เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดอู่ตะเภา

รหัสวัด
02720209004

ชื่อวัด
วัดอู่ตะเภา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 500

ที่อยู่
วัดอู่ตะเภา

เลขที่
159

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หัวนา

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
38 ไร่ 3 งาน - ตารางวา

มือถือ
082-392 5565

จำนวนเข้าดู : 1034

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กันยายน พ.ศ. 2565 18:03:25

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 12:22:36

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดอู่ตะเภา
วัดอู่ตะเภา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๓ งาน อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จดคลองสาธารณะ ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตก จดฝายหัวกระบือ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอุโบสถแบบท้องเรือสำเภา ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลัง และตึก ๑ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังปูชนียวัตถุพระประธานประจำอุโบสถ และพระพุทธรูปศิลาแลง สร้างในสมัยอยุธยา และอุโบสถเก่ามีลวดลายประดับอายุประมาณ ๔๐๐ ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา วิสุงคาม บูรณะเมื่อ พศ.๒๔๘๒ แล้วเสร็จ พศ.๒๕๔๔ พระประธานในอุโบสถมีพระนามว่า หลวงพ่อแก้ว
วัดอู่ตะเภา ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑ ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้านอู่ตะเภา บริเวณที่ตั้งวัด เป็นที่ราบติดลำคลองหัวกระบือ ล้อมรอบด้วยชุมชนหมู่บ้านอู่ตะเภารอบนอกเป็นทุ่งนาและไร่อ้อย การสร้างบูรณะพัฒนาวัด พระอธิการเรืองได้สร้างกุฏิจำนวน ๔-๕ หลัง และศาลาไม้ ในสมัยพระครูวิมลจันทโชติ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้แก่ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิ จำนวน ๕ หลัง ฌาปสถาน หอระฆัง บูรณะอุโบสถหลังเก่าให้อยู่ในสภาพดี โดยศิลปากรบูรณะให้เป็นโบราณสถาน และขุดลอกบูรณะสระน้ำ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน เลี้ยงปลา และสัตว์น้ำต่าง ๆ และระบายน้ำคลองหัวกระบือได้ ตลอดจนให้ความอุปถัมภ์ การศึกษาของนักเรียน โดยให้ใช้ที่วัดสร้างโรงเรียนประถมศึกษา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระเรือง พ.ศ.๒๔๗๕ - ๒๕๑๓
รูปที่ ๒ พระพลัด พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๖
รูปที่ ๓ พระวาน  พ.ศ.๒๕๑๖ -  ๒๕๑๙
รูปที่ ๔ พระรอด  พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๒๒
รูปที่ ๕ พระม้วน  พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๕
รูปที่ ๖ พระครูวิมลจันทโชติ พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๔๙
รูปที่ ๗ พระอธิการเฉลิมพล อินฺทาโภ พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๖๓
รูปที่ ๘ พระมหาเดชาธร สุภชโย พ.ศ.๒๕๖๔ - ปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาเดชาธร สุภชโย

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระประยงค์ อภิปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ผ้าป่า

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 303 ครั้ง

ญาติโยมมาทำบุญที่วัดทุกวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 325 ครั้ง

บูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 263 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ญาติโยมมาทำบุญท...

วันที่จัดงาน : 02-03-2565

เปิดดู 151 ครั้ง

ผ้าป่า

วันที่จัดงาน : 20-02-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถเก่า วัดอ...

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 1000 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

วัดอู่ตะเภา

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด