เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

สื่อมีเดีย

สัปดาห์พระพุทธศ...

โดย วัดราษฎร์บำรุง

ข้อมูลเมื่อ : 28-05-2566

เปิดดู : 2

อตฺตา หเว ชิตํ ...

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 27-05-2566

เปิดดู : 6

ความเรียบง่ายนั...

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 27-05-2566

เปิดดู : 6

ผู้ใดตื่นอยู่ขณ...

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 27-05-2566

เปิดดู : 3

อกิญฺจนํ นานุปต...

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 27-05-2566

เปิดดู : 4

แผ่นพับ และแผนท...

ประเภทไฟล์ : jpg

โดย วัดกาหลง

ข้อมูลเมื่อ : 12-05-2566

เปิดดู : 48

หลักธรรมคำสอน

โดย วัดหนองแหน

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2566

เปิดดู : 37

สุขา สงฺฆสฺส สา...

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

เปิดดู : 18

สัตว์ทั้งหลายปร...

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

เปิดดู : 14

ความเอ๋ย ความแก...

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

เปิดดู : 12

ธรรมดาของโลก “ม...

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

เปิดดู : 25

วัดหนองยายทรัพย...

ประเภทไฟล์ : jpg

โดย วัดหนองยายทรัพย์

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

เปิดดู : 6

1,025 รายการ / 86 หน้า
1
2
3
4