เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8382 รูป
สามเณร
310 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8906 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7226 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทุ่งนาตาปิ่น

รหัสวัด
02720302004

ชื่อวัด
วัดทุ่งนาตาปิ่น

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดทุ่งนาตาปิ่น

เลขที่
256

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ด่านช้าง

เขต / อำเภอ
ด่านช้าง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72180

เนื้อที่
24 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

มือถือ
0849025569

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 983

ปรับปรุงล่าสุด : 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 13:04:54

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของวัด
          บ้านทุ่งนาตาปิ่นเป็นหมู่บ้านชุมชนเก่าแก่ ชาวบ้านอยู่รวมอาศัยกันมาอย่างช้านาน  เดิมกับอำเภอเดิมบางนางบวช การคมนาคมเดินทางไม่สะดวกประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นศาสนิกชนนับถือศาสนาพุทธ  ถึงโอกาสวันสำคัญทางศาสนาพุทธ  หรือมีพิธีกรรมทางศาสนามีความยากลำบากในการเดินทางไปร่วมพิธี
          ดังนั้นชาวบ้านทุ่งนาตาปิ่นจึงได้ร่วมมือปรึกษาหารือกัน เพื่อที่จะก่อสร้างที่พักสงฆ์ไว้เป็นสถานที่ทำบุญ  ประกอบพิธีทางศาสนา และได้เริ่มดำเนินการหาสถานที่และได้ที่ก่อสร้าง จำนวน ๑๕ ไร่ โดยเริ่มสร้างเป็นพื้นฝากไม้ไผ่ หลังคามุงแฝก และพัฒนาตามลำดับ
พ.ศ.๒๔๗๕  ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัด  ในสมัยของ  ผู้ใหญ่ทอน  คำมี(เกษียณอายุ) และผู้ใหญ่สีมา  คำรักษ์(เกษียณอายุ)
          ต่อมากำนันสมมา  แสนคำ  กำนันตำบลด่านช้าง ได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญก่อสร้างห่อสวดมนต์  ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ซึ่งเจ้าคณะปกครองฝ้ายสงฆ์ ได้ปกครองดูแลกันตลอดมา และได้รับการพัฒนาส่งเสริมจากชาวบ้านทุ่งนาตาปิ่น ร่วมกับผู้ใหญ่จันทร์  ผุงศิริ  และ  ผู้ใหญ่จำลองทองสิบงวษ์ ในปัจจุบัน
           ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ มีการวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอุโบสถขึ้น ได้ความอนุเคราะห์เมตตา
                             ๑.พระครูโสภณสิทธิการ   จิตจรุงพร
                             ๒.คุณสุทธิลักษณ์   จิตจรุงพร
                             ๓.คุณปริม    จิตจรุงพร
                             ๔.คุณเนตรนภิส      ตั้งตรงวัฒนา
                             ๕.คุณสุธี – คุณชลีพรรณ   จิตจรุงพร
                             ๖.คุณพริ้มเพรา      จิตจรุงพร
                             ๗.คุณนลิน   จิตจรุงพร
          ดูแลการก่อสร้างโดย พระครูวกรมพัฒนากิจ และผู้ใหญ่ จำลอง  ทองสิบวงษ์ตั้งแต่เริ่มต้นจรเสร็จ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๐๐,๐๐ บาทเศษ
          พ.ศ.๒๕๕๓ ทางวัด และ ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินบริเวณติดกับวัด มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน เพื่อไว้สร้างศาสนวัตถุและจัดงานผูกพัทธะสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
          รายนานเจ้าอาวาส ตามลำดับต่อไปนี้
          ๑.พระอาจารณ์ออง                                       ๗.พระอาจารณ์ยอด
          ๒.พระอาจารณ์เกษม                                     ๘.พระอาจารณ์วิเชียร
          ๓.พระอาจารณ์บัว                                         ๙.พระอาจารณ์บุญมี
          ๔.พระอาจารณ์มี                                          ๑๐.พระอาจารณ์แคล้ว
          ๕.พระอาจารณ์สุเทพ                                     ๑๑.พระอาจารประสิทธิ์
          ๖.พระอาจารณ์อินทร์                                    ๑๒.พระครูวิกรมพัฒนกิจ
                                                                             ๑๓.พระอาจารณ์สุธน
                                                                             ๑๔.พระอาจารณ์กิมเลี้ยง(ปัจจุบัน)
มีศาสนและถาวรวัตถุเป็นหลักฐานแล้วคือ
          ศาลาการเปรีญย ๑ หลัง
          อุโบสถ ๑ หลัง
          เมรุคอนกรีต ๑ หลัง
          หอสวดมนต์ ๑ หลัง
          กุฏิ ๓ หลัง
          มณฑป ๑ หลัง
         
         

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (75.37 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (154.86 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการกิมเลิ้ยง ปิยสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

พระภัทรพงค์ กตปุญโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-06-2565

พระไพโรจน์ คุณวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

พระน้ำวิง ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

พระพงศภัทร์ กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เชิญร่วมกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 206 ครั้ง

ร่วมสนับสนุนโครงการ " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 465 ครั้ง

เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สรา้งสุข

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สือสารประเพณีมห...

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

งานบุญกฐิน

วันที่จัดงาน : 23-10-2564

เปิดดู 68 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อปิ่นเพชร...

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

เปิดดู 372 ครั้ง

พระประธานหอสวดม...

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

หลวงพ่อแดง

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

เปิดดู 214 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

อนุโมทนาบุญ

ข้อมูลเมื่อ 04-03-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

ก้าวผ่านปัญหาอุ...

ข้อมูลเมื่อ 20-02-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

สาระธรรม

สติ

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

ธรรมมะของการให้ทาน

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 261 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดทุ่งนาตาปิ่น

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เมรุ

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

ซุ้มประตู

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

กำแพงวัด

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

ศาลาธรรมสังเวช

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

หอสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

มณฑปหลวงพ่อแดง

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด