เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

รหัสวัด
02740202002

ชื่อวัด
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม ปี 2489

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน ปี 2523

ที่อยู่
บ้านศรีสำราญฯ

เลขที่
44

หมู่ที่
12

ซอย
-

ถนน
เพชรเกษม

แขวง / ตำบล
อ้อมน้อย

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74130

เนื้อที่
22 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

อีเมล์
watsrisamran99@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จำนวนเข้าดู : 4313

ปรับปรุงล่าสุด : 28 มกราคม พ.ศ. 2567 05:01:58

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 11:32:10

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

((((ประวัติโดยย่อ )))))
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ได้ก่อตั้งราวปี ๒๔๘๐ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย โดยมีเจ้าอาวาสดำรงตำแหน่งมาแล้วทั้งสิ้น ๕ รูป (ปัจจุบันมี พระครูสุนทรสาครกิจ เป็นเจ้าอาวาส) มีไวยาวัจกร มีคณะกรรมการวัด มีอุโบสถ เสนาสนะ ศาลา วิหาร

(((( ตำแหน่งที่ตั้ง ))))
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ หมู่ ๑๒ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระหัสไปรษณีย์ ๗๔๑๓๐ มีที่ดินจำนวน ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา
(((( อาคารเสนาสนะ ))))
มีอุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร กุฎิสงฆ์  กุฎิเจ้าอาวาส หอฉัน หอกลอง หอระฆัง ศาลาเอนกประสงค์ ฌาปนสถาน ศาลาบำเพ็ญกุศล  ห้องสุขา
(((( อาณาเขตและอุปจารวัด ))))
ทิศเหนือ ติดกับที่ดินเอกชน ทิศใต้ ติดกับโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ทิศตะวันตก ติดกับโครงการ TULIP ทิศตะวันออก ติดกับคลองศรีสำราญ
(((( ความเป็นมา ))))
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สังกัด มหานิกาย สร้างราว พ.ศ.๒๔๘๐ โดยมีผู้จิตศรัทธาถวายที่ดิน คือ ผู้ใหญ่ศรีสำราญ คุณแดง คุณแช่ม ร่วมกัน ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด ได้ไปกราบนิมนต์พระอาจารย์หรั่ง อยู่บำรุง มาเป็นผู้นำในการก่อสร้างวัด พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนศรีสำราญและเขตตำบลอ้อมน้อย เมื่อหมดสมัยพระอาจารย์หรั่ง ชาวบ้านก็ได้ พระอาจารย์เติ่ง ก็ได้เข้ามาดูแลใน การก่อสร้างจนหมดวาระ และชาวบ้านศรีสำราญฯ ก็ได้ไปกราบ นิมนต์พระอธิการศุกร์ มาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดเป็นลำดับ พระอธิการศุกร์ ได้ร่วมกับชุมชนริเริ่มที่จะก่อสร้างอุโบสถขึ้น โดยเป็นอาคารไม้สัก และได้ทำพิธีผูกพัทธตัดหวายฝัง ลูกนิมิตและเมื่องานตัดหวายสำเร็จลงแล้ว พระอธิการศุกร์ ท่านก็ได้ออกจากวัดไป โดยชาวบ้านไม่รู้ว่าท่านไปพักอาศัยที่ใด จึงทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาส ว่างลง ประชาชนจึงได้ไปกราบนิมนต์ พระครูใบฎีกาสังวาลย์ มาเป็นเจ้าอาวาสท่านก็ได้ทำนุบำรุงวัดเรื่อยมา จนมีคำสั่ง ย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส อีกวัดหนึ่ง ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญฯ ว่างลงอีกครั้ง ทางการคณะสงฆ์จึงได้ส่ง พระประยงค์ ชาคโร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาฯเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบนวัดดอนไก่ดี มาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูสาครสิทธิคุณ" และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเรื่อยมา ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะไว้ในพระพุทธศาสนาจำนวนมาก จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๓ ท่านก็ได้มรณภาพลงทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดว่างลงอีกครั้ง ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๔ ทางการคณะสงฆ์ได้ส่ง พระครูสุนทรสาครกิจซึ่งขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเกษตรพันธารามมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง จนถึงปัจจุบัน
(((( การบริหาร ))))
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงได้ดำเนินการปกครองภายในวัดตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ คำสั่งและมีระเบียบข้อบังคับของวัด มีพระภิกษุสามเณร ทำหน้าที่ภายในวัด และมีไวยาวัจกรช่วยเหลือในการบริหารงานภายในวัด
(((( การปกครอง ))))
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวน ๖ รูป ดังนี้
๑.พระอธิการหรั่ง
๒.พระอธิการเต่ง
๓.พระอธิการศุกร์
๔.พระครูใบฎีกาสังวาลย์
๕.พระครูสาครสิทธิคุณ
๖.พระครูสุนทรสาครกิจ (เจ้าคณะตำบลท่าไม้) เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง องค์ปัจจุบัน


 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุนทรสาครกิจ (กมล) กมโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-04-2567

พระครูปลัด บริพัฒน์ ยสชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระครูสังฆรักษ์ ธนิต นาถสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระอุดม จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระครูใบฎีกา จำเนียร ปญฺญาสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

พระวิรัช ปภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2567

พระธงชัย ปคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระวีระพงษ์ ติสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสมชาย ขนฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสิงหวัฒน์ ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระนิภัทร์ ภทฺทสุโต

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระจักรกฤษ กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสมยศ อภิปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระเดชาวัต ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระอำนาจ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระบุญเสริม ธมฺมโฆสโก

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2567

พระกิตติกรณ์ ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระเจริญพงษ์ กิตฺติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

พระโชติวุฒิ อิทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-03-2565

พระฤาชัย กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2567

พระวัชรินทร์ กิตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2567

พระมิลธดา อธิมุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2567

พระฉัตรณรงค์ อินฺทสโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2567

พระสหรัฐ สิริจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 03-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2567

สามเณรณัฐพล มีเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

สามเณรเบญจพล บุญหาญ

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2567

สท.บุญสิทธิ์ ปิ่นประดับ

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

นายสุวิทย์ น้อยเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

นายราเชน เล็กเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

นายนรินทร์ ใช้บางยาง

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

การสอบพระกรรมวาจาจารย์ภาคปฎิบัติ

ข้อมูลเมื่อ : 12-06-2567

เปิดดู 13 ครั้ง

การประชุมพหุภาคีของอำเภอกระทุ่มแบน

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2567

เปิดดู 14 ครั้ง

ตักบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 01-06-2567

เปิดดู 11 ครั้ง

การประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ภาค๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2567

เปิดดู 17 ครั้ง

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 21-05-2567

เปิดดู 25 ครั้ง

การประชุมพระสังฆาธิการในเขตอำเภอกระทุ่มแบน

ข้อมูลเมื่อ : 21-05-2567

เปิดดู 19 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ขอเชิญทำบุญตักบ...

วันที่จัดงาน : 20-07-2567

เปิดดู 18 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปีรั...

วันที่จัดงาน : 31-12-2566

เปิดดู 63 ครั้ง

ทอดกฐินสามัคคี ...

วันที่จัดงาน : 04-11-2566

เปิดดู 144 ครั้ง

กิจกรรมวันอาสาฬ...

วันที่จัดงาน : 01-08-2566

เปิดดู 77 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพักตร์

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 1065 ครั้ง

สมเด็จองค์ปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

เปิดดู 2150 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

การประชุมพหุภาค...

ข้อมูลเมื่อ 08-06-2567

เปิดดู 10 ครั้ง

ภาพกิจกรรมวันวิ...

ข้อมูลเมื่อ 24-05-2567

เปิดดู 27 ครั้ง

บรรยากาศงานประจ...

ข้อมูลเมื่อ 02-05-2567

เปิดดู 18 ครั้ง

พิธีเปิดงานนมัส...

ข้อมูลเมื่อ 01-05-2567

เปิดดู 17 ครั้ง

การประชุมพระสัง...

ข้อมูลเมื่อ 30-08-2566

เปิดดู 67 ครั้ง

งานสัปดาห์เทิดพ...

ข้อมูลเมื่อ 22-07-2566

เปิดดู 95 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

๓ โครงการที่วัด...

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู 61 ครั้ง

การประชุมคณะกรร...

ข้อมูลเมื่อ : 09-11-2564

เปิดดู 1922 ครั้ง

การสอบธรรมชั้น ...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

เปิดดู 146 ครั้ง

การอบรมนักธรรมก...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

เปิดดู 152 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าอาวาส พระครูสุนทรสาครกิจ (กมล) กมโล
โทร. -

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย สาขาเพชรเกษม91
เลขที่บัญชี 732-0-14525-1
ชื่อบัญชี วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง