เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโป่งเสี้ยว

รหัสวัด
2710113002

ชื่อวัด
วัดโป่งเสี้ยว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2521

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน มกราคม ปี 2522

ที่อยู่
วัดโป่งเสี้ยว

เลขที่
179

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
บ้านเก่า-ลิ้นช้าง

แขวง / ตำบล
วังเย็น

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน 9 ตารางวา

Line
0639695499

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0639695499

จำนวนเข้าดู : 458

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:28:49

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 17:16:08

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดโป่งเสี้ยว

...วัดโป่งเสี้ยว ตั้งอยู่ที่บ้านลุ่มโป่งเสี้ยว หมู่ที่ ๖ ตําบลวังเย็น อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (เดิมขึ้นกับหมู่ที่ ๕ ตำบลจรเข้เผือก จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ ตำบลด่านมะขามเตี้ย ตำบลกลอนโต และตำบลจรเข้เผือก ได้แบ่งจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ย)

...เริ่มแรกเป็นสำนักสงฆ์สามัคคีธรรม
...สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๐๙ ตารางวา ส.ค.๑ เลขที่ ๙๖ อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณะ ทิศใต้ จดลําห้วย ทิศตะวันออก จดที่นายผ่อง ปานเรือง ทิศตะวันตก จดที่นายสมควร กระดังงา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๘.๒๕ เมตร ยาว ๑๗.๑๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กฏิสงฆ์ จํานวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจําอุโบสถ (พ.ศ.๒๕๑๔), หลวงพ่อสุโขทัย (๒๕๑๖), พระแม่กวนอิมหยกขาว (พ.ศ.๒๕๕๙), พระชำระหนี้สงฆ์ 
(พระพุทธเจ้าทันใจ) คอนกรีต เทวันเดียวเสร็จ (๒๖ พ.ย.๒๕๖๐) ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก, หลวงพ่อวัดไร่ขิง ปิดทองพร้อมฐานจำลอง หน้าตัก ๓๒ นิ้ว (พระครูโสภณปฐมาภรณ์สร้างถวาย ๒๗ ม.ค.๒๕๖๑), พระศรีอาริยเมตไตรย์ สร้างเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓, รูปเหมือนหลวงพ่อสำอางค์ - รูปเหมือนพระครูสุวิมลกาญจนคุณ อดีตเจ้าอาวาส(๒๕๖๓)

...วัดโป่งเสี้ยว ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ชาวบ้านเรียกว่า วัดลุ่มโป่งเสี้ยว ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปที่ ๑ พระอธิการสําอางค์ สิริวิชโย (ศรีวิชัย) พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๒๖ รูปที่ ๒ พระครูสุวิมลกาญจนคุณ(ธีระ จามรีณ์) ฉายา ธีรปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๕๙ รูปที่ ๓ พระครูวินัยธรเอกพงษ์ เอกวณฺโณ (วัชรธรรมรังสี) พ.ศ.๒๕๖๐ -ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวินัยธรเอกพงษ์ เอกวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระทอง จิตฺตวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระประทีป เขมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พญาเพชรภัทรนาคร...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 1035 ครั้ง

พระพุทธศรีวิชัย

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 423 ครั้ง

ศาลาทำบุญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 918 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น