลำดับ พระอธิการศุกร์ ได้ร่วมกับชุมชนริเริ่มที่จะก่อสร้างอุโบสถขึ้น โดยเป็นอาคารไม้สัก และได้ทำพิธีผูกพัทธตัดหวายฝัง ลูกนิมิตและเมื่องานตัดหวายสำเร็จลงแล้ว พระอธิการศุกร์ ท่านก็ได้ออกจากวัดไป โดยชาวบ้านไม่รู้ว่าท่านไปพักอาศัยที่ใด จึงทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาส ว่างลง ประชาชนจึงได้ไปกราบนิมนต์ พระครูใบฎีกาสังวาลย์ มาเป็นเจ้าอาวาสท่านก็ได้ทำนุบำรุงวัดเรื่อยมา จนมีคำสั่ง ย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส อีกวัดหนึ่ง ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญฯ ว่างลงอีกครั้ง ทางการคณะสงฆ์จึงได้ส่ง พระประยงค์ ชาคโร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาฯเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบนวัดดอนไก่ดี มาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูสาครสิทธิคุณ" และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเรื่อยมา ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะไว้ในพระพุทธศาสนาจำนวนมาก จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๓ ท่านก็ได้มรณภาพลงทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดว่างลงอีกครั้ง ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๔ ทางการคณะสงฆ์ได้ส่ง พระครูสุนทรสาครกิจซึ่งขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเกษตรพันธารามมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง จนถึงปัจจุบัน
(((( การบริหาร ))))
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงได้ดำเนินการปกครองภายในวัดตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ คำสั่งและมีระเบียบข้อบังคับของวัด มีพระภิกษุสามเณร ทำหน้าที่ภายในวัด และมีไวยาวัจกรช่วยเหลือในการบริหารงานภายในวัด
(((( การปกครอง ))))
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวน ๖ รูป ดังนี้
๑.พระอธิการหรั่ง
๒.พระอธิการเต่ง
๓.พระอธิการศุกร์
๔.พระครูใบฎีกาสังวาลย์
๕.พระครูสาครสิทธิคุณ
๖.พระครูสุนทรสาครกิจ (เจ้าคณะตำบลท่าไม้) เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง องค์ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุนทรสาครกิจ (กมล) กมโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2566

พระครูปลัด บริพัฒน์ ยสชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระครูสังฆรักษ์ ธนิต นาถสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระอุดม จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระครูใบฎีกา จำเนียร ปญฺญาสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-03-2565

พระวิรัช ปภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-03-2565

พระธงชัย ปคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระวีระพงษ์ ติสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสมชาย ขนฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสิงหวัฒน์ ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระกฤษดา วิทิโต

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระนิภัทร์ ภทฺทสุโต

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระขจรศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระจักรกฤษ กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระมหาอุทัย รวิวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสมยศ อภิปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระเดชาวัต ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระอำนาจ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระบุญเสริม ธมฺมโฆสโก

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระกิตติกรณ์ ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระเจริญพงษ์ กิตฺติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระยอดมงคล ขนฺติจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2565

พระโชติวุฒิ อิทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-03-2565

พระวีระชัย วรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระธนมงคล ขนฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-01-2566

สามเณรณัฐพล มีเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

สามเณรอรรถพล มีเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

สามเณรศุภกิจ พูนสูงเนิน

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

สามเณรเบญจพล บุญหาญ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

สามเณรโกวิทย์ กันสุธา

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

สท.บุญสิทธิ์ ปิ่นประดับ

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

นายสุวิทย์ น้อยเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

นายราเชน เล็กเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

นายนรินทร์ ใช้บางยาง

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เยี่ยมและให้กำลังแก่ผู้ป่วย

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2566

เปิดดู 8 ครั้ง

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 17-01-2566

เปิดดู 15 ครั้ง

ปฏิทินประจำปี 2566

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2566

เปิดดู 16 ครั้ง

เข้าเยี่ยมที่เกิดเหตุไฟใหม้ชุมชนหัวคู้ หมู่4

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2566

เปิดดู 67 ครั้ง

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2566

เปิดดู 11 ครั้ง

การประชุมพระสังฆาธิการในเขตอำเภอกระทุ่มแบน

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2565

เปิดดู 11 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประมวลภาพงานทอด...

วันที่จัดงาน : 16-10-2565

เปิดดู 14 ครั้ง

งานทอดกฐินสามัค...

วันที่จัดงาน : 16-10-2565

เปิดดู 14 ครั้ง

ประเพณีวันออกพร...

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

เปิดดู 17 ครั้ง

ทำบุญตักบาตร ถว...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 24 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพักตร์

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 492 ครั้ง

สมเด็จองค์ปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

เปิดดู 1237 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

บรรยากาศยามค่ำค...

ข้อมูลเมื่อ 01-05-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

บรรยากาศพิธีเปิ...

ข้อมูลเมื่อ 01-05-2565

เปิดดู 187 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

การประชุมคณะกรร...

ข้อมูลเมื่อ : 09-11-2564

เปิดดู 1141 ครั้ง

การสอบธรรมชั้น ...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

เปิดดู 89 ครั้ง

การอบรมนักธรรมก...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

เปิดดู 105 ครั้ง

การประชุมคณะกรร...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 1001 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

ข้อมูลเมื่อ : 09-11-2564