เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูพิจิตรสรคุณ (พรประสิทธิ์) บัวคำ

ฉายา
ปภากโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
60 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดบางแก้ว
เป็นเจ้าคณะตำบลท่าพระยา

จำนวนเข้าดู : 459

ปรับปรุงล่าสุด : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:14:28

ข้อมูลเมื่อ : 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 10:34:30

 
 
 
 

ประวัติ

๑.   ชื่อ
พระครูพิจิตรสรคุณ   ฉายา ปภากโร   อายุ  ๕๙ ปี พรรษา ๓๙ วิทยฐานะ  น.ธ.เอก
วัดบางแก้ว     ตำบลบางแก้ว    อำเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ๑.  เจ้าอาวาสวัดบางแก้ว
                   ๒.  เจ้าคณะตำบลท่าพระยา
๒.   สถานะเดิม
ชื่อ   พรประสิทธิ์   นามสกุล   บัวคำ   เกิดวัน  ๕  ฯ  ๕  ปีมะเถาะ
ตรงกับวันที่   ๑๘   เมษายน  พ.ศ.   ๒๕๐๖
บิดาชื่อ   นายหล่ำ   มารดาชื่อ   นางสอิ้ง   บัวคำ
บ้านเลขที่  ๒๓  หมู่ ๓  ตำบลสระกระเทียม  อำเภอเมือง    จังหวัดนครปฐม
๓. บรรพชา
วัน ๑ ฯ ๕  ค่ำ  ปี  กุน    ตรงกับวันที่  ๒๗   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖
        ณ วัดกลางบางแก้ว   ตำบลบางกระเบา  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์         พระครูวิบูลสิริธรรม  วัดตุ๊กตา  
                        ตำบลบางกระเบา    อำเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม
 
๔.   อุปสมบท  วัน ๑ ฯ ๕  ค่ำ  ปี  กุน    ตรงกับวันที่  ๒๗   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖
ณ  วัดกลางบางแก้ว   ตำบลบางกระเบา  อำเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์          พระครูวิบูลสิริธรรม  วัดตุ๊กตา  
                        ตำบลบางกระเบา    อำเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์   พระปลัดใบ คุณวีโร             วัดกลางบางแก้ว  
                        ตำบลบางกระเบา    อำเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์    พระทองคำ สุวณฺโณ             วัดตุ๊กตา
                        ตำบลบางกระเบา     อำเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม
๕.   วิทยฐานะ
พ.ศ.   ๒๕๑๖        สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม
                                ตำบลสระกระเทียม    อำเภอเมือง    จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.   ๒๕๑๙        สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม
                        ตำบลสระกระเทียม    อำเภอเมือง    จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.   ๒๕๒๖        สอบได้นักธรรมชั้นตรี    สำนักศาสนศึกษาวัดกลางบางแก้ว
พ.ศ.   ๒๕๒๗        สอบได้นักธรรมชั้นโท    สำนักศาสนศึกษาวัดกลางบางแก้ว
พ.ศ.   ๒๕๓๒        สอบได้นักธรรมชั้นเอก   สำนักศาสนศึกษาวัดกลางบางแก้ว
     ตำบลบางกระเบา  อำเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม
๖.   งานการปกครอง
พ.ศ.   ๒๕๔๙       เป็นเจ้าอาวาสวัดบางแก้ว
ผ่านการอบรมเจ้าอาวาส รุ่นที่ ๑๑ ณ วัดสามพระยาวรวิหาร
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ (รูปภาพประกอบ หน้าที่ ๓๙)
พ.ศ.   ๒๕๕๕        เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.   ๒๕๕๖       เป็นเจ้าคณะตำบลท่าพระยา
๗.   งานการศึกษา
        พ.ศ.   ๒๕๓๓         เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม)
พ.ศ.   ๒๕๔๒        เป็นกรรมการตรวจสอบธรรมสนามหลวง    
พ.ศ.   ๒๕๔๙        เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ.   ๒๕๔๙        เป็นประธานสนามสอบธรรมศึกษา
                        โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
๘. สมณศักดิ์
        พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมที่ พระครูพิจิตรสรคุณ
                        ในพระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร
                        เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๑
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูพิจิตรสรคุณ
ได้รับ พ.ศ. 2540

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2519
โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม