เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8789 รูป
สามเณร
345 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9350 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7595 รูป
ลาสิกขา
17 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

สื่อมีเดีย

ความเรียบง่ายนั...

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู : 6

อยู่กับปัจจุบัน...

โดย วัดท่านางเริง

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู : 9

"วิหญฺญตี จิตฺต...

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู : 3

ปิยานํ อทสฺสนํ ...

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู : 5

อตฺตา หเว ชิตํ ...

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู : 3

อย่าไว้วางใจ คน...

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2565

เปิดดู : 15

ผู้ที่ถูกสุขและ...

โดย วัดท่านางเริง

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2565

เปิดดู : 9

การเลือกแล้วจึง...

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2565

เปิดดู : 13

ตนเป็นผู้กำหนดช...

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2565

เปิดดู : 6

ไม่ควรกล่าว คำล...

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2565

เปิดดู : 10

อตฺตา หิ อตฺตโน...

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 18-09-2565

เปิดดู : 16

อตฺตา สุทฺนฺโต ...

โดย วัดท่านางเริง

ข้อมูลเมื่อ : 18-09-2565

เปิดดู : 11

913 รายการ / 77 หน้า
1
2
3
4