เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางแม่หม้าย

รหัสวัด
02720404001

ชื่อวัด
วัดบางแม่หม้าย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

เลขที่
122

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางใหญ่

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
24 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

มือถือ
0817366446

โทรศัพท์
0817366446

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 610

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 08:56:51

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบางแม่หม้าย เลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๓ ตั้งอยู่ในตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตามจารึกที่กรมการศาสนา บันทึกการสร้างวัดไว้ เมื่อ พ.ศ. เมื่อพ.ศ.๒๓๐๐ สมัยอยุธยาตอนกลางก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา (ตามหลักฐานไม่ปรากฏผู้ก่อตั้งวัด)เดิมทีชาวบ้านเรียก"วัดโบสถ์"เนื่องจากในย่านนี้มีเพียงวัดเดียวที่มีอุโบสถ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามตำบลบ้านบางแม่หม้าย และมาเป็น "วัดบางแม่หม้าย"จะเห็นได้ว่าของเดิมใช้ ม่าย ต่อมาประมาณ พ.ศ.๒๔๗๙ คำว่า ม่าย ได้เปลี่ยนมาเป็น หม้าย จาการบันทึกที่ผิดเพี้ยนไปและที่สำคัญยิ่งบ้านบางแม่หม้ายมีชื่ออยุ่ในแผนที่ของกรมทางหลวง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ วัดบางแม่หม้ายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ ปัจจุบันอุโบสถที่ใช้ทำสังฆกรรมเป็นอุโบสถหลังที่ ๓ โดยหลังที่ ๑ ตั้งอยู่ที่สนามโรงเรียนบางแม่หม้าย (ประถม)ตามล่องลอยซากอิฐ กระเบื้องเก่า ยังทิ้งล่องลอยให้เห็นอยู่ และ หลังที่ ๒ ตั้งอยู่บนโคกหน้าป้ายชื่อโรงเรียนบางแม่หม้าย ซึ่งหลังที่ ๒นี้ยังมีล่องลอยให้เห็นอยู่มาก ทั้งเศษอิฐ และ พระพุทธรูปแบบต่างๆมากมาย ตามสันนิฐานอุโบสถหลังที่ ๒น่าจะเป็นยุคต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องพบพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์จำนวนมากและพระประธานประจำโบสถ์ เป็นหินทรายแกะสลัก ประกอบ ๕ ชิ้น เข้าด้วยกัน หน้าตักกว้าง ๔๙ นิัว เฉพาะพระพุทธรูป พระประธานเป็นแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย (มีชื่อว่าพระพุทธศิลามุนี)หรือหลวงพ่อดำ ปัจจุบัน ได้อันเชิญมาประดิษฐาน ณ วิหารตรีมุข (โดยฉาบปูนหุ้มทั้งองค์)และอีกหลายองค์โดยฉาบปูนและทาสีทอง อยู่รอบอุโบสถ
รายนามเจ้าอาวาสเท่าที่ค้นพบตามหลักฐานที่บันทึกไว้ ตั้งแต่ อดียถึงปัจจุบัน
๑.พระอาจารย์แจง                 ๕. พระอธิการพูน         
๒.พระอาจารย์พลับ                ๖. พระอธิการรอด
๓.พระอาจารย์ครุฑ                ๗. พระครูโศภิตสุตการ (สวัสดิ์ จนฺทโชโต) พ.ศ.๒๔๗๔ ถึง๒๕๒๔ (รวม ๕๐ ปี )
๔.พระอาจารย์ฉิม                  ๘. พระครูโสภิตสุตการ (บุญโปรด วิจิตรบรรจง)ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ ถึง ปัจจุบัน


 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโสภิตสุตการ ธมฺมธีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2565

พระครูสุวรรณธรรมานุสิฐ ฐิตญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2565

พระปลัด ณรงค์ฤทธิ์ สิริวฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระใบฎีกา มงคล ปุญฺญาคโม

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระฟื้น ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระณรงค์ เมธิโก

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระภพต์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระผดุง อานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระอัจฉริยะ จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระจักรพันธ์ อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระวันชัย ชิตมาโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระรุ่ง สิริจนฺโฑ

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศกาลงานสวดมนต...

วันที่จัดงาน : 31-12-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพุทธศิลา...

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

ที่ประดิษฐ์สถาน...

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 90 ครั้ง

หลวงพ่อจันทรังษ...

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 102 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดบางแม่หม้าย

ข้อมูลเมื่อ 27-02-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

ณ วัดบางแม่หม้า...

ข้อมูลเมื่อ 21-02-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

สื่อมีเดีย

บางแม่หม้ายบ้าน...

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

เปิดดู 150 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบางแม่หม้าย

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ตลาด ๑๐๐ ปี

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น