เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8306 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8812 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7150 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าเจริญ

รหัสวัด
02720404003

ชื่อวัด
วัดท่าเจริญ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดท่าเจริญ

เลขที่
123

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางใหญ่

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
19 ไร่ - งาน 38 ตารางวา

มือถือ
0865586172

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 1401

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:41:40

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดท่าเจริญ
ตำบลบางใหญ่    อำเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี
            วัดท่าเจริญ  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒๓ หมู่ ๓  ตำบลบางใหญ่  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งวัดเมื่อ  พ.ศ.๒๔๕๑  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ ๒  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๔
                     วัดท่าเจริญเป็นวัดโบราณ สร้างมานานนับร้อยปีได้  ชื่อวัดท่าเจริญมาแต่เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่และผู้สูงอายุที่เป็นชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ หลวงพ่อฉิม จึงเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างวัด เดิมท่านอยู่ที่วัดบางแม่หม้ายและได้มาปฏิบัติธรรมที่ริมแม่น้ำเห็นว่าที่มีความร่มรื่น จึงริเริ่มสร้างเสนาสนะขึ้นพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกาที่เสื่อมใสศรัทธา ได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้น  และสิ่งปลูกสร้าง  และได้เป็นวัดขึ้น  ณ  ที่นี้  จึงได้เรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดท่าเจริญ”  เข้าใจว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยตอนกลางกรุงรัตนโกสินทร์ผู้หลักผู้ใหญ่เล่ากันสืบๆ มาว่า  ที่วัดท่าเจริญนี้ ติดกับแม่น้ำท่าจีนคนแถวนี้พร้อมชาวบ้านจึงมีการสันจรเดินทางเรืออยู่ประจำ และยังมีเรือเมล์โดยสารสองชั้นวิ่งไปเท่าที่ทราบมีชื่อเรือว่า ขุนแผน ขุนช้าง และบัวคลี่ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นมาเรือขาวโดยสาร วิ่งผ่านไปมาเสมอ   จากจังหวัดสุพรรณบุรีไปนครปฐม  จึงเป็นท่าข้ามขึ้นเรือของประชาชนคนแถวนี้เพื่อไปมาอยู่เป็นประจำ     ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปการทางเดินสันจรของชาวบ้านทางน้ำหามีเหมือนแต่ก่อนไม่  แต่มีน้ำไหลผ่านประจำจนตราบถึงทุกวันนี้    
มีอาณาเขต ดังนี้  ทิศเหนือยาว  -  ตารางวา  จดแม่น้ำท่าจีน  ทิศใต้ยาว  -  ตารางวา  จดหมู่บ้าน  ทิศตะวันออก  -  ตารางวา  จดแม่น้ำท่าจีน  ทิศตะวันตก  -  ตารางวา  จดติดกับวัดบางแม่หม้าย
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้ หอระฆัง อาคารปฎิบัติธรรม เมรุ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ รูปเหมือนอดีดเจ้าอาวาส
การปกครองในวัดท่าเจริญ
วัดท่าเจริญ  มีเจ้าอาวาสปกครองกันมาเป็นลำดับ ดังนี้
รูปที่ ๑.  พระฉิม   พ.ศ.๒๔๕๑ - ๒๔๗๘
รูปที่ ๒.  พระครูกัลยาณวุฒิคุณ   พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๕๑๙
               เป็นพระครูสัญญาบัตร
               เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วเป็นหมอรักษาโรคได้
              การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙
รูปที่ ๓.  พระครูสุวรรณภัทราจารย์   พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๔๘
              เป็นพระครูสัญญาบัตร
              เป็นพระอุปัชฌาย์
              เป็นเจ้าคณะตำบล
รูปที่ ๔. พระครูกิตติสารธรรม พ.ศ.๒๕๔๙ –ถึงปัจจุบัน
ข้อมูลจากหนังสือประวัติสุพรรณบุรี 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (6.48 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกิตติสารธรรม (เดชา) กิตฺติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2567

พระครูสมุห์ ประวิทย์ กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระครูสมุห์ สุนทร กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระไพโรจน์ นนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระเชาวลิต ชวโน

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สืบสารประเพณี

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 61 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญกุศลให้บุร...

วันที่จัดงาน : 04-03-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานประจำอ...

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2565

เปิดดู 71 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สถานที่บริเวณวั...

ข้อมูลเมื่อ 11-06-2567

เปิดดู 19 ครั้ง

หลวงพ่อสำเนียง

ข้อมูลเมื่อ 28-01-2565

เปิดดู 583 ครั้ง

สาระธรรม

พุทธศาสนสุภาษิต

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

สื่อมีเดีย

รักษาศีลอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดท่าเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

รวมใจจิตอาสา

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด