เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8789 รูป
สามเณร
345 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9350 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7595 รูป
ลาสิกขา
17 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาสมุทรสาคร

                                          ประวัติ นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ

ชื่อ/นามสกุล            นางอนงค์รักษ์   กันธิยาใจ

ตำแหน่ง                  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

เกิด                         วันที่ 1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2512

ประวัติการศึกษา

          ปริญญาตรี     ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิทยาลัยครูเชียงใหม่

          ปริญญาโท     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.บ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ

          พ.ศ. 2561     นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  สำนักงานพระพุทธศาสนา       

                               จังหวัดกำแพงเพชร

          พ.ศ. 2564     นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  สำนักงานพระพุทธศาสนา 

  จังหวัดน่าน

          พ.ศ.  2565    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

โดย : คณะสงฆ์ภาค ๑๔

จำนวนเข้าดู : 47

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กันยายน พ.ศ. 2565 06:00:04

ข้อมูลเมื่อ : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09:26:03

 
 
 
 

เกี่ยวกับคณะสงฆ์ภาค ๑๔

พระเทพศาสนาภิบาล
เจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

เปิดดู : 110

พระบวรรังษี
รองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 72

พระครูปลัด พงษ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 69

พระมหาสุพิศ ธมฺมคุตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 85

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานครปฐม

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 30

นายอัครนันท์ นนทา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนากาญจนบุรี

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๔

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 65