เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดนันทวัน

รหัสวัด
02720902005

ชื่อวัด
วัดนันทวัน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 12 เดือน มกราคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านหนองข้าวงาย/สุวรรณวัฒน์

เลขที่
269

หมู่ที่
4

ซอย
นันทวัน

ถนน
มาลัยแมน

แขวง / ตำบล
สระพังลาน

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72220

เนื้อที่
52 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0818275412

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
preeda5412@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นมูลนิธิมูนิธิสุวรรณวัฒน์

จำนวนเข้าดู : 1396

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 16:12:22

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดนันทวัน 

ที่ตั้งวัดนันทวัน 

          วัดนันทวัน   ตั้งอยู่เลขที่  ๒๖๙  หมู่  ๔หมู่บ้านสุวรรณวัฒน์  ถนนมาลัยแมน  ตำบลสระพังลาน  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก   ของตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ ๕๐ กม. ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภออู่ทอง ข้างถนนหมายเลข ๓๒๑  ของกรมทางหลวง เส้นทางสายอู่ทอง นครปฐม  ตรง   แยกเข้าวัดนันทวันประมาณ  2 กิโลเมตร  ถึงวัดนันทวัน

  ห่างจากอำเภออู่ทองประมาณ 20  กม. )  อยู่ห่ไกลจาก กรุงเทพ ฯ ประมาณ ๑๐๐ กม.  

อยู่ตรงข้างกับ  สนง. องค์การบริหารส่วนตำบลสวระพังลาน   

      

            วัดนันทวัน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองข้าวงายเลขที่ 269 หมู่ที่ 4 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง

 จ.สุพรรณบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 52 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา สร้างโรงเรียน 6ไร่ สระน้ำ 6ไร่ สถานีอนามัย 2 ไร่ คลองน้ำทิ้ง 6 ไร่ คงเหลือ 32 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา

             เดิมเป็นที่รกร้างไม่มีเจ้าของ  เป็นป่าไผ่ล้อมรอบและเป็นที่ดอนไม่เหมาะแก่การเกษตร ต่อมาประชาชนได้มาจับจองที่ดินบริเวณนี้เพื่อทำไร่กันและจะมากินข้าวเช้ากันที่หนองน้ำแถบนี้ เลยเรียกติดปากกันเป็นภาษาลาวโซ่งว่าหนองข้าวงายหรือก็คือหนองข้าวเช้าต่อมาประชาชนได้อพยมาอยู่และตั้งรกรากบ้านเรือนกันมากขึ้นจึงเรียกว่าบ้านหนองข้าวงาย

              ใน พ.ศ.2493 ชาวบ้านที่เป็นศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์ เป็นกระต๊อบเล็กๆเพื่อเป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญ

                ใน พ.ศ.2500 อาจารย์เปิ่น มาจากวัดสุขเกษมดารา อ.บางปลาม้า ได้มาอยู่และพัฒนาจัดขึ้นโดยสร้างกฏิไม้ศาลาการเบรียญ หอสวดมนต์ หอระฆัง(ปัจจุบันชำรุดและได้รื้อถอนหมดแล้ว)

                ใน พ.ศ.2505  พระครูวิจิตรสุวรรณวัฒน์(ไสว  ปสนนจิตโต,ทองแคล้ว) ได้วางรากฐานพระอุโบสถขึ้น  เมื่อ พ.ศ.2509 และได้จัดทำเรื่องขออนุญาตเป็นวัดที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2513ใช้ชื่อว่า  วัดนันทวัน  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ 15  พฤษภาคม  พ.ศ.2518  และท่านได้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่  กุฎิทรงไทยและหอระฆังหลังใหม่  จนท่านมรณภาพเมื่อ 28  ธ.ค.2536

                 ต่อมา  พระครูสุวรรณนันทวัฒน์  (กอบสิน  สิริจนโท) ได้เป็นเจ้าอาวาสได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถจนสำเร็จลุล่วง  สร้างห้องน้ำ  กุฎิทรงไทย 2 ชั้น  หอสวดมนต์  จนกำหนดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต  เมื่อวันที่ 4-13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2540

                ดำเนินการก่อสร้างเมรุจนแล้วเสร็จ  และได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิจิตรสุวรรณวัฒน์(ไสว  ปญนนจิตโต) เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ.2541

 

 

 

 

ปูชนียวัตถุ และ โบราณสถาน ที่สำคัญ

 

 

 

 

         วัดนันทวัน นั้น  เป็นวัดที่ใหม่จะไม่ค่อยมีปูชนียวัตถุ-กับโบราณสถานที่สำคัญเท่าไรนักแต่ว่าชาวบ้านนันทวัน-หรือชาวบ้านสุวรรณวัฒน์นั้น  จะมากราบให้วขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์  ก็คือ หลวงพ่อโตมหาลาภ ซึ้งชาวบ้านจะขอพรอะไรบางครั้งก็สมความตั้งใจ  ก็จะมาแก้บน  กับหลวงพ่อโตมหาลาภกันหย่างพอสมควร

 

        หลวงพ่อโตมหาลาภองค์เก่าแก่    จะเป็นองค์เล็กปั้นด้วยปูนซีเมนต์ผู้ปั้นหลวงพ่อโต(ก็คืออาจารย์ เปิ่น ซึ้งเป็นผู้ดูแลวัดมาตั้งแต่ต้น

 

 

            หลวงพ่อโตองค์ปัจจุบัน          เป็นองค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้ช่างมาปั้นเพราะว่าเวลามากราบไห้วจะได้เห็นชัดเจน  เพราะองค์เก่านั้นเล็กมากๆๆ

ประวัติ อดีตเจ้าอาวาสวัดนันทวัน

สังกัด วัดนันทวัน เลขที่ 269 หมู่ที่ 4 ถนนมาลัยแมนตำบล/แขวง สระพังลาน อำเภอ/เขต อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรีรหัสไปรษณีร์ 72220 หมายเลขโทรศัพท์ 01-8275412ชื่อเดิม กอบสิน  นามสกุล วงษ์กัณหาวัน/เดือน/ปี เกิด  31 ก.ค.2507 สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทยสถานที่เกิด บ้านหนองข้าวงาย ตำบล สระพังลาน อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรีนามบิดา นายรอด  นามสกุล  วงษ์กัณหา นามมารดา  นางชั้น   นามสกุล  วงษ์กัณหาอุปสมบทเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)  18  กรกฎาคม  2532  ที่วัด นันทวันตั้งอยู่ที่ เลขที่  269 หมู่ที่ 4  ถนน มาลัยแมน  ตำบล  สระพังลานอำเภอ อู่ทอง  จังหวัด  สุพรรณบุรีนามพระอปัชฌาย์   พระครูเทพสุวรรณธัช  สังกัดวัด  สระพังลานตำบล สระพังลาน  อำเภอ  อู่ทอง  จังหวัด สุพรรณบุรีได้รับฉายา  สิริจนโท  ลายมือชื่อเจ้าของประวัติ  พระอธิการกอบสิน   สิริจนโท  

งานสาธารณูปการ

        วัดนันทวัน    เริ่มก่อตั้งขึ้นมานั้น  ได้มีการก่อสร้างสาธารณูปการหลาย ๆอย่าง  ซึ่งเป็นสาธารณูปการที่สำคัญต่อศาสนา  ต่อพุทธบริษัททั้งนั้น      จึงมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ   พอจะจำแนกแยกเป็นรายละเอียด ตามที่ได้ก่อสร้าง  และความสำคัญ ได้ดังนี้

๑.   ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้ทำการก่อสร้างพระอุโบษถวัดนันทวัน  

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสร้าง

รายการที่ก่อสร้าง

ลักษณะการก่อสร้าง

จำนวนเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

แล้วเสร็จเมือ วัน เดือน ปี

หมายเหตุ

พ.ศ 2509 ครั้งแรก

ครั้งที่ 2(10 มิ.ย.2537)

พระอุโบสถ

คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวกว้าง 6 เมตร ยาว 22 เมตร

ค่าก่อสร้างถึงปี 2535รวม(3,130,700)

ครั้งสอง(2,112,407)

รวม(5,249,107)

10 ธันวาคมพ.ศ 2538

 

 

  ๒ .   ๒๕๒๐ ได้ทำการก่อสร้าง ศาลาการเปรียญ    เป็นศาลาแบบ ๒ ชั้นก่อสร้างด้วยแบบปูนซีเมนต์ หลังคาเป็นแบบผสมไม้         

วัน เดือน  ปี  ที่เริ่มสร้าง

รายการที่ก่อสร้าง

ลักษณะการก่อสร้าง/วัสดุ

จำนวนเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

แล้วเสร็จเมื่อ  วัน เดือน  ปี

หมายเหตุ

31 กรกฎาคม 2524  เพิ่มเติม  หองกระจกอีก  14  พ.ย. 2537

ศาลาการเปรียญ

คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น  กว้าง 16 เมตร  ยาว  46  เมตร  ทรงไทยประยุกต์

ญาติโยมร่วมกันบริจาคเจ้าภาพกฐินผ้าป่าบ้างรวม 3,892,566 บาท150,000  บาท

14   มีนาคม   2536

 

 

14   พฤษจิกายน  2537

 

 


๓.  ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ทำการก่อสร้าง  กุฏีเจ้าอาวาส 

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสร้าง

รายการที่ก่อสร้าง

ลักษณะการก่อสร้าง/วัสดุ

จำนวนเงิค่าก่อสร้างทั้งสิน

แล้วเสร๊จเมื่อ วัน เดือน  ปี

วันเสาร์ที่7 กรกฎาคม 2533 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)

กุฎีสงฆ์ทรงไทย

ทรงไทยประยุกต์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น         กว้าง 7 เมตร     ยาว 12 เมตร        ประดับไม้ทรงไทยภายใน

โยมร่วมทำบุญมีเจ้าภาพบ้างเงินกฐินผ้าป่า         จำนวน 2,100,650      (สองล้านหนึ่งแสนหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

18 สิงหาคม 2535

  ๔ .  ๑๗  พฤศิกายา  พ.ศ. ๒๕๓๓  ทำการก่อสร้าง หอระฆัง ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก   

วัน เดือน  ปี  ที่เริ่มสร้าง

รายการที่เริ่มสร้าง

ลักษณะการก่อสร้าง/วัสดุ

จำนวนเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

แล้วเสร็จเมื่อ วัน  เดือน   ปี

หมายเหตุ

21  เม.ย.   2531

หอระฆัง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  สองชั้นแบบประยุกต์

กว้าง  6  เมตร

ยาว   6    เมตร

มีเจ้าภาพ  2  เจ้าภาพพร้อมญาติโยมร่วมกันบริจาค  จำนวน  321,000-

(สามแสนสองหมื่นหนึ่งบาทถ้วน)

25  กันยายน  2531

 

 
 

 

 

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (3.77 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (3.68 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (3.76 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูนันทวันพิทักษ์ สญฺญโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระมนต์ชัย ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-05-2566

พระพี พาหิโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระเนตร กลฺยาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระธีรชัย ญาณธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2565

พระกันต์ทัศน์ ภทฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

พระประยุทธ ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระไพโรจน์ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ประชุมคณะสงฆ์ อำเภออู่ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 08-12-2566

เปิดดู 75 ครั้ง

การประชุมพหุพาคีของอำเภออู่ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 04-09-2566

เปิดดู 46 ครั้ง

ประชุมคณะสงฆ์อำเภออู่ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2566

เปิดดู 76 ครั้ง

ทอดผ้าป่าสร้างสิ่งปลูกสร้าง สภต สระยายโสม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2566

เปิดดู 64 ครั้ง

ถวายเทียน รร สระยายโสมวิทยา

ข้อมูลเมื่อ : 24-07-2566

เปิดดู 57 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กิจกรรมงานบุญปร...

วันที่จัดงาน : 01-01-2567

เปิดดู 50 ครั้ง

งานสงกรานต์ ทำบ...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 108 ครั้ง

ทอดผ้าป่าสามัคค...

วันที่จัดงาน : 01-04-2565

เปิดดู 99 ครั้ง

ทำบุญงานบูรพาจา...

วันที่จัดงาน : 28-12-2564

เปิดดู 98 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อโต องค์ค...

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

มณฑป แก้วสารพัด...

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

รูปเหมือนอดีตเจ...

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

ศาลาเอนกประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 153 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ชมรมสิบล้อ อู่ท...

ข้อมูลเมื่อ 12-02-2566

เปิดดู 43 ครั้ง

ชมรมสิบล้ออู่ทอ...

ข้อมูลเมื่อ 12-02-2566

เปิดดู 57 ครั้ง

ชาวพุทธร่วมบวชน...

ข้อมูลเมื่อ 12-02-2566

เปิดดู 57 ครั้ง

โครงการบรรพชาสา...

ข้อมูลเมื่อ 28-03-2565

เปิดดู 78 ครั้ง

งานบุญบูรพาจารย...

ข้อมูลเมื่อ 19-01-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมะ สอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2566

เปิดดู 374 ครั้ง

ธรรมะ คำสอน คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2566

เปิดดู 93 ครั้ง

สาระธรรม คำสอน

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2566

เปิดดู 396 ครั้ง

ต้นไม่พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

การสร้างสมบุญนำสุขมาให้

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 985 ครั้ง

การรู้สิ่งที่ควรรู้

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

ฟังธรรมแล้วต้องนำมาปฎิบัติ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 122 ครั้ง

การไม่จองเวร

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สร้างศาลาธรรมสั...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2566

เปิดดู 428 ครั้ง

บรรพชาสามเณร

ข้อมูลเมื่อ : 28-03-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

เยาชนชาวพุทธ

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

อบรมนักเรียน

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 287 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดนันทวัน

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

วัดนันทวัน

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

วัดนันทวัน

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถวัดนันทวัน

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ศาลาเอนกประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ป้ายชื่อวัด

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

พระพุทธเมตตา

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

หลวงพ่อโตมหาลาภ

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด