เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ) ศรีราคำ

ฉายา
อิฏฺฐาสโภ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
73 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 499

ปรับปรุงล่าสุด : 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 13:22:04

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 04:44:13

 
 
 
 

ประวัติ

 พระราชวิสุทธาภรณ์  (ทองดำ) อิฎฺฐาสโภ วิทยฐานะ  น.ธ.เอก ป.ธ.๖  พ.ม. พธ.บ. พธ.ม. (กิตติมศักดิ์)
 เจ้าอาวาส วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร  รจจ.กาญจนบุรี

สถานะเดิม  ทองดำ นามสกุล ศรีราคำ เกิด ๑๑ กันยายน ๒๔๙๒  ต. ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
บิดา นาย เหว่า มารดา นาง ปัด  ศรีราคำ
อุปสมบท ๒๐ เมษายน ๒๕๑๒
พระอุปัชฌาย์             พระมหาไพบูลย์ กตปุญฺโญ
พระกรรมวาจาจารย์     พระอาบ เตชปญฺโญ
พระอนุสาวนาจารย์      พระอธิการสมควร เหมรํสี 
อุปสมบท ณ.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร (พระอารามหลวง)   รองเจ้าคณะจังหวัด กาญจนบุรี
สมณศักดิ์ปัจจุบัน  เจ้าคุณชั้นราช ในพระราชทินนามที่  พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ) อิฎฺฐาสโภ

สมณศักดิ์

พระครูศรีกาญจนานุรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2519
พระวิสุุทธิกาญจนวิบูลย์
ได้รับ พ.ศ. 2531
พระราชวิสุทธาภรณ์
ได้รับ พ.ศ. 2543

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2507
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2527

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2523
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย