เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสาลี

รหัสวัด
02720406001

ชื่อวัด
วัดสาลี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 26 เดือน มีนาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดสาลี

เลขที่
229

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สาลี

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
12 ไร่ 1 งาน - ตารางวา

มือถือ
081 2126920

Fax
035 2233290

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1214

ปรับปรุงล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:09:40

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 06:25:11

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสาลี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๕๐
            -อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ประมาณ ๒.๑ กิโลเมตร
            -ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน
            -ทิศใต้ติดกับคลองสาลี
            -ทิศตะวันออก ติดกับบ้านเรือนประชาชน
            -ทิศตะวันตก ติดกับโรงเรียนวัดสาลี
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔ เดิมทีนั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ตั้งในปัจจุบันบนเกาะกลางน้ำ ชาวบ้านเรียกที่บริเวณนั้นว่า อ่าวตาปลั่ง (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาลี และองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี)  ส่วนชื่อวัดสาลีนั้น สันนิษฐานว่าตั้งตามชื่อ คลองสาลี ซึ่งเรียกขานกันมาก่อนหน้านั้นแล้ว ต่อมาในปี ๒๔๑๒ ปู่ปาน สังฆโร ซึ่งเป็นชีปะชาว และเป็นผู้ดูแลวัดในขณะนั้นเห็นว่า วัดถูกเซาะตลิ่งพังลงไปเรื่อยๆ จึงได้เรียกชาวบ้านมาร่วมกันหาทางแก้ไข และได้ลงความเห็นร่วมกันว่าสมควรจะย้ายวัดไปอยู่ฝั่งตรงข้าม (คือที่ตั้งวัดในปัจจุบัน) โดยที่ นายแก้ว นางหมา สุวรรณหงษ์ ได้บริจาคที่นาให้เพื่อใช้ในการสร้างวัด จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้รับความอุปถัมภ์จาก  พระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน) แห่งวัดบางนมโค  ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม ทั้งศาลาการเปรียญ และอุโบสถ และได้ทำเรื่องขอพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยพระพุทธวิถีนายก คณะกรรมการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับพระราชวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๖๕  จากนั้นได้มีการพัฒนาวัดสาลี ให้เป็นที่พึ่งในทางการกุศลของชุมชนเป็นต้นมา จนถึงทุกวันนี้
ลำดับเจ้าอาวาสวัดสาลี 
               
๑.พระอธิการกล่ำ
               ๒.พระอธิการหรอย
               ๓.พระอธิการจิ๋ว
               ๔.พระอาจารย์ (เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
               ๕ พระาอาจารย์สมชาย (เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
               ๖.พระอธิการสาคร
               ๗.พระครูปัญญาโสภิต (ต่อมาย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง)
               ๘.พระอธิการห้อย
               ๙.พระครูพิศาลสมณคุณ (ช่อง กลฺยาโณ) พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๕๒๘
              ๑๐.พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต) พงศ. ๒๕๒๘ - ปัจจุบัน
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย 
                ๑.อุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๖.๕ เมตร เดินเป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ต่อมาได้ปฏิสังขรณ์เป็นอาคารคอนกรีตเสร็มเหล็ก ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔.๙ เมตร สูง ๖ เมตร  และมีภาพเขียนสี บรรยายพุทธประวัติ, พระเจ้า ๑๐ ชาติ, ทวารบาน เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓
                ๒.ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑.๕ เมตร ยาว ๒๔.๕ เมตร ส้รางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ เดิมเป็นอาคารไม้ ต่อมาได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารแฝดขนาด กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๕๓ เมตร เป็นอาคารตึกครึ่งไม้ และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ปัจจุบันแล้วเสร็จกว่า ๘๐%
                ๓.กุฏิสงฆ์  เป็นอาคารตึกครึ่งไม้ ๖ หลัง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อปี ๒๕๔๐ 
                ๔.ศาลาเอนกประสงค์ เป็นอาคารไม้ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑  ต่อมาได้ปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นอาคารโครงเหล็กหลังคาเบา ขนาด กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๕๑ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑
                ๕.หอสวดมนต์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒
                ๖.อาคารปฏิบัติกรรมฐาน เป็นอาคารโครงเหล็กหลังคาเบา ขนาด กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                ๗.วิหารบูรพาจารย์  เป็นอาคารโครงเหล็กหลังคาเบา ขนาด กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๑.๗ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓
                   ปัจจุบัน พระครูโสภณคุณาธาร เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสาลี  ได้มีดำริในการสร้างพิพิธภัณฑ์ของเก่า ประกอบด้วย เรือประเภทต่างๆ, เครื่องครัว เครื่องใช้สมัยก่อน, ตะเกียงเจ้าพายุ,  วิทยุ, โทรทัศน์, อุปกรณ์การเกษตร, เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชม  เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนสมัยก่อน และเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (162.46 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโสภณคุณาธาร สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2567

พระมานะ มานิโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2567

พระไพฑูรย์ หํสวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2566

พระสมุห์นิรุตน์ นิรุตฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระทรงวิทย์ ธมฺมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันสงกรานต...

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

ประเพณีห่มผ้าหล...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 142 ครั้ง

ประเพณีสงกรานต์

วันที่จัดงาน : 13-04-2564

เปิดดู 72 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

บูรพาจารย์ที่สำ...

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

หลวงปู่ขาว

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 444 ครั้ง

หลวงปู่ไตรโลกนา...

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

เปิดดู 220 ครั้ง

พระพุทธโสนันโท(...

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู 261 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

แก้อิจฉา

ข้อมูลเมื่อ 30-01-2566

เปิดดู 1362 ครั้ง

แผ่บุญเด็กวัดสา...

ข้อมูลเมื่อ 03-02-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

เชิญชมสาลี

ข้อมูลเมื่อ 16-02-2565

เปิดดู 103 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมะสะกิดใจ

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2566

เปิดดู 245 ครั้ง

พุทธศาสนสุภาษิต และคติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

เปิดดู 400 ครั้ง

สื่อมีเดีย

เชิญชมสาลี

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสาลี

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ที่นา

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด