เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหารุ่งธรรม คุ้มกระทึก

ฉายา
โรจโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
47 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์

จำนวนเข้าดู : 189

ปรับปรุงล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:11:18

ข้อมูลเมื่อ : 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:23:30

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ พระมหารุ่งธรรม  ฉายา โรจโน นามสกุล คุ้มกระทิก อายุ ๔๖ พรรษา ២១
น.ธ. เอก / ปธ. ร.ว.ค. (รายวิชาชีพครู) ศษ.ม. (สาขาพัฒนศึกษา) ปส.ศ. ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ศน.บ. ( สาขาศาสนาและปรัชญา) ( ปน.ส.) ประกาศนียบัตรการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ ปทศ. หลักสูตรการเทศานา ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม, ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน, พระธรรมทูต
๒.สถานะเดิม
มีนามเดิมว่า รุ่งธรรม นามสกุล คุ้มกระทึก
เกิดวันอังคาร ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ตรงกับขึ้น ค่ำ เดือน ๘
ณ บ้านเลขที่ ๗๐/๑ หมู่ ๔ ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 บิดา นายชิด คุ้มกระทึก   มารดา นางสมจิตร ทองจุนเจือ
๓. บรรพชา
    ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ วันที่ ณ วัดดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เวลา ๑๓.00 น. โดยมี พระครูไพศาลธรรมวาที่ ( เท้ โกวิโท)  เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบัน (มรณะภาพแล้ว)
๔. อุปสมบท
วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เวลา ๐๘.๔๕ น.
ณ พัทธสีมาวัดดอนหวาย ​ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดยมี  พระอุปัชฌาย์         - พระครูพิศาลสาธุวัตร์ วัดท่าพูด  (มรณะภาพ)
        พระกรรมวาจาจารย์   - พระครูศีลวัตรวิบูล วัดเพลินเพชร  ( มรณะภาพ )
        พระอนุสาวนาจารย์   - พระมหารวม สุเมธี วัดไร่ขิง ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง(พระอารามหลวง)
๕. วิทยฐานะ
    
 พ.ศ. ๒๕๖๐                สอบบาลี ได้เปรียญธรรม ประโยค ๔       สำนักเรียนจังหวัดนนทบุรี      
    พ.ศ. ๒๕๓๘               สอบธรรมได้นักธรรม ชั้นเอก              สำนักเรียนจังหวัดนครปฐม
    พ.ศ. ๒๕๕๔               สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพัฒนศึกษา (ศษ.ม.)   มหาวิทยาลัยศิลปากร
    พ.ศ. ๒๕๕๗               สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ (ป.ส.)
    พ.ศ. ๒๕๕๔               สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปส.ศ.) 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เปรีญยธรรม3
ได้รับ พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2554
ศีลปากร