เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระโสภณกาญจนาภรณ์ ทองเปราะ

ฉายา
จนฺทสุวณฺโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
75 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระปริยัตินิเทศก์
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 432

ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 16:19:32

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 09:11:12

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ            พระโสภณกาญจนาภรณ์ ฉายา จนฺทสุวณฺโณ 
                 วิทยฐานะ ป.ธ.๔, น.ธ.เอก, พธ.บ., พ.ม., M.A., M.Phil.  
                 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
                 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น 
                 - รองเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
                 - เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 อุปสมบท   
                 วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๑ ณ วัดจรเข้เผือก ตำบลจรเข้เผือก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
                 พระอุปัชฌาย์  พระครูเหมคุณาธาร 
                 พระกรรมวาจาจารย์  พระธรรมคุณาภรณ์ 

สมณศักดิ์

พระโสภณกาญจนาภรณ์
ได้รับ พ.ศ. 2553

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2510

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2525
University of Delhi