เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูโสภณคุณาธาร สิงห์โต เรืองโรจน์

ฉายา
ปสนฺนจิตฺโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
68 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดสาลี
เป็นเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 464

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2566 12:51:33

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 14:58:53

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ/ฉายา พระครูโสภณคุณาธาร  ฉายา ปสนฺนจิตฺโต  อายุ ๖๗  พรรษา ๔๔
๒. สถานะเดิม ชื่อ สิงห์โต  นามสกุล เงินเรืองโรจน์
     เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี แรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปี มะเมีย
                -ตรงกับวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗
     ชื่อบิดา นายทองใบ  นามสกุล เรืองโรจน์   
     ชื่อมารดา นางทองหล่อ นามสกุล เรืองโรจน์
     ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
๓.บรรพชาอุปสมบท อุปสมบทเมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘  ตรงกับที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๑
    มีพระครูพัทธกิจ วัดสาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์
    มีพระครูบัว  ธมฺมธีโร วัดเสาธงทอง ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
    มีพระใบฎีกาผัน สุธมฺโม วัดลาดน้ำขาว ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์
๔.วิทยฐานะ สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนบางบัวทอง
                           พ.ศ. ๒๕๒๑ จบนักธรรมชั้นตรี
                           พ.ศ. ๒๕๒๒ จบนักธรรมชั้นโท
                           พ.ศ. ๒๕๒๓ จบนักธรรมชั้นเอก
๕.งานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นกรรมการสอบธรรมชั้น นวกภูมิ
                           พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
                           พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมชั้น นวกภูมิ
                           พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม
                           พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของจังหวัดสุพรรณบุรี
                           พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
๖.งานปกครอง    พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
                           พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาลี
                           พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดสาลี
                           พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเจ้าคณะตำบลสาลี
                           พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นพระอุปัชฌาย์
                           พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
                           พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
                           พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2523

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2514
โรงเรียนบางบัวทอง