เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

สื่อมีเดีย

อฑฺฒา เจว ทฬิทฺ...

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2566

เปิดดู : 21

เมื่อล้างมลทินค...

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2566

เปิดดู : 6

เมื่อ “เธอ” ไม่...

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2566

เปิดดู : 17

ชนทั้งหลายย่อมเ...

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2566

เปิดดู : 11

อนุฏฐานมลา ฆรา

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 14-01-2566

เปิดดู : 20

นตฺถิ จิตฺเต ปส...

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 14-01-2566

เปิดดู : 11

ทินฺนํ โหติ สุน...

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 14-01-2566

เปิดดู : 12

น เว อนตฺถกุสเล...

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 14-01-2566

เปิดดู : 14

สัมมาทิฏฐิ

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2566

เปิดดู : 21

สิ่งทั้งหลายไม่...

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2566

เปิดดู : 92

“อตฺตา หเว ชิตํ...

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2566

เปิดดู : 27

อตฺตา หเว ชิตํ ...

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2566

เปิดดู : 86

973 รายการ / 82 หน้า
1
2
3
4